business-contact-1525969 (Kopiowanie)

Współpraca menedżera sprzedaży z podwładnym

Miejsce i Data

Centrum Konferencyjne Pałac Bagatela

Korzyści

Omówienie i przećwiczenie sprawdzonych, efektywnych metod współpracy menedżera sprzedaży z podwładnymi, standardy aktywności zawodowej w odniesieniu do menedżera, podwładnego, klientów. Zwrócenie uwagi na typowe błędy wynikając z rutyny, błędnych założeń i doświadczeń z przeszłości.

Dla kogo szkolenie

Menedżerowie sprzedaży, bezpośrednio odpowiedzialni za wykonanie planów, rozwój podwładnych i właściwą ścieżkę własnej kariery zawodowej. Warsztaty dla tych co wolą uczyć się na błędach innych, zdobywać doświadczenia poprzez wymianę poglądów z innymi doświadczonymi menedżerami, rozumiejących istotę czynnika czasu w pracy zawodowej.

Program szkolenia

 I dzień:

1. Każdy ma prawo do dobrego szefa i pracy w rozwojowym otoczeniu

– po co menedżer jest potrzebny swoim podwładnym

Warsztat: Jak menedżer musi być postrzegany przez podwładnych i swoich szefów, aby utrzymać ich zaufanie i odpowiedni poziom zaangażowania

2. Fundamenty efektywnej współpracy z menedżerem

– po co zatrudniłeś ludzi do zespołu

Warsztat: Ustalanie zasad współpracy, kontraktowanie praw i obowiązków menedżera i podwładnych, „sprzedaż kontraktu”

3. Ustalanie i egzekwowanie standardów pracy podwładnego

– ludzie kopiują swojego szefa – jaki jest właściwy standard zachowań menedżera

4. Planowanie i rozliczanie czasu pracy podwładnego – najważniejsze zadanie menedżera sprzedaży

– aktywności zawodowe a wyniki

Warsztat: Plan pracy menedżera sprzedaży vs plan pracy handlowca liniowego. Wybór kluczowych mierników dla swojej branży. Wprowadzanie planów rozwojowych, pomnażających potencjał menedżera i podwładnych.

II dzień:

1. Postęp i rozwój podwładnego – zwiększanie jego efektywności

Jak realizować cele osobiste i zawodowe podwładnego?

– teoria ograniczeń Goldratta – ograniczenia efektywności poprzez „wąskie gardła”

2. Praca w terenie z podwładnym

– zakres treningu/coachingu z podwładnym w terenie

Warsztat: Przygotowanie do pracy w terenie, omówienie wizyty u klienta, punkty krytyczne procesu.

3. Analiza obecnych standardów pracy menedżera

– jakie standardy zachowań i aktywności obowiązują w Twoim dziale sprzedaży

Dyskusja: Kluczowe wnioski, metody motywacji do wprowadzenia istotnych zmian

4. Wybrane problemy menedżerów sprzedaży

– rynki docelowe a końcowe efekty działalności handlowca

5. Przedsiębiorczość w sprzedaży

– koncentracja na ludziach, planach firmy, systemach zarządzania i postępowania

Warsztat: Model współpracy B2B między menedżerem a podwładnym handlowcem. Jak pomóc podwładnemu zrealizować jego cele a przy okazji cele menedżera i całej organizacji?

Koszt szkolenia

1 090 PLN netto

Trener

Lech Dworaczyński – jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce z dziedziny zarządzania sprzedażą. Specjalizuje się w układaniu i wdrażaniu strategii w zespołach sprzedażowych, podnoszeniem efektywności całych sieci sprzedażowych jak i pojedynczych handlowców. Nadal czynny zawodowo menedżer sprzedaży, odpowiadający za wyniki sprzedażowe organizacji, jak i kariery zawodowe podwładnych handlowców. Swoje poglądy, przemyślenia w obszarze procesów sprzedażowych i szeroko pojętej obsłudze klienta, od paru lat umieszczał na na portalu www.menedzersprzedazy.pl, obecnie na blogu www.dworaczynski.pl

Dodaj komentarz

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl