Rozmowa z dyrektorem regionu Drogerii Natura Anną Wierzbicką

Anna Wierzbicka pracuje na stanowisku Dyrektora regionu w Drogeriach Natura od 7 lat. Swoją karierę rozpoczynała na stanowisku kierownika sklepu 11 lat temu. W tym momencie zarządza zespołem, który liczy 300 osób. Są wśród nich 4 aera managers oraz personel 55 drogerii.Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pani za największe wyzwanie w swojej pracy?

Anna Wierzbicka: Największe wyzwanie stanowi umiejętne scalenie pracowników, klientów i ich oczekiwań oraz naszych możliwości tak, aby wszystkie strony były w pełni zadowolone, a co najważniejsze, aby przyniosło to wymierne korzyści zarówno organizacji jak i klientom.M.S.: Na co szczególnie zwraca Pani uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

A.W.: Ważną rolę w zarządzaniu sprzedażą odgrywa kierowanie ludźmi, a w szczególności budowanie zespołu, szkolenie i motywowanie. Planowanie i kontrola sprzedaży, to czynniki równie ważne co zespół pracowników, lecz bez dobrze dobranych i zmotywowanych ludzi nie osiągniemy sukcesu.M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknęła się Pani w zarządzaniu ludźmi?

A.W.: W obecnych czasach mamy coraz bardziej zróżnicowany personel pod względem doświadczenia, aspiracji i stopnia lojalności. W naszym zespole pracują osoby zarówno młode, jak i te z dłuższym stażem zawodowym. Czynniki te powodują, że nie można zarządzać ludźmi w sposób globalny, lecz trzeba pochylić się nad jednostką, tak aby wydobyć to, co jest w niej wyjątkowe i unikalne. Organizacja, która pragnie się rozwijać i nadążać za trendami zmuszona jest wprowadzać zmiany, które nie zawsze akceptują pracownicy. Tylko umiejętne zarządzanie zmianą zagwarantuje jej powodzenie.M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pani zajmuje?

A.W.: Osoba pracująca na stanowisku Dyrektora Regionu powinna być komunikatywna, odpowiedzialna i kreatywna. Swoim postępowaniem powinna wzbudzać naturalny autorytet wśród swoich pracowników. Umiejętność analizowania wyników i sytuacji zapewni szybkie podejmowanie odpowiednich działań i decyzji, które z pewnością przełożą się na sukces organizacji.M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

A.W.: Głównym błędem i zagrożeniem jednocześnie jest rutyna. W szybko zmieniającym się otoczeniu sprzedaż rozwija się bardzo dynamiczne. Nie możemy poddać się jednostajnemu myśleniu i działaniu bo wypadniemy z rynku. Silna konkurencja i nowe trendy to obecnie nasza codzienność. Musimy się z nią nieustannie mierzyć.

 

M.S.:
Jakie są Pani główne obowiązki? Jak liczny zespół Pani podlega?

A.W.: Moim głównym obowiązkiem jest oczywiście realizacja budżetu oraz wszystkich pochodnych sprzedaży. Zespół, którym obecnie zarządzam to 4 aera managers oraz personel 55 drogerii. W sumie zespół ten liczy prawie 300 osób.M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

A.W.: Uważam, że praca w sieci Natura Drogerie daje niesamowicie wielką szansę rozwoju zawodowego. Mogę powiedzieć, że „rosnę” i dojrzewam razem z nią. Karierę rozpoczęłam 11 lat temu od stanowiska kierownika sklepu. Kolejne lata przyniosły awans na Aera Managera , a następnie na stanowisko Dyrektora Regionu, które piastuję od 7 lat. Firma ukształtowała mnie jako menedżera. Kiedy zaczęłam w niej pracować mieliśmy tylko 12 drogerii. Dzisiaj jest ich już 250.

Firmą zarządzają ludzie kreatywni, emaptyczni i otwarci na zmieniające się potrzeby klientów. Dzięki takim liderom każdy, kto rozpoczyna pracę w Drogeriach Natura skazany jest na sukces. W Firmie panuje naturalnie miła atmosfera, można liczyć na pomoc drugiej osoby. Pracownicy są doceniani za pracę i mają poczucie partycypowania w osiąganiu kolejnych sukcesów firmy.Dziękuję za rozmowę,

Anna Dworaczyńska