Postrzeganie menedżera sprzedaży przez podwładnych

Jakimkolwiek typem zarządzającego jest menedżer zespołu, podwładni bardzo mu się przyglądają i dokonują oceny sytuacji. Istnieją badania rynkowe, pokazujące co najbardziej sprzedawcy cenią w swoich szefach, co również budzi ich duży niepokój.Przeprowadzając prawidłowy proces selekcji do zespołu, rzetelnie nadzorując etapy wdrożenia do zawodu, dbając o efektywną komunikację / wszystko co ważne na piśmie, tyle komunikacji ile potrzeba/, menedżer ma prawo oczekiwać zbudowania owocnych relacji z podwładnymi.

Często uważa się , że najważniejszym ogniwem biznesu są ludzie, warto jednak zwrócić uwagę na systemy w jakich ci ludzie funkcjonują. Im bardziej czytelny i wydajny system, tym mniej nieporozumień , chaosu, więcej za to czasu na wykonywanie właściwych rzeczy. Relacje między menedżerem a podwładnymi, umieszczone we właściwym systemie, pozwalają na efektywne relacje, skupienie stron na właściwych postawach i działaniach eliminuje większość zbędnych dysfunkcji komunikacyjnych.Zacznijmy od tego, co podwładni najbardziej cenią sobie u swoich szefów :

 

 • wszyscy lubią być wysłuchani, chcą mieć szansę na przedstawienie swojego stanowiska

 • menedżer swoją postawą wzbudza poczucie bezpieczeństwa, ma poza formalny autorytet, jest stały w swoich poglądach i zasadach

 • znają doskonale swoją profesję, rynek, wiedzą więcej niż podwładni

 • znają cele osobiste i zawodowe podwładnych i skupiają się na ich realizacji a nie tylko na celach organizacji

 • jasno określają ,czego oczekują od podwładnych, wymagają tylko tego co zostało ustalone i zapisane

 • zawsze dogłębnie badają każdą sprawę, proszą podwładnych o opinie, uzasadniają swoje decyzje

 • pamiętają o wyrazach uznania wobec podwładnych, nie przypisują tylko sobie zasług i sukcesów

 • jeżeli zatwierdzili plany działań, w trakcie działań nie zgłaszali uwag, w razie niepowodzenia biorą na siebie dużą część odpowiedzialności

 • każde spotkanie planująco-rozliczeniowe przeprowadzają w sposób profesjonalny / atakujemy problemy nie ludzi, zero emocji, słuchają i słyszą, są mili/

 • nie narzucają swoich ścieżek postępowań, sugerują metody działań, dają wolną rękę.Z kolei, następujące postawy i działania menedżerskie są najmniej oczekiwane przez podwładnych :

 • nie przekazują na bieżąco informacji z wyższych szczebli organizacji, bezpośrednio dotyczących działu sprzedaży

 • prezentowanie postawy braku zaufania do podwładnych, oczekiwanie na ich błędy i potknięcia

 • wykazują ograniczoną wiedzę zawodową, co nie pozwala na skuteczne planowanie działań i przewidywanie wyników

 • faworyzują niektórych członków zespołu, stosują różne, uznaniowe formy oceny

 • zakładają, że sami wiedzą wszystko najlepiej

 • wymagają rzeczy wcześniej nie ustalonych, narzucają swoje zdanie,

 • cały splendor sukcesu przypisują tylko sobie, nie zauważają wkładu pozostalych

 • nie są buforem bezpieczeństwa przed innymi działami organizacji, nie stają po stronie swoich ludzi

 • nie doceniają roli poprawnej komunikacji, wymagają tylko tego , co zostało wspólnie ustalone

 • poruszają tylko kwestie celów organizacji, zapominają o celach zawodowych i osobistych podwładnych

 • nie dbają o ścieżki kariery podwładnych.

   

Warto pamiętać o tych uwagach, nie jest może ich zbyt dużo, mają one jednak decydujący wpływ na opinie o nas – menedżerach sprzedaży.Lech Dworaczyński

www.menedzersprzedazy.pl

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl