Rozmowa z dyrektorem sprzedaży krajowej w firmie FAKRO

Adam MüllerDyrektor Sprzedaży Krajowej w FAKRO Sp. z o.o. Funkcję tą pełni od czerwca 2009r. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach . Ma ponad 13-letnie doświadczenie w sprzedaży. Przeszedł przez wiele szczebli organizacyjnych poznając zagadnienia sprzedaży od podstaw.M.S.:  Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?

A. M.: FAKRO jest liderem w branży okien dachowych w Polsce i wiceliderem na rynku światowym. Jest wyjątkową firmą w branży budowlanej nie tylko ze względu na wyróżniającą się markę, ale i ze względu na 100% udział kapitału polskiego. Stąd też zmierzenie się z wyznaczonymi celami postawionymi przez charyzmatycznego prezesa, który tworzył firmę od podstaw jest nie lada wyzwaniem. Moim głównym zadaniem jest oczywiście długoterminowy rozwój i utrzymanie dynamiki sprzedaży jak również dbałość o zadowolenie klienta.M.S.: Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

A.M.: W zarządzaniu sprzedażą najważniejszym elementem jest zadowolenie klienta. Mam tu na myśli zarówno klienta zewnętrznego, ale i wewnętrznego czyli zespół pracowników. W FAKRO dbamy, aby klient był zawsze usatysfakcjonowany. Dbamy więc o rozwój produktów i o najwyższą jakość obsługi klienta, gdyż to on, jako końcowy odbiorca, zapewnia nam pracę. Jednak nie byłoby to możliwe gdyby nie zgrany zespół współpracowników zaangażowanych w swoje obowiązki. Ludzie, którzy mają jasno postawione cele, którym się chce oddać kawałek serca firmie są bezcenni. To dzięki nim FAKRO może dziś obchodzić 20 lecie. Dzięki nim odnosimy sukcesy. Mam tę przyjemność, że zarządzam zgranym zespołem, który jest zadowolony ze swoich wyników, a więc i z pracy.M.S.:  Z jakimi największymi problemami zetknął się Pan w zarządzaniu ludźmi?

A.M.: Zapewne jak większość menedżerów nie skupiam się na problemach, tylko szybko je rozwiązuję. Zawsze jednak wszelkie zmiany powodują wśród pracowników obawy i niepokój.. Stąd najważniejsze jest ich wytłumaczenie i przedstawienie w sposób zrozumiały, tak, żeby zostały zaakceptowane.M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje?

A.M.: Każdy menedżer powinien szybko podejmować decyzje i być w pełni za nie odpowiedzialny. Powinien też nie tylko skupiać się na sprzedaży, analizach, ale i na obszarach z nią zawiązanych mających na nią wpływ, a więc na logistyce, serwisie czy marketingu. Musi również szybko reagować na potrzeby klientów poprzez inicjowanie tworzenia nowych produktów. Dbać o odpowiednie relacje z klientami, ale i odpowiednio zarządzać ludźmi.M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

A.M.: Błędy są po to, aby się na nich uczyć, oczywiście najlepiej nie na swoich. Należy być świadomym swojego miejsca i pamiętać, że nie ma ludzi niezastąpionych. Nie można udawać nieomylnego i brnąć w błędzie. Należy umieć słuchać ludzi i nie bać się, że podwładny może mieć lepszy pomysł ode mnie. Dobry menedżer nie może się bać, że wychowa podwładnego, który może z czasem go przerosnąć. Trzeba też umieć wyjść zza biurka i zejść na grunt tej rzeczywistej sprzedaży, wtedy ma się szerokie spojrzenie na cały proces. Nie można się bać konkurencji, należy ją obserwować, analizować jej działania, ale i być też świadomym swojej pozycji.M.S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu/Pani podlega?

A.M.: Jak już wspomniałem głównym moim zadaniem jest długoterminowe utrzymanie dynamiki wzrostu sprzedaży. Zarządzam zespołem kilkudziesięciu osób.M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

A.M.: Praca w tak wyjątkowej firmie jaką jest FAKRO daje wiele radości i satysfakcji. FAKRO to polska firma stawiająca na rozwój, innowacyjność, społeczną odpowiedzialność za klienta, kontrahenta pracownika i za środowisko naturalne. Stawiająca na kreatywność, efektywność i zadowolenie z pracy. Dbająca o rozwój pracownika poprzez rozbudowany system szkoleń i różnego rodzaju programy. FAKRO to firma, dla której najważniejszy  jest ciągły rozwój. Mam tę satysfakcję, że poznałem firmę od podszewki, przechodząc przez wszystkie szczeble awansu. Poznałem wspaniałych ludzi. Współpracuję z najlepszymi i najbardziej zaangażowanymi. Praca w takim zespole niesamowicie nobilituje i wyzwala w człowieku chęć do jeszcze większego zaangażowania. FAKRO buduje komfort nie tylko pracowników, ale i klientów dostarczając produkty bezpieczne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska. FAKRO to nie tylko okna dachowe czy wyłazy to również schody strychowe, systemy solarne i cała gama nowości jak np. balkoniki dachowe.Dziękuję za rozmowę,

Anna Dworaczyńska