Rozmowa z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży w firmie Deichmann Andrzejem Sarnowiczem

Andrzej Sarnowicz jest Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży w firmie Deichmann. Podlega mu 55 osób – Okręgowych Kierowników Sprzedaży i Kierowników sklepów oraz ponad 50 sklepów. Zajmuje się działem sprzedaży firmy w południowo – zachodniej Polsce.Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?

Andrzej Sarnowicz: Funkcja Regionalnego Kierownika Sprzedaży w firmie Deichmann to zarządzanie dużym zespołem. W moim przypadku jest to grupa około 55 osób, biorąc pod uwagę Okręgowych Kierowników Sprzedaży i Kierowników sklepów. Mam więc do czynienia z wieloma osobami, które zmagają się z różnymi problemami dnia codziennego, mają różne charaktery i inne źródła motywacji do pracy. Dla mnie osobiście dużym wyzwaniem jest stworzenie zgranego zespołu z grupy tak zróżnicowanych współpracowników.M.S.:Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

A.S.: Wyróżniłbym dwa aspekty : po pierwsze ważne jest, aby firma osiągała wyznaczone przez kierownictwo cele. W związku z tym, że moje decyzje mają wpływ na wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa, zwracam szczególną uwagę na to, aby były one w najlepiej rozumianym interesie firmy i zapewniły jej bezpieczny rozwój. Jednak aspekty ekonomiczne to nie wszystko. W mojej filozofii – to ludzie tworzą firmę. Jestem zwolennikiem budowania dobrych relacji w zespole, gdyż tylko dobrze zmotywowany i zaangażowany zespół jest w stanie osiągać dobre wyniki.  M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknęła się Pan w zarządzaniu ludźmi?

A.S.: Pracując w dużym zespole mam do czynienia ze wspomnianą już różnorodnością charakterów. Każdy pracownik z osobna może potrzebować innej motywacji do działania. W takim przypadku moim zadaniem jest rozpoznanie, co danego pracownika motywuje i dopasowanie własnej argumentacji w formie i treści w taki sposób, aby rezultat był optymalny.  Można uznać to za problem. Ja oceniam to jednak bardziej w kategorii wyzwania.M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje?

A.S.: Charakter pracy Regionalnego Kierownika Sprzedaży wymaga po pierwsze pełnej mobilności. Jestem odpowiedzialny za funkcjonowanie sprzedaży w naszych placówkach na terenie prawie ¼ kraju, a to wiąże się z ciągłym byciem w drodze. Ważną cechą menedżera w naszej firmie jest orientacja na cele, które są dla nas pewnym drogowskazem w codziennym podejmowaniu decyzji a których osiągnięcie zapewni firmie stabilność. Inne niezbędne cechy to umiejętność delegowania zadań, wyznaczania celów zespołowi i oczywiście motywowanie. Dla mnie osobiście istotną cechą jest również umiejętność słuchania ludzi, przede wszystkich w aspekcie nowych pomysłów/M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

A.S.: Zakres obowiązków Regionalnego Kierownika Sprzedaży jest dość szeroki, codziennie podejmujemy różne decyzje. Czasem są one błędne, jednak jest to wkomponowane w naszą codzienną pracę. W  końcu na błędach również się uczymy. Uważam, że jednym z możliwych błędów w pracy takiej jak moja, byłby brak zaufania i wiary w umiejętności i kompetencje współpracowników. W takiej sytuacji delegowanie zadań przez menedżera byłoby ograniczone i prowadziłoby z jednej strony do obniżenia motywacji dobrze przygotowanej i ambitnej kadry kierowniczej a z drugiej strony być może do wydłużenia procesu decyzyjnego i pogorszenia jakości decyzji. W dużej i rozwijającej się organizacji sam menedżer nie jest w stanie osobiście zająć się wszystkimi istotnymi tematami i, aby osiągnąć dobre wyniki, musi budować swój zespół na zasadzie zaufania, integrowania wszystkich uczestników w procesy decyzyjne, podejmować ich pomysły i umiejętnie delegować zadania.M.S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?

A.S.: Mój zespół to 9 Okręgowych Kierowników Sprzedaży, którzy prowadząc swoją placówkę handlową i jednocześnie zarządzają grupą kilku sklepów.  W sumie mój region liczy aktualnie 55 sklepów na terenie południowo-zachodniej Polski.  Do moich głównych zadań należy miedzy innymi współpraca i współdecydowanie z działem ekspansji w zakresie realizacji nowych lokalizacji, zapewnienie rozwoju struktury personalnej w terenie tak aby zabezpieczyć optymalne funkcjonowanie naszych placówek . Ważnym elementem mojej pracy jest wyznaczanie celów dla współpracowników, kontrola sklepów pod kątem utrzymania standardów firmy i zaopatrzenia ich w aktualny towar jak i analiza wyników sprzedażowych podległych mi sklepów.M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

A.S.: jest wiele powodów, dla których warto pracować w firmie Deichmann. Jednym z nich jest fakt, iż nasza firma to międzynarodowy koncern, który na chwilę obecną ma ponad 3000 placówek w 21 krajach. Daje to uczucie przynależności do wielkiej międzynarodowej wspólnoty. Dodatkowo częste wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami z różnych krajów pozwalają na zdobycie nowych kompetencji. Również na polskim rynku nasza firma przeżywa dynamiczny rozwój. Co roku otwieramy ponad 20 nowych placówek a „białych plam” na mapie Polski bez sklepów Deichmann jest coraz mniej. Ważnym atutem naszej firmy jest dobra atmosfera pracy, kadra menedżerska ma daleko idącą swobodę w podejmowaniu decyzji, a relacje z kierownictwem firmy bazują na zaufaniu. Należałoby również dodać, że pracujemy w ciekawej, dynamicznej branży, gdzie ciągle zmieniające się trendy w modzie sprawiają, że nasza oferta handlowa jest inna w każdym kolejnym sezonie.