Rozmowa z dyrektorem sieci sprzedaży w Rainbow Tours Stanisławem Franiakiem

Stanisław Franiak jest Dyrektorem Sieci Sprzedaży w firmie Rainbow Tours. Podlega mu łącznie 120 doradców i handlowców. Firma posiada 50 biur obsługi w całym kraju.Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?

Stanisław Franiak: Firma Rainbow Tours w której pracuję od dziesięciu miesięcy jest na   bardzo ciekawym etapie swojego rozwoju. Jako jeden z wiodących na rynku polskim touroperatorów nie tylko w dynamiczny sposób rozwija własną sieć sprzedaży. Obecnie jest ona reprezentowana przez 50 biur obsługi klienta. Zarząd Spółki podjął również wyzwanie zmierzające do poszerzenia oferty biur o produkty obsługi podróżniczej, w tym sprzedaż biletów lotniczych, biletów promowych i autokarowych zarówno na rynek klientów indywidualnych jak i korporacyjnych, w tym w szczególności sektora MŚP. W naturalny sposób wyzwala to potrzebę kreowania  zmiany w postrzeganiu marki ale również pracę nad poprawą siły sprzedażowej. Decydujące znaczenie ma w tym wypadku nie tylko kontraktacja nowych dostawców usług, ale nade wszystko podniesienie kompetencji sprzedawców.M. S .: Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

S. F.: Celem nadrzędnym jest budowanie kultury sprzedaży, wolnej od dychotomicznych podziałów na linii produkt- sprzedaż, w której wszyscy pracownicy czują się współodpowiedzialni nie tylko za  bieżące wyniki sprzedaży, ale nade wszystko koncentrują się  na budowaniu trwałych relacji z klientami.M. S : Z jakimi największymi problemami zetknęła się Pan w zarządzaniu ludźmi?

S. F.: Niechęć  do zmian  często podyktowana niewiedzą lub obawami przed zwiększeniem wymagań, podszyta słabym poziomem identyfikacji z celami firmy lub ich niezrozumieniem.M. S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje?

S. F.: Umiejętność analizy zjawisk rynkowych. Bez wątpienia menedżer odpowiada również za  tworzenie odpowiedniej atmosfery pracy, która wyzwala kreatywność i zwiększa motywację pracowników. Bardzo ważną rzeczą jest umiejętność komunikowania się z zespołem oraz delegowania zadań. Sprzedaż jest przecież dyscypliną zespołową.M. S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

S. F.: Należy unikać myślenia dogmatami. Rzeczywistość niesie za sobą mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji, więc odpowiednia doza pokory jest bardzo wskazana.M. S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?

S. F.: Wspólnie z koleżanką zarządzamy zespołem około 120 doradców oraz służbami handlowymi działającymi na rzecz wszystkich kanałów sprzedaży i dystrybucji.M. S .: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

S. F.: Jest to praca w znakomitym zespole ludzi, ciągle szukających nowych rozwiązań i produktów  na szybko zmieniającym się rynku usług turystycznych. Firma ma jasno sprecyzowaną strategię  rozwoju, siłę kapitałową  oraz rozpoznawalną i budzącą zaufanie markę.