Zasady retencji: Sześć motywatorów

img_340
Rozwiązanie problemów retencji jest łatwe i tanie. Badania pokazują, że większość pracowników nie zmienia miejsca pracy z uwagi na pieniądze. Prawdą jest, że menadżerowie lubią myśleć, iż to one właśnie są główną przyczyną odejść, ponieważ odwraca to uwagę od nich. Pracownicy często twierdzą, że powodem odejścia są pieniądze, nie podając wszystkich przyczyn.Jeśli postarasz się poznać prawdziwe powody, wykorzystując do tego celu szczerą rozmowę końcową, zobaczysz, że ludzie przeważnie nie odchodzą ze względu na pieniądze. W zasadzie to menadżerowie są w 75% powodem odejścia. To oni, bowiem mają do swojej dyspozycji narzędzia pozwalające motywować pracownika.Sześć Wielkich Motywatorów

1.    Szczera i dwustronna komunikacja pomiędzy pracownikami a menadżerami, włącznie z konstruktywną dyskusją nad problemami w miejscu pracy.

2.    Pełna wyzwań i ekscytująca praca. Zapewnienie każdemu pracownikowi celów i okresowa ich ocena .

3.    Ciągłe możliwości rozwoju i nauki. Udostępnianie pracownikowi szkoleń zapewniających mu rozwój.

4.    Uznanie i nagradzanie za osiąganie celów.

5.    Pewien stopień kontroli nad pracą.

6.    Dostarczanie pracownikom okresowych raportów na temat wpływu ich projektów na biznes, w celu zapewnienia ważności ich pracy.Dodatkowy czynnik

Wpływ menadżerów na wynagrodzenia pracowników. Odebranie menadżerom tego prawa osłabia ich możliwości zatrzymania najlepszych pracowników. Bezpośrednie poinformowanie pracowników o tym, że to menadżerowie kontrolują ich wynagrodzenia wpływa pozytywnie na wzajemną komunikację i ewentualne szybkie przezwyciężanie pojawiających się problemów.

Pozwalanie Menadżerom na przezwyciężenie retencji

Złe praktyki menadżerskie często są powodem poszukiwania nowej pracy. Rozwiązanie tej sytuacji jest proste. Zacznij od powiadomienia pracowników, czego powinni oczekiwać od swoich menadżerów i jak menadżerowie powinni im pomagać w osiąganiu celów.Jeśli pracownicy odchodzą do lepszej pracy, HR musi dostarczyć menadżerom narzędzi niezbędnych, aby aktualna praca stała się dla nich bardziej atrakcyjna.

 

Przeciwdziałaj:


•    Krok 1: Powiedz menadżerom, iż to oni są odpowiedzialni za satysfakcję pracowników. Spraw, aby menadżerowie korzystali z motywatorów w celu zatrzymania najlepszych.

•    Krok 2: HR musi opracować okresowy system oceny menadżerów. Uzależnij ich wynagrodzenie od motywowania pracowników i ograniczenia rotacji.

•    Krok 3: Poproś HR o opracowanie narzędzi pozwalającym menadżerom motywować pracowników.

•    Krok 4: Uświadom pracownikom, czego mogą oczekiwać od firmy.