img_48

Jak walczyć z brakiem zaangażowania

Jak walczyć z brakiem zaangażowania i spowodować, że zespół znów zacznie działać z pasją i energią? Prawdopodobnie okroiłeś już swój budżet i zwolniłeś wszystkich, którzy nie sprawdzali się w pracy sprzedawcy. Myślałeś, że zostali tylko najlepsi, ale teraz przyszło Ci zmierzyć się z brakiem zaangażowania również wśród najbardziej odpowiedzialnych podwładnych.

Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania okazują, że sprzedawcy nie są skłonni angażować się w swoją pracę. Firma konsultingowa BlessingWhite wykazała w swoich badaniach, że 1 na 3 pracowników (29%) poświęca swojej pracy maksimum energii i czasu, podczas gdy 19% nie wykazuje żadnego zaangażowania. Gallup ocenia, że w średnich organizacjach stosunek pracowników zaangażowanych w pracę do pracowników zupełnie niezaangażowanych wynosi 1,5 do 1. Corporate Executive Board wykazuje, że większość pracowników niezaangażowanych pracuje aż o 53% mniej wydajnie niż kilka lat wcześniej.
Wyobraź sobie swoich podwładnych, którzy mogliby zwiększyć swoje zaangażowanie i wydajność o te 53%. Czy to nie miałoby wpływu na sukces firmy?

Taki brak zaangażowania ma szczególnie poważne konsekwencje w sprzedaży. By osiągać założone cele sprzedażowe i utrzymywać stabilny dochód, firma i jej menedżerowie muszą utrzymywać stały i wysoki poziom zaangażowania sprzedawców w procesy sprzedażowe.

Dobrą wiadomością jest fakt, że wystarczy kreatywność i poświęcenie, by znów zwiększyć zaangażowanie zespołu. Wystarczy poznać mocne strony każdego sprzedawcy, określić co go motywuje w danym momencie jego życia, określić i jasno zakomunikować własne oczekiwania oraz konsekwentnie egzekwować realizację przyjętych celów. W tym celu radzę skorzystać z kliku gotowych wskazówek:

1. Komunikowanie oczekiwań i zapewnianie wsparcia. Pracuj z podwładnymi nad ustalaniem zadań na dany kwartał roku. Upewnij się, że każdy sprzedawca zaakceptował wyznaczone cele. Następnie pomóż w budowaniu planów poszukiwania klientów. Zapewniaj dostęp do środków i niezbędnych szkoleń (jeśli sprzedawcom brakuje konkretnych umiejętności).

2. Stałe kontakty z istniejącymi klientami
Zachęcaj podwładnych do utrzymywania grzecznościowych kontaktów z klientami. To zapewni im (sprzedawcom) realną informację zwrotną, co sprawdza się we wzajemnych relacjach, a co nie. Zainwestowany w ten sposób czas, nawet w klientów, którzy obecnie nie kupują, przyniesie wymierne korzyści w przyszłości.

3. Pozytywna presja
Wielu menedżerów nie potrafi konsekwentnie egzekwować wykonywania zadań od swoich podwładnych sprzedawców. Jeśli Ty i Twój podwładny zgodziliście się co do konkretnych celów np. ilości pozyskanych klientów, wykonanych telefonów, zamkniętych sprzedaży etc., to powinieneś posiadać systematyczną metodę rozliczania podwładnego z jego pracy i osiągniętych wyników.

4. Nagradzaj inicjatywę i kreatywność
Najlepsi sprzedawcy aktywnie szukają obszarów, które chcą ulepszać. Od swoich menedżerów i firmy jako całości oczekują tego samego – stałego udoskonalania umiejętności i zwiększania skuteczności w działaniu. Pomóż swoim ludziom w wyznaczaniu ambitnych celów związanych z samodoskonaleniem i rozwojem umiejętności. Pamiętaj, uznając ich wysiłki i nagradzając je np. poprzez traktowanie podwładnych jako ekspertów i partnerów, pozycjonując ich jako mentorów dla innych, mniej doświadczonych pracowników spowodujesz znaczny wzrost zaangażowania. To potężne narzędzia motywujące, w wielu przypadkach znacznie bardziej skuteczne niż finansowa nagroda.

Niestety, podwładnych, którzy przestali wykazywać jakiekolwiek zaangażowanie bardzo trudno zmotywować, by wykrzesać z nich jakikolwiek zapał do pracy. Nader często jest to niemożliwe. Jeśli Twoje starania nie przynoszą oczekiwanych wyników i zmiany zachowania podwładnego, to najlepszym rozwiązaniem jest rozstanie. Istotne jest zatem odpowiednio wczesne zidentyfikowanie symptomów spadku motywacji sprzedawcy i podjęcie szybkich działań zapobiegawczych.

Dodaj komentarz

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl