Menedżer sprzedaży

Menedżer sprzedaży – na czym polega “bycie skutecznym”?

Menedżerowie odpowiedzialni za sprzedaż muszą posiadać wysokie kompetencje w zakresie skutecznego zarządzania nie tylko swoim kanałem sprzedaży, ale również rozumieć i znać inne kanały oraz mieć pomysł na współdziałanie z nimi. To oznacza również konieczność ich analizy pod kątem tego, co się będzie działo w przyszłości. Kompetencje menedżera Często uważa się, że osoba na stanowisku więcej

Świadomi swoich potrzeb klienci kontra sprzedawcy

Szybkie zmiany w technologii nie tylko wpływają na sposób komunikacji, ale też powodują zmianę w dotychczasowych sposobach podejmowania decyzji zakupowych. Dla sprzedawców jest to duże wyzwanie. Mają coraz większe problemy z pozyskiwaniem nowych klientów zarówno w sektorze  B2B jak też B2C. Internet rządzi Łatwy dostęp do informacji wraz z możliwością szybkiej jej weryfikacji powodują nowe więcej

Co może zrobić menedżer sprzedaży, kiedy podwładny ma problem z planowaniem działań biznesowych ?

Zbyt wielu sprzedawców nie osiąga założonych celów sprzedażowych, ponieważ marnują swój czas na nieistotne i nieefektywne działania. Menedżer nie może dopuścić do tego typu zachowań. Po pierwsze, powinien sprawdzić plan pracy, czyli listę zadań, po drugie, zastanowić się – jak może wesprzeć podwładnego. Umiejętność odpowiedniego zarządzania własnym czasem oraz dopasowanie się do wymogów świata zewnętrznego, więcej

Pierwsze kroki nowego szefa sprzedaży w firmie

Obejmując stanowisko szefa sprzedaży należy przyłożyć szczególną uwagę do zbudowania prawidłowej strategii komunikacji w zespole. Konflikty i nieporozumienia biorą się najczęściej z braku rzetelnych informacji lub błędnej formy ich przekazywania. Dlatego pracę w nowej firmie należy rozpocząć właśnie od zbudowania prawidłowego, dopasowanego do organizacji modelu komunikacji.   Wielu nowych szefów ponosi porażkę, ponieważ nie dostosowuje więcej

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl