Kontrola i ocena

Informacja zwrotna dla podwładnego

Niektórzy z nas są naprawdę dobrzy w udzielaniu pozytywnej informacji zwrotnej. Inni potrafią przekazywać negatywną informację zwrotną. Niewielu jest jednak takich, którzy są dobrzy w obu przypadkach. Od czasu do czasu klienci mówią mi: „Powiedz mi jak to wygląda. Bądź brutalnie uczciwa” lub „Mówisz tak, bo chcesz być dla mnie miła”. To spowodowało, że zaczęłam więcej

Zadania menedżera sprzedaży

>Istnieje wiele wzorców pracy menedżera sprzedaży. Ci najbardziej skuteczni przestrzegają kilka zasad, które nie są nowatorskie ale niezwykle efektywne.    Menedżer sprzedaży (z reguły wcześniej będący sprzedawc) musi pamiętać , że jego podstawowym obowiązkiem jest zarządzanie pracą podwładnych a nie zajmowanie się sprzedażą własną. Często obserwuję zjawisko wykonywania sprzedaży osobiście przez menedżerów, tłumaczone jako konieczność więcej

Ocena umiejętności podwładnych i obszarów wymagających poprawy

Ocena umiejętności podwładnych i określenie luk w pracy zespołu należy do fundamentalnych zadań każdego menedżera. Każda firma i organizacja ma pewną określoną strategię działania, a umiejętności zespołu powinny współgrać z tą strategią. Co się dzieje jednak, gdy sytuacja nie jest tak luksusowa? Na podstawowe umiejętności zespołu składają się: kompetencja zawodowa członków zespołu, zdobyta przez doświadczenie więcej

Ocena pracy podwładnych – trudne przypadki

Najbardziej efektywną i skuteczną metodą oceny członków zespołu sprzedażowego jest wręczanie pisemnej oceny, wraz z jej omówieniem. Najbardziej problematyczne jest jednak właśnie omówienie kłopotliwych sytuacji. Podczas omawiania trudnych, nieprzyjemnych czasami sytuacji, należy zwrócić szczególną uwagę na asertywny sposób wypowiedzi: mówimy krótko, konkretnie, spokojnym tonem, bez szczególnych emocji,  zawsze odnosimy się do zachowań naszego sprzedawcy, nigdy więcej