Rozmowa z dyrektorem handlowym Impel Cleaning – Piotrem Regulskim

Piotr Regulski jest Wiceprezesem Zarządu spółki Impel Cleaning, pełni funkcję dyrektora handlowego. Zarządza bezpośrednio 80 osobami, odpowiedzialnymi za sprzedaż i marketing w Polsce i za granicą. 

 

Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?
Piotr Regulski: Największe wyzwanie to umiejętność pracy z Ludźmi. Zespół sprzedażowy to osoby o niezwykłych osobowościach i zarządzanie nimi to, z jednej strony, wielkie wyzwanie, z drugiej zaś, ogromna przyjemność. Praca z nimi to zachęcanie do realizacji powierzonych im celów, ale również do tego, by byli kreatywni, otwarci na informacje dochodzące z rynku, innowacyjni i przebojowi. Handlowcy to zbiór osób o różnych osobowościach, różnych doświadczeniach i rożnej wrażliwości. Znalezienie z nimi wspólnego języka i nawiązanie kontaktu tak, by unikać procesu wypalenia się pracownika, znalezienie platformy do realizacji celów nie tylko tych biznesowych ale również indywidualnych i stworzenie przyjaznej i dobrej atmosfery w pracy to wyzwania, które sobie stawiam.

 
M.S.: Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu sprzedażą?
P.R.: W sposób szczególny zależy mi na świadomości mojego zespołu, co do postawionych im celów i szans, które przed nimi stoją, a także potencjału i kreatywności, który się w nich kryje. Bardzo istotnym elementem jest dobranie realnych celów i właściwe ich zakomunikowanie oraz stworzenie właściwego systemu motywacyjnego.

 
M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknął się Pan w zarządzaniu ludźmi?
P.R.: To temat rzeka. Każdy człowiek to inna unikalna osobowość, charakter, inne problemy, czy marzenia. Myślę, że największym wyzwaniem jest łączenie emocji i indywidualnych celów moich pracowników z zadaniami i celami, które stawia przed nimi organizacja.

 
M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje? 
P.R.: Myślę, że nie ma jednej definicji szefa sprzedaży. Ktoś kiedyś opowiedział mi anegdotę, jak to zmienił diametralnie swoje miejsce w organizacji i z szefa sprzedaży stał się specjalistą od finansów. Powód był bardzo prosty –  na sprzedaży podobno znają się wszyscy a na finansach nieliczni. Tak jest i z odpowiedzią na to pytanie. Myślę, że dobry szef powinien potrafić pracować ze swoim pracownikami, budować z nimi relacje, a także autorytet oparty na wzajemnym szacunku, nie zaś zależnościach służbowych. Pozostałe cechy zależą od indywidualnych predyspozycji człowieka, zakresu działań, które wykonuje, jak i branży, w której pracuje.


M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?
P.R.: Zapewne warto pamiętać o stawianiu realnych celów oraz właściwej relacji pomiędzy zadaniami, które przydzielamy menedżerom, a ich możliwościami. Ważne jest, by nie niszczyć ludzkiej kreatywności ponieważ to ona pozwala ludziom zdobywać szczyty. Nie można opierać się wyłącznie na tabelkach, wydajności i zestawieniach. To oczywiście bardzo ważne, by w sposób obiektywny oceniać menedżerów sprzedaży, ale nie najważniejsze i z pewnością nie może to być jedyne kryterium.


M.S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?
P.R.: Mój zespół to prawie 80 osób. Realizowany zakres zadań obejmuje kompleksowe zarządzanie sprzedażą i marketingiem w Polsce i za granicą – konkretnie na Łotwie i Ukrainie.  To również budowanie strategii rozwoju spółki, poszukiwanie nowych rynków, czy reprezentowanie Spółki wobec klientów i partnerów.


M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?
P.R.: Pozwalamy ludziom na kreatywność, dajemy szanse rozwoju i realizacji siebie, jesteśmy otwarci na ludzi i ich osobowości. Każdy nasz pracownik to wyjątkowa indywidualność. Zapraszam do NAS.Rozmawiała Anna Dworaczyńska

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl