Czy Twój menedżer sprzedaży również sprzedaje?


Menedżerowie zespołów, którzy nie sprzedają, to problem w wielu firmach. Jak inaczej będą mogli skutecznie szkolić swoich sprzedawców, jeśli sami nie uczestniczą w procesie sprzedaży lub co gorsza po prostu nie potrafią sprzedawać? Należy uściślić, że nie chodzi o sprzedaż i obsługę pierwszego lepszego klienta, ale przynajmniej tych kilku ważniejszych.Wielu wyższych szczeblem menedżerów narzeka, że ich zespoły sprzedażowe nie wyrabiają planów sprzedażowych a kierownicy tych zespołów nie wiedzą jak zwiększyć zaangażowanie ludzi. Gdyby zadać im pytanie: „Jakie obroty generuje sam menedżer zespołu np. miesięcznie?” to odpowiedź w wielu wypadkach będzie tylko jedna: „Mój menedżer nie sprzedaje.”Na ten temat opinie są podzielone. Jedni uważają, że menedżerowie powinni skupić się wyłącznie na sprawach związanych z zarządzaniem i rozwijaniem własnego zespołu, uczestnictwo w spotkaniach, delegowanie zadań  i ich rozliczanie etc. Inni zgadzają się z powyższym, ale jednocześnie zaznaczają, że menedżer zespołu powinien również sprzedawać choćby tym największym.Naszym zdaniem istotne jest, by jednak menedżer zespołu brał aktywny udział w sprzedaży. Ludzie kopiują swoich szefów a najskuteczniejszą formą zarządzania jest dawanie przykładu podwładnym.Oto korzyści z posiadania menedżera zespołu, który sprzedaje:

  • Menedżerowie zespołów, którzy również sprzedają są na bieżąco jeśli chodzi o najnowsze techniki sprzedaży, ciągle rozwijają swoje umiejętności i mogą szkolić swoich podwładnych.
  • Mając taką praktyczną wiedzę mogą pomagać swoim podwładnym w terenie, co w praktyce często oznacza „uratowanie” sprzedaży, gdy sprzedawca nie potrafi zamknąć procesu.
  • Menedżer, który sprzedaje zyskuje również szacunek swoich podwładnych. Wiedzą, że ich menedżer nie jest oderwany od rzeczywistości w jakiej oni funkcjonują i, że zna bezpośrednio ich problemy.
  • Menedżer, który również sprzedaje nie boi się wyznaczać celów sprzedażowych swoim sprzedawcom, bo wie jak takie cele osiągnąć. Wie zatem dokładnie czego może wymagać od siebie i swoich ludzi.

Menedżer, który zdecyduje się na własną aktywną sprzedaż, to bardzo cenny pracownik dla Ciebie i całej firmy. Musisz jednak pilnować, by sprzedaż nie stała się jego jedynym zajęciem oraz, co równie ważne, by nie wyręczał swoich sprzedawców w swych obowiązkach.

D.D.Podobne artykuły:

Skuteczny oddział sprzedaży


Dlaczego Twoi sprzedawcy nie lubią pozyskiwać referencji

Mam swój system sprzedaży

Jak wygląda Twój system sprzedażowy

Liczy się tylko sprzedaż – case study

Gwiazda w zespole – case study

Sprzedaż vs etyka – case study

Jak zbudować sobie zespół sprzedażowy

Określenie czynnika ROTI

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl