Kryteria oceny pracowników

img_29Co brać pod uwagę podczas oceny podwładnych? Czy ważne są tylko wyniki, czy też sposób w jaki realizuje plany sprzedażowe jest również ważny? Dlaczego obserwacja zespołu sprzedażowego jest tak istotna?

Zespół z liderem na czele powinien wypracować odpowiednie wskaźniki, za pomocą których oceniać będziemy postępy pracy zespołu.

Oto propozycje tych wskaźników:

 • Przede wszystkim realizacja planów sprzedażowych,
 • Wskaźnik zadowolenia klientów z pracy sprzedawców,
 • Zyski jakie sprzedawcy wypracowali,
 • Czas jaki poświęcili na realizację zadania,
 • Problemy jakie napotkali.
 • Znajomość produktu, który sprzedają.

Ostateczne wyniki pracy zespołu, to główne kryterium oceny, ale liczą się również konkretne cele składające się na cel główny (realizację planu sprzedażowego) i sposób ich realizacji. Poprzez sposób rozumie się jakość współpracy członków zespołu. Oto, co należy wziąć pod uwagę oceniając efektywność pracy zespołowej:

 • Zaangażowanie w pracę członków zespołu;
 • Współpraca pomiędzy poszczególnymi pracownikami;
 • Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi;
 • Aktywne wyszukiwanie celów sprzedażowych;
 • Poziom zaufania w zespole;
 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad;
 • Umiejętność budowania relacji;
 • Gotowość do podejmowania ryzyka;
 • Gotowość do rozwijania własnych umiejętności.

By skutecznie zastosować się do wyżej wymienionych kryteriów niezbędne jest uczestniczenie w pracy sprzedawców. Polityka zamkniętych drzwi jest tutaj wysoce nieskuteczna. Lider musi jeździć ze swoimi sprzedawcami do klientów, uczestniczyć w zebraniach, zbierać informacje i dawać informacje zwrotne.

Podobne artykuły:

Ocena aktywności pracy psrzedawcy – wskazówki dla menedzera zespołu

Kontrolowanie pracy sprzedawcy

Rodzaje oceny podwładnego

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl