Ocena umiejętności podwładnych i obszarów wymagających poprawyOcena umiejętności podwładnych i określenie luk w pracy zespołu należy do fundamentalnych zadań każdego menedżera. Każda firma i organizacja ma pewną określoną strategię działania, a umiejętności zespołu powinny współgrać z tą strategią. Co się dzieje jednak, gdy sytuacja nie jest tak luksusowa?Na podstawowe umiejętności zespołu składają się:

  • kompetencja zawodowa członków zespołu, zdobyta przez doświadczenie zawodowe, szkolenia i inne formy edukacji,
  • narzędzia i technologie stosowane przez zespół,
  • tzw. „pamięć zespołu”, wynikająca z przeżyć i doświadczeń na poszczególnych okresach rozwoju danej branży.Celem oceny podstawowych umiejętności własnego zespołu jest:

  • znalezienie luk pomiędzy posiadanymi a koniecznymi umiejętnościami biznesowymi, czy też wiedzą w danym obszarze,
  • wskazanie niewykorzystanych zasobów, gotowych do użycia.

Zlikwidowanie luk i wykorzystanie zasobów może doprowadzić do znacznego wzrostu wyników i efektywności działania. Luki w umiejętnościach i wiedzy znajdujemy poprzez przyjrzenie się naszej strategii i jej szczegółowym etapom/procesom.Menedżer może zadać sobie następujące pytania.

  1. Czy podwładni posiadają kompetencje niezbędne do realizacji strategii (np. sprzedaż na rynku MSP)? Jeżeli nie, to w jaki sposób mogą pozyskać wymagane umiejętności?
  2. Jakich narzędzi używają podwładni i czy są one wystarczające do wspierania strategii?
  3. Jakie inwestycje w obszary wiedzy poczyniono w przeszłości? Czy sprawdzono ich opłacalność i skuteczność?
  4. Jakie inwestycje w zakresie wsparcia technicznego poczyniono w przeszłości i czy zmierzono ich skuteczność?
  5. Czy zespół potrzebuje kontaktów z innymi przedstawicielami branży? Czy je wykorzystuje? Jeśli nie – dlaczego?

Aby określić stopień niedostatecznego wykorzystania zasobów, należy sprawdzić, którzy członkowie zespołu osiągają ponadprzeciętne wyniki i jakie zachowania im to umożliwiły. Czy przyczyną jest ich aktywność, inna technologia, metody pracy, dostępne i wykorzystywane narzędzia? Analiza pracy najlepszych pracowników pozwoli szybko odkryć luki w zakresie wykorzystywania dostępnych możliwości. Zbadanie, jakie są największe i przysparzające najwięcej problemów w zespole luki i jaki poziom osiągnęły obecne umiejętności całego zespołu, pozwoli na wdrożenie skutecznych rozwiązań. Przeanalizowanie, które elementy były wykorzystywane niedostatecznie, co jest najbardziej wartościowe, to pierwsze kroki do transformacji zachowań biznesowych, koniecznych do osiągnięcia pozytywnej zmiany. Uzyskanie obrazu w tych obszarach pozwoli menedżerowi na rozważenie sposobu likwidacji luk pomiędzy pożądanymi a obecnymi umiejętnościami.Oczywiście analiza problemu, wyznaczenie obszarów do zmiany i wytyczenie właściwego kierunku działania nie zwalnia od najważniejszego i najtrudniejszego zadania – faktycznego wdrożenia niezbędnych zmian i zlikwidowania luk w zakresie wiedzy i kompetencji, jak również efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów.Pragnę jednak podkreślić – zacznijmy od analizy naszej strategii, zamiast najpierw likwidować wszelkie zauważalne luki. To częsty błąd zabieganych, nieefektywnych menedżerów, którzy nigdy nie mają czasu zrobić czegoś dobrze, zawsze za to muszą mieć ten czas, by zrobić to jeszcze raz. Dane zachowania i umiejętności zawsze są efektywne do jakieś strategii – ale przecież nie do każdej. Dlatego tak ważna jest kolejność działań w tym zakresieLech Dworaczyński

 

Lech Dworaczyński – przedsiębiorca, inwestor, udziałowiec i członek zarządów firm, wybitny trener, coach oraz doradca biznesowy. Od wielu  lat nadal na pierwszej linii zarządzania sprzedażą! Nasz ekspert i opiekun merytoryczny portalu

www.dworaczynski.pl