Zapraszamy na Akademię Trenerów Biznesu

  • Zapraszamy na Akademię Trenerów Biznesu
 
Studia są propozycją kompleksowej edukacji dla trenerów biznesu, pracowników pełniących funkcje trenerskie lub
osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny, a także
dla specjalistów i menedżerów zarządzających szkoleniami oraz rozwojem pracowników w organizacjach biznesowych,
samorządowych i edukacyjnych.
 
Program dwusemestralnych studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 9. weekendowych
zjazdów. 40‐godzinny trening interpersonalny wraz z warsztatem procesu grupowego będzie przeprowadzony w czasie
dwóch następujących po sobie zjazdów – 4. i 1. dniowego. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach edukacyjnych
ze zdecydowaną dominacją formuły warsztatowej. Efektywnie ukończone studia będą wymagały zaangażowanej
postawy uczestników zajęć i aktywnej realizacji zadań im stawianych.
 
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:
 Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie.
 Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym.
 Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami.
 Trening interpersonalny.
 Warsztat procesu grupowego.
 Filozofia jako element budowania wyobraźni – trening twórczości dla trenera.
 Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji.
 Projektowanie szkoleń.
 Prowadzenie zajęć ‐ narzędzia pracy trenerskiej.
 Prowadzenie zajęć ‐ sytuacje trudne w pracy trenera.


Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl