Rozmowa z Prezesem Zarządu w Shimano Bicykle Parts Poland Marcinem Śniegockim

Marcin Śniegocki sprawuje funkcję Prezesa Zarządu w firmie Shimano Bicykle Parts Poland od października 2010 roku. Wcześniej pracował w branży FMCG m.in. jako Sales & Trade Marketing Director w firmie Jutrzenka, a także w Philips Morris Poland na stanowisku Dyrektora Działu Sprzedaży i Dystrybucji.Menedżer Sprzedaży:  Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?

Marcin Śniegocki: Największym wyzwaniem jest zawsze zbudowanie i utrzymanie dobrej motywacji zespołu. Jeżeli moim kolegom będzie się przysłowiowo „chciało”, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużo. Natomiast bez działań wspierających motywację zespołu ciężko o sukces w każdej firmie.M.S.:  Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

Marcin Śniegocki:Każdy z elementów tzw. mixu marketingowego jest istotny, ale szczególnie zwracam uwagę na poziomy cenowe produktów w stosunku do konkurencji i do rynków zagranicznych. Kolejnym, bardzo ważnym, elementem jest dystrybucja. Te dwa składniki mixu marketingowego umożliwiają dopiero budowanie marki i jej promowanie. Bez zbudowania solidnej dystrybucji i posiadania produktu w odpowiednim segmencie cenowym trudno mówić o dalszych sukcesach sprzedażowych.M.S.:  Z jakimi największymi problemami zetknął się Pan w zarządzaniu ludźmi?

Marcin Śniegocki: Generalnie jestem zwolennikiem jasnych i czytelnych zasad współpracy, oceny wyników, nagradzania czy też karania. Często można spotkać firmy, w których tych jasnych zasad nie ma, co powoduje brak motywacji wśród pracowników lub ich demotywację, a to z kolei prowadzi do braku wyników. W mojej dotychczasowej karierze zawodowej miałem okazję zetknąć się z tym problemem. Również brak jasnej wizji oraz zrozumiałych celów powoduje duże zamieszanie w zarządzaniu ludźmi. Jasne zasady powinny być powiązane z systemem nagród i kar. Ważne jest, aby tego systemu przestrzegać.M.S.:  Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje?

Marcin Śniegocki: Wydaje mi się, że trzeba posiadać pewną wizję rozwoju biznesu, a następnie umieć ją przełożyć na cele dla różnych komórek w firmie tak, aby ludzie rozumieli dokąd zmierza firma i co jest najistotniejsze dla sukcesu sprzedaży i powodzenia całej firmy. Umiejętność współpracy z różnymi ludźmi jest ,wydaje mi się, również bardzo istotna. Cechą, która odróżnia menedżera, który osiąga powodzenie od takiego, który doznaje porażki, jest umiejętność przeprowadzenia zmian i ich praktyczne wprowadzenie w życie firmy.M.S.:  Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

Marcin Śniegocki:Wydaje mi się, że należy korzystać z siły zespołu, a nie starać się rozwiązywać wszystkie problemy samemu. Jest to istotne szczególnie w mojej sytuacji, gdzie trafiłem do branży rowerowej z branży FMCG. Możliwość współpracy z dobrymi specjalistami i wykorzystanie ich wiedzy wraz z doświadczeniem z innej branży powoduje dobrą mieszankę . Nie należy starać się kopiować gotowych rozwiązań bez poznania specyfiki branży.M.S.:  Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?

Marcin Śniegocki: Do moich głównych obowiązków należy przygotowanie strategii firmy na najbliższe lata i przełożenie tej strategii na konkretne działania różnych działów w firmie. W tym mieści się strategia handlowa i marketingowa oraz projekty związane z optymalizacją procesów finansowo – logistycznych. Obecnie raportuje do mnie 5 osób.M.S.:  Dlaczego warto pracować w Państwa firmie jako menedżer sprzedaży?

Marcin Śniegocki: Branża sportowa jest bardzo ciekawa, a w szczególności wyróżnia ją to, że klienci z reguły są pasjonatami swoich dziedzin sportu. Właściciele sklepów rowerowych pasjonują się tym, co robią. Wielu z nich to byli zawodnicy, znają więc bardzo dobrze zagadnienia techniczne związane z wysokiej klasy sprzętem, jaki produkujemy. Dlatego zawsze przyjemnie jest współpracować z kimś, kto lubi to, co robi. Sprzedaż taka, sprawia naprawdę dużo satysfakcji, gdyż możemy zaspokoić potrzeby związane ze sportem i rozwojem człowieka, ale także dobrymi produktami sprawić dużo radości zwykłym ludziom jeżdżącym na rowerach.