Kryteria oceny pracowników

img_29Co brać pod uwagę podczas oceny podwładnych? Czy ważne są tylko wyniki, czy też sposób w jaki realizuje plany sprzedażowe jest również ważny? Dlaczego obserwacja zespołu sprzedażowego jest tak istotna?

Zespół z liderem na czele powinien wypracować odpowiednie wskaźniki, za pomocą których oceniać będziemy postępy pracy zespołu.

Oto propozycje tych wskaźników:

 • Przede wszystkim realizacja planów sprzedażowych,
 • Wskaźnik zadowolenia klientów z pracy sprzedawców,
 • Zyski jakie sprzedawcy wypracowali,
 • Czas jaki poświęcili na realizację zadania,
 • Problemy jakie napotkali.
 • Znajomość produktu, który sprzedają.

Ostateczne wyniki pracy zespołu, to główne kryterium oceny, ale liczą się również konkretne cele składające się na cel główny (realizację planu sprzedażowego) i sposób ich realizacji. Poprzez sposób rozumie się jakość współpracy członków zespołu. Oto, co należy wziąć pod uwagę oceniając efektywność pracy zespołowej:

 • Zaangażowanie w pracę członków zespołu;
 • Współpraca pomiędzy poszczególnymi pracownikami;
 • Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi;
 • Aktywne wyszukiwanie celów sprzedażowych;
 • Poziom zaufania w zespole;
 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad;
 • Umiejętność budowania relacji;
 • Gotowość do podejmowania ryzyka;
 • Gotowość do rozwijania własnych umiejętności.

By skutecznie zastosować się do wyżej wymienionych kryteriów niezbędne jest uczestniczenie w pracy sprzedawców. Polityka zamkniętych drzwi jest tutaj wysoce nieskuteczna. Lider musi jeździć ze swoimi sprzedawcami do klientów, uczestniczyć w zebraniach, zbierać informacje i dawać informacje zwrotne.

Podobne artykuły:

Ocena aktywności pracy psrzedawcy – wskazówki dla menedzera zespołu

Kontrolowanie pracy sprzedawcy

Rodzaje oceny podwładnego