Rozmowa z dyrektorem regionu Drogerii Natura Anną Wierzbicką

Anna Wierzbicka pracuje na stanowisku Dyrektora regionu w Drogeriach Natura od 7 lat. Swoją karierę rozpoczynała na stanowisku kierownika sklepu 11 lat temu. W tym momencie zarządza zespołem, który liczy 300 osób. Są wśród nich 4 aera managers oraz personel 55 drogerii.Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pani za największe wyzwanie w swojej pracy?

Anna Wierzbicka: Największe wyzwanie stanowi umiejętne scalenie pracowników, klientów i ich oczekiwań oraz naszych możliwości tak, aby wszystkie strony były w pełni zadowolone, a co najważniejsze, aby przyniosło to wymierne korzyści zarówno organizacji jak i klientom.M.S.: Na co szczególnie zwraca Pani uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

A.W.: Ważną rolę w zarządzaniu sprzedażą odgrywa kierowanie ludźmi, a w szczególności budowanie zespołu, szkolenie i motywowanie. Planowanie i kontrola sprzedaży, to czynniki równie ważne co zespół pracowników, lecz bez dobrze dobranych i zmotywowanych ludzi nie osiągniemy sukcesu.M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknęła się Pani w zarządzaniu ludźmi?

A.W.: W obecnych czasach mamy coraz bardziej zróżnicowany personel pod względem doświadczenia, aspiracji i stopnia lojalności. W naszym zespole pracują osoby zarówno młode, jak i te z dłuższym stażem zawodowym. Czynniki te powodują, że nie można zarządzać ludźmi w sposób globalny, lecz trzeba pochylić się nad jednostką, tak aby wydobyć to, co jest w niej wyjątkowe i unikalne. Organizacja, która pragnie się rozwijać i nadążać za trendami zmuszona jest wprowadzać zmiany, które nie zawsze akceptują pracownicy. Tylko umiejętne zarządzanie zmianą zagwarantuje jej powodzenie.M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pani zajmuje?

A.W.: Osoba pracująca na stanowisku Dyrektora Regionu powinna być komunikatywna, odpowiedzialna i kreatywna. Swoim postępowaniem powinna wzbudzać naturalny autorytet wśród swoich pracowników. Umiejętność analizowania wyników i sytuacji zapewni szybkie podejmowanie odpowiednich działań i decyzji, które z pewnością przełożą się na sukces organizacji.M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

A.W.: Głównym błędem i zagrożeniem jednocześnie jest rutyna. W szybko zmieniającym się otoczeniu sprzedaż rozwija się bardzo dynamiczne. Nie możemy poddać się jednostajnemu myśleniu i działaniu bo wypadniemy z rynku. Silna konkurencja i nowe trendy to obecnie nasza codzienność. Musimy się z nią nieustannie mierzyć.

 

M.S.:
Jakie są Pani główne obowiązki? Jak liczny zespół Pani podlega?

A.W.: Moim głównym obowiązkiem jest oczywiście realizacja budżetu oraz wszystkich pochodnych sprzedaży. Zespół, którym obecnie zarządzam to 4 aera managers oraz personel 55 drogerii. W sumie zespół ten liczy prawie 300 osób.M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

A.W.: Uważam, że praca w sieci Natura Drogerie daje niesamowicie wielką szansę rozwoju zawodowego. Mogę powiedzieć, że „rosnę” i dojrzewam razem z nią. Karierę rozpoczęłam 11 lat temu od stanowiska kierownika sklepu. Kolejne lata przyniosły awans na Aera Managera , a następnie na stanowisko Dyrektora Regionu, które piastuję od 7 lat. Firma ukształtowała mnie jako menedżera. Kiedy zaczęłam w niej pracować mieliśmy tylko 12 drogerii. Dzisiaj jest ich już 250.

Firmą zarządzają ludzie kreatywni, emaptyczni i otwarci na zmieniające się potrzeby klientów. Dzięki takim liderom każdy, kto rozpoczyna pracę w Drogeriach Natura skazany jest na sukces. W Firmie panuje naturalnie miła atmosfera, można liczyć na pomoc drugiej osoby. Pracownicy są doceniani za pracę i mają poczucie partycypowania w osiąganiu kolejnych sukcesów firmy.Dziękuję za rozmowę,

Anna Dworaczyńska 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl