Rozmowa z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży w firmie Deichmann Andrzejem Sarnowiczem

Andrzej Sarnowicz jest Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży w firmie Deichmann. Podlega mu 55 osób – Okręgowych Kierowników Sprzedaży i Kierowników sklepów oraz ponad 50 sklepów. Zajmuje się działem sprzedaży firmy w południowo – zachodniej Polsce.Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?

Andrzej Sarnowicz: Funkcja Regionalnego Kierownika Sprzedaży w firmie Deichmann to zarządzanie dużym zespołem. W moim przypadku jest to grupa około 55 osób, biorąc pod uwagę Okręgowych Kierowników Sprzedaży i Kierowników sklepów. Mam więc do czynienia z wieloma osobami, które zmagają się z różnymi problemami dnia codziennego, mają różne charaktery i inne źródła motywacji do pracy. Dla mnie osobiście dużym wyzwaniem jest stworzenie zgranego zespołu z grupy tak zróżnicowanych współpracowników.M.S.:Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

A.S.: Wyróżniłbym dwa aspekty : po pierwsze ważne jest, aby firma osiągała wyznaczone przez kierownictwo cele. W związku z tym, że moje decyzje mają wpływ na wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa, zwracam szczególną uwagę na to, aby były one w najlepiej rozumianym interesie firmy i zapewniły jej bezpieczny rozwój. Jednak aspekty ekonomiczne to nie wszystko. W mojej filozofii – to ludzie tworzą firmę. Jestem zwolennikiem budowania dobrych relacji w zespole, gdyż tylko dobrze zmotywowany i zaangażowany zespół jest w stanie osiągać dobre wyniki.  M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknęła się Pan w zarządzaniu ludźmi?

A.S.: Pracując w dużym zespole mam do czynienia ze wspomnianą już różnorodnością charakterów. Każdy pracownik z osobna może potrzebować innej motywacji do działania. W takim przypadku moim zadaniem jest rozpoznanie, co danego pracownika motywuje i dopasowanie własnej argumentacji w formie i treści w taki sposób, aby rezultat był optymalny.  Można uznać to za problem. Ja oceniam to jednak bardziej w kategorii wyzwania.M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje?

A.S.: Charakter pracy Regionalnego Kierownika Sprzedaży wymaga po pierwsze pełnej mobilności. Jestem odpowiedzialny za funkcjonowanie sprzedaży w naszych placówkach na terenie prawie ¼ kraju, a to wiąże się z ciągłym byciem w drodze. Ważną cechą menedżera w naszej firmie jest orientacja na cele, które są dla nas pewnym drogowskazem w codziennym podejmowaniu decyzji a których osiągnięcie zapewni firmie stabilność. Inne niezbędne cechy to umiejętność delegowania zadań, wyznaczania celów zespołowi i oczywiście motywowanie. Dla mnie osobiście istotną cechą jest również umiejętność słuchania ludzi, przede wszystkich w aspekcie nowych pomysłów/M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

A.S.: Zakres obowiązków Regionalnego Kierownika Sprzedaży jest dość szeroki, codziennie podejmujemy różne decyzje. Czasem są one błędne, jednak jest to wkomponowane w naszą codzienną pracę. W  końcu na błędach również się uczymy. Uważam, że jednym z możliwych błędów w pracy takiej jak moja, byłby brak zaufania i wiary w umiejętności i kompetencje współpracowników. W takiej sytuacji delegowanie zadań przez menedżera byłoby ograniczone i prowadziłoby z jednej strony do obniżenia motywacji dobrze przygotowanej i ambitnej kadry kierowniczej a z drugiej strony być może do wydłużenia procesu decyzyjnego i pogorszenia jakości decyzji. W dużej i rozwijającej się organizacji sam menedżer nie jest w stanie osobiście zająć się wszystkimi istotnymi tematami i, aby osiągnąć dobre wyniki, musi budować swój zespół na zasadzie zaufania, integrowania wszystkich uczestników w procesy decyzyjne, podejmować ich pomysły i umiejętnie delegować zadania.M.S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?

A.S.: Mój zespół to 9 Okręgowych Kierowników Sprzedaży, którzy prowadząc swoją placówkę handlową i jednocześnie zarządzają grupą kilku sklepów.  W sumie mój region liczy aktualnie 55 sklepów na terenie południowo-zachodniej Polski.  Do moich głównych zadań należy miedzy innymi współpraca i współdecydowanie z działem ekspansji w zakresie realizacji nowych lokalizacji, zapewnienie rozwoju struktury personalnej w terenie tak aby zabezpieczyć optymalne funkcjonowanie naszych placówek . Ważnym elementem mojej pracy jest wyznaczanie celów dla współpracowników, kontrola sklepów pod kątem utrzymania standardów firmy i zaopatrzenia ich w aktualny towar jak i analiza wyników sprzedażowych podległych mi sklepów.M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

A.S.: jest wiele powodów, dla których warto pracować w firmie Deichmann. Jednym z nich jest fakt, iż nasza firma to międzynarodowy koncern, który na chwilę obecną ma ponad 3000 placówek w 21 krajach. Daje to uczucie przynależności do wielkiej międzynarodowej wspólnoty. Dodatkowo częste wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami z różnych krajów pozwalają na zdobycie nowych kompetencji. Również na polskim rynku nasza firma przeżywa dynamiczny rozwój. Co roku otwieramy ponad 20 nowych placówek a „białych plam” na mapie Polski bez sklepów Deichmann jest coraz mniej. Ważnym atutem naszej firmy jest dobra atmosfera pracy, kadra menedżerska ma daleko idącą swobodę w podejmowaniu decyzji, a relacje z kierownictwem firmy bazują na zaufaniu. Należałoby również dodać, że pracujemy w ciekawej, dynamicznej branży, gdzie ciągle zmieniające się trendy w modzie sprawiają, że nasza oferta handlowa jest inna w każdym kolejnym sezonie. 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl