helpfind

Odszkodowanie dla osób pracujących w sprzedaży

Praca dla wielu z nas to codzienność. Chcemy wykonywać ją rzetelnie oraz w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem. Jednak pomimo szczerych chęci, nie zawsze możemy zagwarantować sobie w pełni bezpieczne warunki pracy – nawet na rynku sprzedażowym. Zdarza się, że drobne uchybienie podczas wykonywanych swoich obowiązków, może przyczynić się do powstania sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Wypadek w pracy to niefortunne zdarzenie, które oprócz stresu i niekiedy ogromnego cierpienia – może wiązać się z poważnymi konsekwencjami na przyszłość. Niezależnie od tego, czy wypadkowi uległ sprzedawca, doradca klienta lub inny pracownik na terenie zakładu pracy, każdemu z nich przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Aby zakwalifikować zdarzenia jako wypadek przy pracy, musi ono spełniać pewne kryteria. Przede wszystkim musi to być zdarzenie nagłe, które zostało wywołane przez czynnik zewnętrzny i spowodowało uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Zdarzenie musi być także ściśle związane z wykonywaniem prac na rzecz pracodawcy.

Wysokość oraz rodzaj przyznanych świadczeń, będzie zależał od stopnia poniesionego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku dobrowolnych polis ubezpieczeniowych NNW, stawki za konkretny rodzaj urazu, są określone warunkami umowy. Inaczej jest w przypadku świadczeń, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Poszkodowany może liczyć na:

 • jednorazowe odszkodowanie – jego wysokość będzie zależna od poniesionego uszczerbku na zdrowiu;
 • zasiłek chorobowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne – wypłacane, jeżeli zakończył się okres pobierania zasiłku chorobowego, a poszkodowany nadal jest niezdolny do dalszej pracy. Dodatkowo jego dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy;
 • zasiłek wyrównawczy;
 • rentę z uwagi na niezdolność do pracy;
 • rentę szkoleniową;
 • dodatek pielęgnacyjny;

Warto zapamiętać, że oprócz świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje także prawo do ubiegania się odszkodowania z polisy OC pracodawcy. Można skorzystać z tego prawa tylko wtedy, gdy mamy 100% pewność, że wypadek nastąpił z winy pracodawcy.

Przeanalizujmy kilka przykładów:

 • Sprzedawca w handlu obwoźnym uległ wypadkowi w pracy. Podczas rozładunku towaru z samochodu dostawczego – potknął się i skręcił kostkę. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i opłaca wszystkie składki. Może jak najbardziej ubiegać się o wypłatę należnych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Doradca klienta jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin w sklepie budowlanym. Podczas wykładania towaru potyka się o niezabezpieczony przewód i upada na podłogę. Dochodzi do złamania nadgarstka i stłuczenia ręki. Pracownik ma prawo do odszkodowania i innych świadczeń – tak, jak w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Ponadto może wnosić o odszkodowanie z polisy OC pracodawcy.
 • Przedstawiciel handlowy prowadził sprzedaż w domu klienta. Niestety przed wyjściem poślizgnął się na mokrej podłodze i upadł. Doszło do rozcięcia łuku brwiowego i ogólnych potłuczeń. Z uwagi na to, iż pracownik cały czas pozostawał do dyspozycji pracodawcy – w pełni należą mu się odszkodowanie i świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.
 • Doradca klienta chciał podnieść swoje kwalifikacje z zakresu techniki obsługi klienta. Wyszedł z inicjatywą wyjazdu na szkolenie i poprosił swojego pracodawcę o dzień wolnego, na co otrzymał zgodę. Pracownik podczas szkolenia uderzył się kolanem w ławkę, co spowodowało ogromny ból i problemy z poruszaniem się. Niestety, zdarzenie nie będzie kwalifikowane jako wypadek przy pracy, ponieważ wyjazd na szkolenie nie był zlecony przez pracodawcę.

Dodaj komentarz

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl