Menedżer sprzedaży

Menedżer sprzedaży – na czym polega “bycie skutecznym”?

Menedżerowie odpowiedzialni za sprzedaż muszą posiadać wysokie kompetencje w zakresie skutecznego zarządzania nie tylko swoim kanałem sprzedaży, ale również rozumieć i znać inne kanały oraz mieć pomysł na współdziałanie z nimi. To oznacza również konieczność ich analizy pod kątem tego, co się będzie działo w przyszłości. Kompetencje menedżera Często uważa się, że osoba na stanowisku więcej

Świadomi swoich potrzeb klienci kontra sprzedawcy

Szybkie zmiany w technologii nie tylko wpływają na sposób komunikacji, ale też powodują zmianę w dotychczasowych sposobach podejmowania decyzji zakupowych. Dla sprzedawców jest to duże wyzwanie. Mają coraz większe problemy z pozyskiwaniem nowych klientów zarówno w sektorze  B2B jak też B2C. Internet rządzi Łatwy dostęp do informacji wraz z możliwością szybkiej jej weryfikacji powodują nowe więcej

Co może zrobić menedżer sprzedaży, kiedy podwładny ma problem z planowaniem działań biznesowych ?

Zbyt wielu sprzedawców nie osiąga założonych celów sprzedażowych, ponieważ marnują swój czas na nieistotne i nieefektywne działania. Menedżer nie może dopuścić do tego typu zachowań. Po pierwsze, powinien sprawdzić plan pracy, czyli listę zadań, po drugie, zastanowić się – jak może wesprzeć podwładnego. Umiejętność odpowiedniego zarządzania własnym czasem oraz dopasowanie się do wymogów świata zewnętrznego, więcej

Pierwsze kroki nowego szefa sprzedaży w firmie

Obejmując stanowisko szefa sprzedaży należy przyłożyć szczególną uwagę do zbudowania prawidłowej strategii komunikacji w zespole. Konflikty i nieporozumienia biorą się najczęściej z braku rzetelnych informacji lub błędnej formy ich przekazywania. Dlatego pracę w nowej firmie należy rozpocząć właśnie od zbudowania prawidłowego, dopasowanego do organizacji modelu komunikacji. Właściwa komunikacja Wielu nowych szefów ponosi porażkę, ponieważ nie więcej