Kontrola i ocena

Jak Ty marnujesz swój czas? Planowanie dnia, cz. III

Kiedy wiesz, co zrobisz, ustaliłeś limit czasowy na poszczególne czynności (od 4 do 6), powinieneś zaplanować swój dzień pracy, bardzo szczegółowo. Taki plan musi być precyzyjny i zawierać wszystkie elementy dnia pracy menedżera, a zwłaszcza te, wytypowane oraz te nieprzewidziane. Zawsze pilnuję, aby co najmniej 20% mojego czasu pracy było zarezerwowane na sytuacje „wyjątkowe”. Zaliczam więcej

Jak Ty marnujesz swój czas? Informacja zwrotna, cz. IV

Kiedy poruszamy się po obszarach zarządzania własnym czasem i naszych podwładnych, pojawia się temat głównego zajęcia kadry menedżerskiej. Może wielu obserwatorom z boku trudno w to uwierzyć, ale głównym zajęciem szczególnie korporacyjnego menedżera są spotkania i zebrania. Jako coach wielu poważnych menedżerów, stwierdzam, że sprawa prowadzeniaEFEKTYWNYCH spotkań jest jednym z najczęściej poruszanych zagadnień, uznanych za więcej

Jak Ty marnujesz swój czas? Jak kontrolować własny czas, cz. V

Efektywny menedżer musi być mistrzem w podstawowych obszarach działania, czyli również w czasie, jaki ma do swojej dyspozycji. Właściwe wykorzystanie czasu, jaki się ma do swojej dyspozycji, jest fundamentem działań, przez który osiągamy wszystko co zakładamy. Jeżeli czas, który masz do dyspozycji nie będzie ściśle kontrolowany, możesz go bezpowrotnie stracić, jeżeli masz nad nim kontrolę, więcej

Jak Ty marnujesz swój czas? Spis obowiązków, cz. VI

Jako menedżer powinieneś przygotować spis swoich obowiązków. Może otrzymałeś go od przełożonego, może musiałeś przygotować go sam. Każda praca wymaga wykonania określonego zestawu działań, w zależności, jaki szczebel menedżerski zajmujesz. Musisz nad tym tematem spędzić tyle czasu, ile potrzeba, abyś wiedział co masz do zrobienia. Kto nie wykona solidnie tej pracy, może popełnić strukturalne błędy więcej