Zarządzanie Sprzedażą

Klient niezdecydowany – jak z nim sobie poradzić?

„Hmm, sam nie wiem. Ten produkt ma zaletę X, drugi produkt ma zaletę Y. Z kolei tamten nie ma elementu A, ale za to ma B, a drugi element nie ma B, ale za to ma A… Co tu wybrać? Sam nie wiem …” To scenariusz sytuacji, która niejednemu Sprzedawcy mogła sprawić wiele problemów. Jak więcej

Postrzeganie menedżera sprzedaży przez podwładnych

Jakimkolwiek typem zarządzającego jest menedżer zespołu, podwładni bardzo mu się przyglądają i dokonują oceny sytuacji. Istnieją badania rynkowe, pokazujące co najbardziej sprzedawcy cenią w swoich szefach, co również budzi ich duży niepokój. Przeprowadzając prawidłowy proces selekcji do zespołu, rzetelnie nadzorując etapy wdrożenia do zawodu, dbając o efektywną komunikację / wszystko co ważne na piśmie, tyle więcej

Klienci nie są równi

Twoi klienci nie są tacy sami, chociaż wielu menedżerów traktuje ich na równi. Takiego samego podejścia wymagają od swoich sprzedawców. To błąd. Niektórzy klienci są nowi na rynku, a inni funkcjonują już bardzo długo. Niektórzy są uznawani w branży za potentatów, a inni za „drobny narybek”. Kupują od Ciebie regularnie albo sporadycznie – jedni szeroki więcej

Postawa sprzedażowa

Skuteczne sprzedawanie wymaga nie tylko poznania produktu czy usługi ale przede wszystkim przyjęcia odpowiedniej postawy sprzedażowej. Sprzedaż bowiem jest ponad wszystko postawą. Sukces w sprzedaży określa się tym, kim jest sprzedawca, jego podejścia do klienta, produktu, firmy. Pewność siebie. Rozumiana jako pozycjonowanie siebie jako eksperta, który doskonale zna produkt oraz swoich klientów. Wiara we własne więcej