Rozmowa z dyrektorem Makroregionu spółki ATLAS – Jackiem Stalką

Jacek Stalka jest dyrektorem makroregionalnym sprzedaży w spółce ATLAS. Podlega mu 5 regionalnych kierowników sprzedaży, a całkowity zespół liczy 43 osoby.

 
Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?
Jacek Stalka: Głównym celem jest realizacja budżetu, a największym wyzwaniem – obecnie – jest takie zarządzanie zadłużeniem klientów, limitami oraz przeterminowanymi fakturami, żeby nie tracić dystrybucji i samych klientów.

 
M.S.: Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu sprzedażą?
J.S.: Na codzienne dane spływające z rynku, a przede wszystkim na te, dotyczące pracy przedstawicieli handlowych, ich efektywności, skuteczności. Jeżeli mają problem ze sprzedażą produktu, to bywa i tak, że problem leży w produkcie. Jeżeli sprzedają ponad możliwości produkcyjne fabryk, to znak, że promocja była zbyt atrakcyjna.

 
M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknął się Pan w zarządzaniu ludźmi?
J.S.: W sprzedaży pracują ludzie o charakterach wojowników. Konkurencja jest wrogiem, a praca na rynku wojną. Do tego wszystkiego, ludzie ci rywalizują ze sobą, a czasami wręcz konkurują. Zbudowanie z nich zespołu, który ma do siebie zaufanie i potrafi wspólnie realizować cele, jest sporym wyzwaniem.

 
M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje? 
J.S.: Umiejętnością słuchania, a jednocześnie zmysłem analitycznym. Ważne, by te cechy łączyć z wysokim poziomem asertywności. 

 
M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?
J.S.: Unikać rozwiązywania problemów swoich ludzi. To oni mają mieć rozwiązania, ja tylko wskazuję, naprowadzam lub po prostu rekomenduję najlepsze z nich.

 
M.S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?
J.S.: Główne obowiązki to realizacja budżetu sprzedażowego – na który składają się wolumen sprzedaży, średnia cena realizacji i wskaźnik przeterminowanych płatności – oraz rozwój bezpośrednio i pośrednio podległych mi pracowników.
Bezpośrednio raportuje do mnie pięciu regionalnych kierowników sprzedaży. Do nich raportuje z kolei 38 przedstawicieli handlowych. Łącznie zespół ma 43 osoby.

 
M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?
J.S.: Bo to lider – firma z największym udziałem w polskim rynku chemii budowlanej. Praca w sprzedaży jest atrakcyjna dla ludzi, którzy lubią i potrafią osiągać cele w każdych warunkach. Firma daje dużo swobody decyzyjnej, ale z odpowiedzialnością za efekty lub ich brak. Kto potrafi narzucić sobie dyscyplinę i uzasadnić, dlaczego podejmuje określone decyzje, na pewno odnajdzie w pracy w ATLASIE dużo satysfakcji. A i firma się do tej satysfakcji dokłada – finansowo, oczywiście.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl