Rozmowa z dyrektorem sieci sprzedaży w Rainbow Tours Stanisławem Franiakiem

Stanisław Franiak jest Dyrektorem Sieci Sprzedaży w firmie Rainbow Tours. Podlega mu łącznie 120 doradców i handlowców. Firma posiada 50 biur obsługi w całym kraju.Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?

Stanisław Franiak: Firma Rainbow Tours w której pracuję od dziesięciu miesięcy jest na   bardzo ciekawym etapie swojego rozwoju. Jako jeden z wiodących na rynku polskim touroperatorów nie tylko w dynamiczny sposób rozwija własną sieć sprzedaży. Obecnie jest ona reprezentowana przez 50 biur obsługi klienta. Zarząd Spółki podjął również wyzwanie zmierzające do poszerzenia oferty biur o produkty obsługi podróżniczej, w tym sprzedaż biletów lotniczych, biletów promowych i autokarowych zarówno na rynek klientów indywidualnych jak i korporacyjnych, w tym w szczególności sektora MŚP. W naturalny sposób wyzwala to potrzebę kreowania  zmiany w postrzeganiu marki ale również pracę nad poprawą siły sprzedażowej. Decydujące znaczenie ma w tym wypadku nie tylko kontraktacja nowych dostawców usług, ale nade wszystko podniesienie kompetencji sprzedawców.M. S .: Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

S. F.: Celem nadrzędnym jest budowanie kultury sprzedaży, wolnej od dychotomicznych podziałów na linii produkt- sprzedaż, w której wszyscy pracownicy czują się współodpowiedzialni nie tylko za  bieżące wyniki sprzedaży, ale nade wszystko koncentrują się  na budowaniu trwałych relacji z klientami.M. S : Z jakimi największymi problemami zetknęła się Pan w zarządzaniu ludźmi?

S. F.: Niechęć  do zmian  często podyktowana niewiedzą lub obawami przed zwiększeniem wymagań, podszyta słabym poziomem identyfikacji z celami firmy lub ich niezrozumieniem.M. S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje?

S. F.: Umiejętność analizy zjawisk rynkowych. Bez wątpienia menedżer odpowiada również za  tworzenie odpowiedniej atmosfery pracy, która wyzwala kreatywność i zwiększa motywację pracowników. Bardzo ważną rzeczą jest umiejętność komunikowania się z zespołem oraz delegowania zadań. Sprzedaż jest przecież dyscypliną zespołową.M. S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

S. F.: Należy unikać myślenia dogmatami. Rzeczywistość niesie za sobą mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji, więc odpowiednia doza pokory jest bardzo wskazana.M. S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?

S. F.: Wspólnie z koleżanką zarządzamy zespołem około 120 doradców oraz służbami handlowymi działającymi na rzecz wszystkich kanałów sprzedaży i dystrybucji.M. S .: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

S. F.: Jest to praca w znakomitym zespole ludzi, ciągle szukających nowych rozwiązań i produktów  na szybko zmieniającym się rynku usług turystycznych. Firma ma jasno sprecyzowaną strategię  rozwoju, siłę kapitałową  oraz rozpoznawalną i budzącą zaufanie markę.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl