handshake-communication-1532849

Pierwsze kroki nowego szefa sprzedaży w firmie

Obejmując stanowisko szefa sprzedaży należy przyłożyć szczególną uwagę do zbudowania prawidłowej strategii komunikacji w zespole. Konflikty i nieporozumienia biorą się najczęściej z braku rzetelnych informacji lub błędnej formy ich przekazywania. Dlatego pracę w nowej firmie należy rozpocząć właśnie od zbudowania prawidłowego, dopasowanego do organizacji modelu komunikacji.

Właściwa komunikacja

Wielu nowych szefów ponosi porażkę, ponieważ nie dostosowuje stylu komunikacji do potrzeb pracowników i istotnych dla nich wartości. Rozpoczynając współpracę z nowym zespołem stara się narzucić styl komunikacji, który świetnie sprawdził się u poprzedniego pracodawcy, kompletnie ignorując potrzeby nowych podwładnych. Takie postępowanie może prowadzić do sprzeciwu ze strony pracowników i w konsekwencji do spadku ich motywacji oraz zmiany nastawienia do pracy. Styl komunikacji szefa sprzedaży musi odpowiadać praktykom firmowym i powinien zostać zaakceptowany przez nowy zespół.

 

Podczas pierwszego dnia pracy nowo mianowany szef sprzedaży powinien skoncentrować się na poznaniu swojego zespołu, zbadaniu jego potrzeb i obaw oraz preferowanego modelu komunikacji. W przeszłości nowi szefowie mogli sobie pozwolić na luksus aklimatyzacji w danej firmie. Obecnie nie ma już na to czasu. Być może biznes plan nie musi być gotowy w pierwszym dniu pracy, ale strategie komunikacji już tak!

 

Zespół bez lidera zachowuje się jak statek bez kapitana – dryfuje w bliżej nieokreślonym kierunku. Dlatego tak ważne jest, by nowy szef sprzedaży w możliwie jak najkrótszym czasie wdrożył skuteczną i dopasowaną do pracowników strategię komunikacji. Nie da się zarządzać ludźmi bez ustalonego modelu kontaktu z nimi. Jeśli pracownicy nie otrzymają rzetelnych informacji, mogą zacząć snuć domysły i tworzyć plotki. Dlatego nowy szef sprzedaży już pierwszego dnia powinien zwołać zebranie całego zespołu lub, jeżeli to niemożliwe, przynajmniej z najbliższymi podwładnymi i przekazać im najistotniejsze informacje dotyczące swojej osoby i nadchodzących zmian. Dzięki temu, że pracownicy będą mieli możliwość poznać nowego przełożonego, przestaną obawiać się o swoje stanowisko pracy.

 

Pamiętaj! Każda zmiana (a zwłaszcza zmiana szefa) wnosi do zespołu niepokój i spadek motywacji, ponieważ pracownicy obawiają się o swoje miejsca pracy.
Podczas pierwszego spotkania z nowym zespołem przełożony powinien być otwarty i autentyczny. Nie należy używać żargonu branżowego. Im prostszy przekaz (oparty na emocjach), tym większa pewność, że trafi do odbiorców. Najważniejsze, by za komunikatami słownymi szły konkretne działania. Innymi słowy – nie może być konfliktu pomiędzy tym co mówisz, a tym co robisz. W przeciwnym wypadku ryzykujesz utratę reputacji i szacunku.

 Idź z duchem czasu

Kanały komunikacyjne ciągle ewoluują. Na znaczeniu zyskują portale społecznościowe tj. Facebook, LinkedIn i inne. Dzisiejsi liderzy nie mogą komunikować się tylko za pomocą jednego narzędzia. Szczególnie jeśli większą część ich zespołu stanowią pracownicy pokolenia Y i Z, którzy wręcz potrzebują modelu komunikacji opartego na portalach społecznościowych, ponieważ stanowią one ich naturalne środowisko kontaktu z ludźmi.

 

Lider sprzedaży musi stale monitorować, czy prowadzony przez niego styl komunikacji się sprawdza oraz jak reagują na niego pracownicy. Jeżeli pojawiają się problemy, konieczna jest natychmiastowa reakcja. Mały problem dzisiaj może stać się jutro przeszkodą nie do przeskoczenia.

 

Pamiętaj! Problemy komunikacyjne w Twoim zespole mogą wpłynąć na Twoją skuteczność zarządzania strukturą.

Dodaj komentarz