Rozmowa z dyrektorem Działu Wyrobów Rynkowych w Ergis-Eurofilms SA – Zbigniewem Benedą

Zbigniew Beneda jest Dyrektorem Działu Wyrobów Rynkowych w Ergis-Eurofilms SA. Zarządza zespołem menedżerów sprzedaży liczącym 20 osób.  Ergis Eurofilms to wiodące w Europie Środkowo-Wschodniej przedsiębiorstwo, specjalizujące się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PVC i PE. Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?

Zbigniew Beneda: W sektorze wyrobów rynkowych, skierowanych do konsumentów, szczególnie dużym wyzwaniem jest nadążanie za zmieniającymi się gustami klientów i trendami we wzornictwie. Innym z wielkich wyzwań są istotne zmiany zachodzące w zakresie dystrybucji wyrobów – zanikanie jednych kanałów sprzedaży, pojawianie się nowych i związana z tym konieczność nadążania za tymi zmianami czy nawet wręcz przewidywanie nadchodzących zmian.M.S.: Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

Z.B.: W zarządzaniu sprzedażą szczególną uwagę zwracać należy na budowanie i utrzymywanie długotrwałych, dobrych relacji z klientami. Inną ważną sprawę jest budowanie zespołu zajmującego się sprzedażą, co nie jest takie łatwe, szczególnie w sytuacji, gdy dotyczy to sieci sprzedawców rozrzuconych po całym kraju.M.S.:  Z jakimi największymi problemami zetknął się Pan w zarządzaniu ludźmi?

Z.B.: Jednym z największych problemów są trudności w kontrolowaniu codziennej pracy sprzedawców, którzy pracują daleko od siedziby spółki i pozbawieni bezpośredniego nadzoru, jakiemu podlegają osoby pracujące w siedzibie spółki, mogą niekiedy podlegać pokusom  nieświadczenia pracy w pełnym wymiarze czasu lub podejmowania dodatkowych zajęć.M.S.:  Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan  zajmuje?

Z.B.: Do najważniejszych należą bez wątpienia kreatywność i elastyczność, zdolność do przeprowadzania zmian koniecznych do funkcjonowania na szybko zmieniającym się rynku.M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

Z.B.: Podstawowym błędem, którego należy się wystrzegać jest popadania w rutynę.M.S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?

Z.B.: Do moich podstawowych obowiązków należy dostosowywanie oferty do oczekiwań rynku, budowanie sieci dystrybucji i zarządzanie zespołem sprzedawców, liczącym niemal 20 osób.M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

Z.B.: W Ergisie w ogóle warto pracować – nie tylko jako menedżer sprzedaży. Firma daje wiele swobody w działaniu i podejmowaniu decyzji, dotyczących zarządzanego sektora. W Ergisie dużą wagę przykłada się do relacji międzyludzkich i atmosfery pracy, a ponieważ firma od lat stale rośnie i rozwija się, pracownicy rosną wraz z nią.Dziękujemy za rozmowę