ld1 (Kopiowanie)

Consulting

W ramach consultingu oferuję fachowe doradztwo i wypracowanie efektywnych rozwiązań. Praktyczne doświadczenie w branży sprzedaży i szczegółowa wiedza z zakresu zarządzania  pozwalają mi umiejętnie dopasować sposoby rozwiązania problemu do konkretnych sytuacji biznesowych.

Jako ekspert daję zawsze klientowi możliwość skonfrontowania jego pomysłów, a wypracowane metody są wspólnym dziełem. Najważniejsza jest dla mnie satysfakcja klienta i wdrożenie przez niego zdobytej wiedzy czy umiejętności, dlatego sugeruję przełożonym, aby oceniali postępy swojego pracownika.

Z racji wysokich kwalifikacji i bogatego specjalistycznego doświadczenia w sprzedaży, oferuję także usługi Interim Managera, czyli „Menedżera do wynajęcia”. Koncentruję się wówczas na biznesie sensu stricto i szukam właściwych rozwiązań zaistniałej sytuacji problemowej.

Łatwiej jest mi podejmować niepopularne, choć konieczne decyzje z perspektywy kondycji firmy, ponieważ jako osoba z zewnątrz nie muszę skupiać się wyłącznie na dobrych relacjach z zarządem czy pracownikami. Dobre przygotowanie merytoryczne, doświadczenie i odporność psychiczna pozwalają mi wejść do firmy i zarządzać bez nadmiernych emocji.

Dodaj komentarz