Rozmowa z Soaring Managerem w Forever Living Products Jackiem Bartkowiakiem

Jacek Bartkowiak pełni funkcję Soaring Managera w firmie Forever Living Products od maja 2007 roku. W firmie odpowiada przede wszystkim za pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych i ich wdrożenie. Zespół liczy około 13 000 osób w kilku krajach. Wcześniej pracował na stanowisku dyrektora pionu sprzedaży w ING.Menedżer Sprzedaży:  Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?

Jacek Bartkowiak: Największym wyzwaniem dla mnie osobiście jest umiejętność codziennej pracy, polegającej na zapraszaniu do biznesu nowych ambitnych ludzi i ich wdrażanie do samodzielnej pracy. To jest ciągły i nigdy nie kończący się proces. Nie jestem osobą bardzo zdyscyplinowaną i konsekwentną, dlatego muszę ciągle kreować w sobie nowe nawyki systematycznej pracy.M.S.: Pracował Pan w tradycyjnej sieci sprzedaży jako dyrektor pionu sprzedaży w ING, teraz pełni Pan funkcję Soaring Managera w branży MLM, czy mógłby Pan określić podstawowe różnice w zarządzaniu sprzedażą w tych dwóch dziedzinach?

J.B: W zarządzaniu w korporacji o klasycznym modelu biznesowym, jak siły sprzedaży w ING, zbyt często spotykałem się z podejmowaniem przez zarząd politycznych decyzji, które najczęściej nie były uzasadnione biznesowo i wprowadzały dużo zamieszania i ogólny chaos. Wizja rozwoju zarówno firmy, jak i jej poszczególnych działów i pracowników, była niejasna, często zmieniana oraz bardzo ogólna. Powodowało to zawsze spory problem w określaniu strategii rozwoju sprzedaży, a tym bardziej sprawiało problemy w zarządzaniu sprzedażą. Kolokwialnie można przedstawić to jako wielkie ilości pary, które idą w gwizdek zamiast rozwijać biznes.

W mojej obecnej firmie, która, mimo że jest prywatna, działa od 34 lat w ponad 150 krajach i ciągle się rozwija, wszystko jest precyzyjnie określone. Wizja oraz misja firmy jest powszechnie znana i niezmienna od początku. Umożliwia to spójne działanie wszystkich zainteresowanych oraz uzyskiwanie bardzo dobrych rezultatów. Poza tym, nikt nie uprawia polityki i nie pozoruje pracy, co jest typowe dla wielu korporacji. W Forever zarządzają właściciele i profesjonaliści, a to wielka różnica.M.S.: W branży MLM inne wydaje się także podejście do zarządzania ludźmi, czy mógłby Pan powiedzieć, na czym ono polega? Co jest najważniejsze w zarządzaniu personelem?

J.B.: Moja branża potocznie nazywana jest networkiem. Cechuje się ona szerokim stosowaniem w praktyce pozytywnej motywacji w stosunku do wszystkich współpracowników, co tworzy atmosferę uznania, doceniania i rzeczywistego wsparcia. Nikt nie boi się szefa, bo go po prostu nie ma. Każdy jest sobie sam szefem. Jeżeli jakaś osoba lub styl jej pracy mi nie odpowiada, po prostu przestaję z nią pracować i poświęcam czas innym. Tutaj nie mogę nikogo zwolnić, bo na przykład słabo pracuje. W takiej sytuacji nie zarabia ani on ani ja, ale różnica w porównaniu z tradycyjnym schematem zarządzania ludźmi jest taka, że osobiście nie muszę się z taką osobą już „męczyć”.

W korporacji zawsze znajdą się ludzie uwielbiający kombinować i chodzić na skróty poza granice przyjętych norm i prawa. W takiej sytuacji się ich dyscyplinuje, „straszy”, a w najgorszym wypadku zwalnia. Jeżeli zbudujesz strukturę w MLM, wszyscy stają się dla siebie partnerami biznesowymi, a nie przełożonymi. Różni nas tylko miejsce w strukturze i wysokość osiąganych dochodów. Za najważniejsze w zarządzaniu uważam umiejętność pozyskiwania do biznesu odpowiednich ludzi i wspieranie ich, aby zrealizowali swoje cele. Wtedy również ja zrealizuję własne cele i marzenia.M.S.:  Z jakimi największymi problemami zetknął się Pan w kwestii zarządzania ludźmi?

J.B.: Moim podstawowym obowiązkiem jest pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych. Największą trudnością, jaką napotykam w tym obszarze, jest zbyt mała ilość osób posiadających wizję, mających ambitne cele i umiejących marzyć. Często idzie z tym w parze niechęć do większego wysiłku, co skutkuje zainteresowaniem wyłącznie pracą etatową. Zbyt mało ludzi widzi się przedsiębiorcami, chcącymi osiągać ponadprzeciętne rezultaty i realizować swoje cele. U kandydatów dominuje brak wizji własnego życia i redukowanie celów do poziomu niskich, najczęściej etatowych, dochodów. Dodatkowo, powyższe przyczyny powodują u już pracujących osób szybkie popadanie w strefę komfortu i nie wykorzystywanie szans jakie daje firma.M.S.:  Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje?

J.B.: Konsekwentnie uważam, że najważniejsze cechy to:

– umiejętność inspirującego prezentowania wizji rozwoju każdej z osób, z jakimi współpracujemy lub chcemy współpracować,

– zdolność do pozyskiwania wartościowych osób,

– umiejętność wspierania i coachingowego prowadzenia wszystkich partnerów,

– pracowitość, odwaga i przede wszystkim przywództwo.M.S.:  Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

J.B.: Unikać należy zbyt szybkiego „odcinania kuponów”, czyli życia z pasywnych dochodów bez rozwoju struktury o nowych partnerów. Błędna jest również postawa „matkowania swoim ludziom”, czyli nie uczenia ich odpowiedzialności i samodzielności, co najczęściej przynosi odwrotny skutek.  M.S.: Pełni Pan funkcję Soaring Managera. Na czym ona polega, jakie są Pana główne obowiązki, jak liczny zespół Panu podlega?

J.B.: Jak już wcześniej powiedziałem, moim głównym obowiązkiem jest pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych i ich wdrażanie do samodzielnej pracy i pełnienia pozycji liderów. Inaczej mówiąc, musimy być liderami i tworzyć liderów. Wtedy wszyscy są zadowoleni, bo osiągają najlepsze wyniki. Nasz zespól liczy około 13 000 osób w kilkunastu krajach, jednak najczęściej pracuję z bezpośrednio umocowanymi w strukturze partnerami, czyli pierwszymi liniami sponsorowania.M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży

J.B.: Aby zostać menedżerem w firmie Forever należy zbudować własną grupę osób i ją rozwijać. Wszelkie awanse w strukturze są zależne tylko od osiąganych przez grupę obrotów. Im większe obroty, tym większe pieniądze i wyższa pozycja w ścieżce kariery. Firma stworzyła wspaniałą szansę dla każdego, kto chce osiągać wielkie cele, ale nie ma pomysłu jak to zrobić. Ci którzy z tej propozycji skorzystają i odpowiednio pracują, uzyskują właściwie wszystko, czyli bardzo duże dochody, uznanie, darmowe wyjazdy po całym świecie, własne samochody, podział zysków i przede wszystkim inny styl życia.

Forever jest firmą bardzo uczciwą i dającą maksymalnie dużo tym, którzy chcą osiągać w życiu bardzo wiele dla siebie i dla innych.M.S.: Dziękujemy za rozmowę