ld1 (Kopiowanie)

Consulting

W ramach consultingu oferuję fachowe doradztwo i wypracowanie efektywnych rozwiązań. Praktyczne doświadczenie w branży sprzedaży i szczegółowa wiedza z zakresu zarządzania  pozwalają mi umiejętnie dopasować sposoby rozwiązania problemu do konkretnych sytuacji biznesowych.

Jako ekspert daję zawsze klientowi możliwość skonfrontowania jego pomysłów, a wypracowane metody są wspólnym dziełem. Najważniejsza jest dla mnie satysfakcja klienta i wdrożenie przez niego zdobytej wiedzy czy umiejętności, dlatego sugeruję przełożonym, aby oceniali postępy swojego pracownika.

Z racji wysokich kwalifikacji i bogatego specjalistycznego doświadczenia w sprzedaży, oferuję także usługi Interim Managera, czyli „Menedżera do wynajęcia”. Koncentruję się wówczas na biznesie sensu stricto i szukam właściwych rozwiązań zaistniałej sytuacji problemowej.

Łatwiej jest mi podejmować niepopularne, choć konieczne decyzje z perspektywy kondycji firmy, ponieważ jako osoba z zewnątrz nie muszę skupiać się wyłącznie na dobrych relacjach z zarządem czy pracownikami. Dobre przygotowanie merytoryczne, doświadczenie i odporność psychiczna pozwalają mi wejść do firmy i zarządzać bez nadmiernych emocji.

Dodaj komentarz

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl