Z kim spędzasz czas w pracy?

img_680
Jeśli jesteś liderem sprzedaży lub kimś na stanowisku przywódczym, to niewątpliwie spędzasz dużo czasu z ludźmi, którym przewodzisz i na których masz większy lub mniejszy wpływ.Czy jest jednak ktoś w Twoim otoczeniu, kto ma wpływ na Ciebie?Liderzy muszą mieć coś na wzór „bezpiecznej przystani” czyli inni ludzie, z którymi będą mogli dzielić się swoimi pomysłami. Muszą mieć w swoim otoczeniu 2-3 innych liderów, z którymi w zaufaniu będą dzielić się swoim doświadczeniem, problemami etc.Jednocześnie, ta grupa ludzi będzie spełniała jeszcze ważniejszą rolę, którą jest wzajemne motywowanie i zmuszanie do bycia skoncentrowanym.Liderzy nie są uodpornieni na kryzys. Wyzwaniem dla nich jest jedynie nie pokazywanie swoim podwładnym, że mają własne problemy i kryzysy, którym muszą sprostać. Osoba na szczycie firmowej hierarchii, która nie jest w pełni zaangażowana w sukces firmy może „odebrać swoim podwładnym wiatru z ich żagli”,To sytuacja, w której posiadanie grupy wsparcia (np. grupa trzech menedżerów zespołów sprzedażowych wzajemnie się wspierająca) jest trudne do przecenienia. Możliwość uzyskania wsparcia u kolegi/koleżanki po fachu może w znaczący sposób przyczynić się do sukcesu lidera.Taka grupa współpracowników o równym statusie z pewnością będzie przynosiła olbrzymie korzyści wszystkim uczestnikom.Traktuj zatem swoich zaufanych kolegów i koleżanki, którzy piastują podobne lub identyczne stanowiska jako inwestycję i polisę ubezpieczeniową.Inwestycję, ponieważ zainwestowany czas i energia na spotkania i rozmowy zwróci się w postaci wiedzy i doświadczenia, które sprawią, że będziesz mocniejszym liderem. Polisę ubezpieczeniową, ponieważ będziesz mógł zawsze liczyć na wsparcie grupy ludzi, którzy pomogą Ci przezwyciężyć problemy, gdy te powstaną.

Mark Hunter

Mark Hunter, jest autorem książski  “High-Profit Selling Win the Sale Without Compromising on Price.” Jest ekspertem ds sprzedaży pomagając indywidualnym osobom oraz przedsiębiorcom pozyskiwać klientów i czerpać więsze zyski ze sprzedaży.Oryginalny artykuł znajduje się tutaj