Z życia doradcy – czas menedżera

Kolejny klient z bardzo poważnej branży i bardzo poważny temat – czas menedżera!Głównym problemem w mojej pracy doradcy kadry menedżerskiej, jest znalezienie czasu na wykonywanie właściwych rzeczy… No cóż, z reguły najmniej efektywnymi członkami kadry menedżerskiej są menedżerowie sprawiający wrażenie najbardziej zapracowanych  i tak z reguły jest  w istocie. Współpracując  z menedżerami korporacji, wiem, że najbardziej brakuje im czasu. Łatwo to zauważyć, próbując się z nimi umówić na spotkanie, a potem doczekać się punktualnego spotkania.Głównym  zajęciem menedżera korporacyjnego jest odbywanie nigdy nie kończących się spotkań, w których biorą udział w prawdziwym przekonaniu, o swej istotnej roli i ważności danego spotkania. Jakakolwiek reakcja z boku, pytająca o sens danego wydarzenia, nie tyle budzi wrogą reakcje, co wielkie zdziwienie – o co ci chodzi? Reasumując, biegają ze spotkania na spotkanie, które uważają za niezwykle istotne dla losów organizacji, w przerwach sprawdzają swoją pocztę elektroniczną, podejmują decyzję i to co najlepsze – „gaszą pożar za pożarem”. Jak zatem powstrzymać tę ścieżkę ku samozniszczeniu?W bardzo wielu organizacjach, jest już za późno i nie jest to dobra informacja…. Jak powstrzymać menedżerów przed tym szaleństwem, jak spowodować aby zastanowili się nad swoim postępowaniem ? Kto powoduję taką szaloną presję na menedżerów? Jak uzmysłowić wielu osobom, że dając z siebie wszystko, pracując nad ważnymi dla organizacji zadaniami, w rzeczywistości stoją w miejscu, wykonując ruch obrotowy? Ta bezsensowna pracowitość, stanowi poważny problem, zbyt często nie zauważalny przez decydentów. Truizmem jest twierdzenie, iż kadrze menedżerskiej nie należy wynagradzać  za to, co się wydarzyło bez ich udziału. Pytanie , jaki był wpływ menedżera na dane zdarzenie, nie jest takie infantylne, jak się wielu wydaje, jak coś, co było nieuniknione powinno być brane pod uwagę przy ocenie efektywności menedżerskiej. To, że coś się toczy własnym życiem, nie wymaga zaangażowania kadry, to żeby toczyło się w sposób efektywny i wyjątkowy – już tak! Kto więc stanowi siłę napędową efektywnej organizacji ? Menedżerowie o wysokiej energii działania i odpowiednim skupieniu.Energia to wiara w sens działania, podparta osobistym zaangażowaniem, cecha tych co mówimy, że nie mogą spokojnie usiedzieć na miejscu. Skupienie pozwala konsekwentnie dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów – cecha menedżerów, którzy wiedzą nie tylko , co chcą osiągnąć, ale równie poważnie rozważających stojące przed nimi możliwości wyboru. Energia do działania, połączona ze skupieniem, daje efekt osiągania  wyznaczonych celów. W wielu przypadkach , dominującą kultura organizacyjna, albo preferuje „gaszenie pożarów”, albo “produkuje” jednostki pracujące od – do…., lub o „wyuczonej bezradności”. Mamy więc do czynienia z menedżerami  skutecznymi w działaniu /o wysokiej energii działania i stopniu skupienia/ jedynymi, którzy nie tworzą pozornych działań, jak również z tymi, którzy sprawiają wrażenie ciężko przepracowanych, co gorsza , nie rozumiejących, jak to naprawdę wygląda i widzących dróg wyjścia z tego impasu.Modeli zachowań jest wiele, od stanów skupienia przy minimalnej energii do działania, po mylących gorączkową bieganinę z efektywnym działaniem (niezwykle groźni dla organizacji), po wreszcie dokonujących świadomych wyborów – tych jest niewielu…. Nie ulega wątpliwości, tym co najbardziej odróżnia efektywnych menedżerów od innych, jest podejście do pracy – poczucie wpływu na oczekiwania przełożonych  i szukanie niezależnych obszarów dojścia do zasobów, decydentów. Często poruszane zagadnienie motywowania pomija fakt, iż tylko stawianie wyzwań i pozwolenie na wybór metod działania, jest nie tylko efektywne ale rozwojowe dla jednostek i organizacji. Taka postawa może likwidować codzienną „ bieganinę” i budować poczucie realnego wpływu na rozwój organizacji…Lech DworaczyńskiLech Dworaczyński – przedsiębiorca, inwestor, udziałowiec i członek zarządów firm, wybitny trener, coach oraz doradca biznesowy. Od wielu lat nadal na pierwszej linii zarządzania sprzedażą! Nasz ekspert i opiekun merytoryczny portaluwww.dworaczynski.pl