Zmiana to kwestia wyboru

To, czy uda nam się wdrożyć zmianę w nasze struktury sprzedażowe, to w dużej mierze kwestia wyboru. Jeśli próbujesz przekonać podwładnych do zmiany, pokaż im konkretne korzyści z niej wynikające, a wtedy wybiorą Twoje rozwiązania.

Gdy stajesz twarzą w twarz z koniecznością przeprowadzenia zmian, to bardzo często masz wrażenie, że znajdujesz się na łasce otoczenia, w którym funkcjonujesz. Musisz jednak zdać sobie sprawę, że masz wybór, jak będziesz takim procesem wdrażania zmian zarządzał.  Takie podejście do wyzwania jest pewnym gwarantem sukcesu.

img_887

Gdy będziesz musiał zająć się zmianą, rozpocznij od zadania sobie następujących pytań:

  • Jakie będę miał z tego korzyści? Jakie korzyści będę z tego mieli moi ludzie?
  • Jak mocno zaangażuję się w pracę nad wdrożeniem zmiany?
  • Czy wziąłem pod uwagę wszystkie czynniki, które będą miały wpływ na proces zarządzania zmianą?
  • Pomyśl o sytuacjach, kiedy Ty byłeś przeciwny zmianom: co się wtedy działo? Dlaczego byłeś niechętny zmianie? Czy jest coś, co zrobiłbyś teraz inaczej?
  • Dlaczego zachowujesz się w taki, a nie inny sposób – zadaj sobie pytanie, czy można przeprowadzać zmiany w inny, lepszy sposób?

Oto mechanizmy, które pozwolą ci stworzyć przyjazne środowisko dla wdrożenia nowych rozwiązań:

Przywództwo – wyżsi szczeblem menedżerowie modelują zachowania i najlepsze praktyki dla całej struktury sprzedaży. Czy Twoje działania odpowiadają Twoim słowom?

Komunikacja – zwracaj szczególną uwagę na język, narzędzia komunikacji oraz na jej częstotliwość. Czy używasz języka, który motywuje ludzi do działania? Czy używasz różnych narzędzi: mail, telefon, spotkania itp.? Czy udzielasz wystarczająco informacji ?

Wsparcie – czy zaangażowanie w proces zmian jest przez Ciebie nagradzane? Jak?

Ludzie w większości nie opierają się zmianom. Oni sami nie chcą być zmieniani. Jednakże gdy pozwolisz im w pewnym stopniu decydować o tym, jak podejść i zarządzać zmianą, poczują się mniej zagrożeni, a jednocześnie bardziej zaangażują w cały proces.