Testy sprzedażowe i rekrutacyjne – Talent Bridge

Menedżer Sprzedaży rozpoczął współpracę z firmą Talent Bridge, tworzącą innowacyjne oraz klasyczne rozwiązania na potrzeby rekrutacji i selekcji. Firma skupia się na różnych technikach służących do diagnozy kompetencji, w tym do diagnozy kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem, sprzedażą, organizacją pracy własnej i podwładnych, rozwojem podwładnych itd.Techniki tego rodzaju są stosowane coraz szerzej w rekrutacji i selekcji. Ich znajomość może być Twoim dużym atutem na rynku pracy. Możesz wygodnie i całkowicie nieodpłatnie dowiedzieć się, jak wyglądają testy kompetencji stosowane w ocenie kandydatów i pracowników.Specjalnie dla Państwa przedstawiamy poniższe testy. 

1. Umiejętności sprzedażowe (business case)Niniejsze studium jest przeznaczone do pomiaru umiejętności sprzedażowych badanego. W jego trakcie następuje prezentacja krótkich scenek, w większości rozmów handlowych, podczas których badany ocenia skuteczność różnych wypowiedzi oraz zachowań na czterostopniowej skali (od „zdecydowanie nieskuteczne” do „zdecydowanie skuteczne”). Scenki wiążą się z różnymi etapami zawierania transakcji handlowej, od poszukiwania klientów po finalizację transakcji.Czas odpowiedzi jest limitowany przy każdej ocenie zachowania.

Łączny czas wypełnienia studium wynosi około 20 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=94b5b10de34a23cf70943b9e6

2. Orientacja sprzedażowa (test)Niniejszy test jest przeznaczony do rekrutacji na stanowiska związane ze sprzedażą. Diagnozuje nastawienie kandydata do procesu sprzedaży w kontekście pracy z klientem. Diagnozuje priorytety w pracy handlowca. Różne wyniki mogą być korzystne w różnych działach handlowych.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=83205eb56d799bc5072224724

3. PRINCE 2 (test wiedzy)Test jest przeznaczony do pomiaru wiedzy kandydata, dotyczącej kierowania projektami. Opiera się na standardach i metodologii PRINCE 2. Składa się z pozycji jednokrotnego wyboru diagnozujących dokładną wiedzę na temat różnych elementów systemu, na przykład stosowanych standardów dokumentacji, różnych funkcji i procesów. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest limitowany. Łączny czas wypełniania testu wynosi maksymalnie 15 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=26e33148561d349b4e9b8354b

4. Organizacja pracy i czasu (studium przypadku w formie in-basket, albo in-tray)Niniejsze studium przypadku jest przeznaczone do rekrutacji na dowolne stanowisko, przy którym istotne jest samodzielne organizowanie i planowanie pracy własnej, utrzymywanie w niej ładu i pilnowanie terminów. Studium przypomina uproszczoną metodę in-tray; kandydat zapoznaje się z materiałami (głównie w formie wiadomości elektronicznych) dotyczącymi najbliższych prac. Gdy to zrobi, przechodzi do części, w której odpowiada na różne pytania jednokrotnego wyboru dotyczące materiałów, z którymi się zapoznał. Pytania te diagnozują umiejętność planowania, organizacji i priorytetyzowania zadań. Kandydat odpowiada na 21 pytań. Łączny czas trwania studium wynosi 60 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=2cc52d874a46bdd4196fa5e24

5. Komunikatywność (test wiedzy)Test jest przeznaczony do pomiaru wiedzy kandydata na temat komunikacji i relacji międzyludzkich. Pozycje wiążą się zarówno z werbalnym, jak i niewerbalnym kanałem komunikacji, dotyczą znajomości zasad interakcji i reguł społecznych, a także oceny wpływu sygnałów werbalnych i niewerbalnych na komunikację. Reasumując, test diagnozuje znajomość wiedzy o komunikacji, efektywnych strategiach działania i kulturalnym zachowaniu w określonych sytuacjach społecznych. Badany ocenia prawdziwość różnych twierdzeń na dwustopniowej skali: prawda – fałsz. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest limitowany. Łączny czas wypełnienia testu to  maksymalnie 15 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=db2eff42bbba2588af64c6e54

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl