business-contact-1525969 (Kopiowanie)

Współpraca menedżera sprzedaży z podwładnym

Miejsce i Data

Centrum Konferencyjne Pałac Bagatela

Korzyści

Omówienie i przećwiczenie sprawdzonych, efektywnych metod współpracy menedżera sprzedaży z podwładnymi, standardy aktywności zawodowej w odniesieniu do menedżera, podwładnego, klientów. Zwrócenie uwagi na typowe błędy wynikając z rutyny, błędnych założeń i doświadczeń z przeszłości.

Dla kogo szkolenie

Menedżerowie sprzedaży, bezpośrednio odpowiedzialni za wykonanie planów, rozwój podwładnych i właściwą ścieżkę własnej kariery zawodowej. Warsztaty dla tych co wolą uczyć się na błędach innych, zdobywać doświadczenia poprzez wymianę poglądów z innymi doświadczonymi menedżerami, rozumiejących istotę czynnika czasu w pracy zawodowej.

Program szkolenia

 I dzień:

1. Każdy ma prawo do dobrego szefa i pracy w rozwojowym otoczeniu

– po co menedżer jest potrzebny swoim podwładnym

Warsztat: Jak menedżer musi być postrzegany przez podwładnych i swoich szefów, aby utrzymać ich zaufanie i odpowiedni poziom zaangażowania

2. Fundamenty efektywnej współpracy z menedżerem

– po co zatrudniłeś ludzi do zespołu

Warsztat: Ustalanie zasad współpracy, kontraktowanie praw i obowiązków menedżera i podwładnych, „sprzedaż kontraktu”

3. Ustalanie i egzekwowanie standardów pracy podwładnego

– ludzie kopiują swojego szefa – jaki jest właściwy standard zachowań menedżera

4. Planowanie i rozliczanie czasu pracy podwładnego – najważniejsze zadanie menedżera sprzedaży

– aktywności zawodowe a wyniki

Warsztat: Plan pracy menedżera sprzedaży vs plan pracy handlowca liniowego. Wybór kluczowych mierników dla swojej branży. Wprowadzanie planów rozwojowych, pomnażających potencjał menedżera i podwładnych.

II dzień:

1. Postęp i rozwój podwładnego – zwiększanie jego efektywności

Jak realizować cele osobiste i zawodowe podwładnego?

– teoria ograniczeń Goldratta – ograniczenia efektywności poprzez „wąskie gardła”

2. Praca w terenie z podwładnym

– zakres treningu/coachingu z podwładnym w terenie

Warsztat: Przygotowanie do pracy w terenie, omówienie wizyty u klienta, punkty krytyczne procesu.

3. Analiza obecnych standardów pracy menedżera

– jakie standardy zachowań i aktywności obowiązują w Twoim dziale sprzedaży

Dyskusja: Kluczowe wnioski, metody motywacji do wprowadzenia istotnych zmian

4. Wybrane problemy menedżerów sprzedaży

– rynki docelowe a końcowe efekty działalności handlowca

5. Przedsiębiorczość w sprzedaży

– koncentracja na ludziach, planach firmy, systemach zarządzania i postępowania

Warsztat: Model współpracy B2B między menedżerem a podwładnym handlowcem. Jak pomóc podwładnemu zrealizować jego cele a przy okazji cele menedżera i całej organizacji?

Koszt szkolenia

1 090 PLN netto

Trener

Lech Dworaczyński – jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce z dziedziny zarządzania sprzedażą. Specjalizuje się w układaniu i wdrażaniu strategii w zespołach sprzedażowych, podnoszeniem efektywności całych sieci sprzedażowych jak i pojedynczych handlowców. Nadal czynny zawodowo menedżer sprzedaży, odpowiadający za wyniki sprzedażowe organizacji, jak i kariery zawodowe podwładnych handlowców. Swoje poglądy, przemyślenia w obszarze procesów sprzedażowych i szeroko pojętej obsłudze klienta, od paru lat umieszczał na na portalu www.menedzersprzedazy.pl, obecnie na blogu www.dworaczynski.pl

Dodaj komentarz