Zapraszamy na Akademię Trenerów Biznesu

  • Zapraszamy na Akademię Trenerów Biznesu
 
Studia są propozycją kompleksowej edukacji dla trenerów biznesu, pracowników pełniących funkcje trenerskie lub
osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny, a także
dla specjalistów i menedżerów zarządzających szkoleniami oraz rozwojem pracowników w organizacjach biznesowych,
samorządowych i edukacyjnych.
 
Program dwusemestralnych studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 9. weekendowych
zjazdów. 40‐godzinny trening interpersonalny wraz z warsztatem procesu grupowego będzie przeprowadzony w czasie
dwóch następujących po sobie zjazdów – 4. i 1. dniowego. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach edukacyjnych
ze zdecydowaną dominacją formuły warsztatowej. Efektywnie ukończone studia będą wymagały zaangażowanej
postawy uczestników zajęć i aktywnej realizacji zadań im stawianych.
 
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:
 Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie.
 Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym.
 Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami.
 Trening interpersonalny.
 Warsztat procesu grupowego.
 Filozofia jako element budowania wyobraźni – trening twórczości dla trenera.
 Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji.
 Projektowanie szkoleń.
 Prowadzenie zajęć ‐ narzędzia pracy trenerskiej.
 Prowadzenie zajęć ‐ sytuacje trudne w pracy trenera.