Rozmowa z dyrektorem Działu Wyrobów Rynkowych w Ergis-Eurofilms SA – Zbigniewem Benedą

Zbigniew Beneda jest Dyrektorem Działu Wyrobów Rynkowych w Ergis-Eurofilms SA. Zarządza zespołem menedżerów sprzedaży liczącym 20 osób.  Ergis Eurofilms to wiodące w Europie Środkowo-Wschodniej przedsiębiorstwo, specjalizujące się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PVC i PE. Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?

Zbigniew Beneda: W sektorze wyrobów rynkowych, skierowanych do konsumentów, szczególnie dużym wyzwaniem jest nadążanie za zmieniającymi się gustami klientów i trendami we wzornictwie. Innym z wielkich wyzwań są istotne zmiany zachodzące w zakresie dystrybucji wyrobów – zanikanie jednych kanałów sprzedaży, pojawianie się nowych i związana z tym konieczność nadążania za tymi zmianami czy nawet wręcz przewidywanie nadchodzących zmian.M.S.: Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

Z.B.: W zarządzaniu sprzedażą szczególną uwagę zwracać należy na budowanie i utrzymywanie długotrwałych, dobrych relacji z klientami. Inną ważną sprawę jest budowanie zespołu zajmującego się sprzedażą, co nie jest takie łatwe, szczególnie w sytuacji, gdy dotyczy to sieci sprzedawców rozrzuconych po całym kraju.M.S.:  Z jakimi największymi problemami zetknął się Pan w zarządzaniu ludźmi?

Z.B.: Jednym z największych problemów są trudności w kontrolowaniu codziennej pracy sprzedawców, którzy pracują daleko od siedziby spółki i pozbawieni bezpośredniego nadzoru, jakiemu podlegają osoby pracujące w siedzibie spółki, mogą niekiedy podlegać pokusom  nieświadczenia pracy w pełnym wymiarze czasu lub podejmowania dodatkowych zajęć.M.S.:  Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan  zajmuje?

Z.B.: Do najważniejszych należą bez wątpienia kreatywność i elastyczność, zdolność do przeprowadzania zmian koniecznych do funkcjonowania na szybko zmieniającym się rynku.M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

Z.B.: Podstawowym błędem, którego należy się wystrzegać jest popadania w rutynę.M.S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?

Z.B.: Do moich podstawowych obowiązków należy dostosowywanie oferty do oczekiwań rynku, budowanie sieci dystrybucji i zarządzanie zespołem sprzedawców, liczącym niemal 20 osób.M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

Z.B.: W Ergisie w ogóle warto pracować – nie tylko jako menedżer sprzedaży. Firma daje wiele swobody w działaniu i podejmowaniu decyzji, dotyczących zarządzanego sektora. W Ergisie dużą wagę przykłada się do relacji międzyludzkich i atmosfery pracy, a ponieważ firma od lat stale rośnie i rozwija się, pracownicy rosną wraz z nią.Dziękujemy za rozmowę

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl