Testy sprzedażowe i rekrutacyjne – Talent Bridge

Menedżer Sprzedaży rozpoczął współpracę z firmą Talent Bridge, tworzącą innowacyjne oraz klasyczne rozwiązania na potrzeby rekrutacji i selekcji. Firma skupia się na różnych technikach służących do diagnozy kompetencji, w tym do diagnozy kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem, sprzedażą, organizacją pracy własnej i podwładnych, rozwojem podwładnych itd.Techniki tego rodzaju są stosowane coraz szerzej w rekrutacji i selekcji. Ich znajomość może być Twoim dużym atutem na rynku pracy. Możesz wygodnie i całkowicie nieodpłatnie dowiedzieć się, jak wyglądają testy kompetencji stosowane w ocenie kandydatów i pracowników.Specjalnie dla Państwa przedstawiamy poniższe testy. 

1. Umiejętności sprzedażowe (business case)Niniejsze studium jest przeznaczone do pomiaru umiejętności sprzedażowych badanego. W jego trakcie następuje prezentacja krótkich scenek, w większości rozmów handlowych, podczas których badany ocenia skuteczność różnych wypowiedzi oraz zachowań na czterostopniowej skali (od „zdecydowanie nieskuteczne” do „zdecydowanie skuteczne”). Scenki wiążą się z różnymi etapami zawierania transakcji handlowej, od poszukiwania klientów po finalizację transakcji.Czas odpowiedzi jest limitowany przy każdej ocenie zachowania.

Łączny czas wypełnienia studium wynosi około 20 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=94b5b10de34a23cf70943b9e6

2. Orientacja sprzedażowa (test)Niniejszy test jest przeznaczony do rekrutacji na stanowiska związane ze sprzedażą. Diagnozuje nastawienie kandydata do procesu sprzedaży w kontekście pracy z klientem. Diagnozuje priorytety w pracy handlowca. Różne wyniki mogą być korzystne w różnych działach handlowych.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=83205eb56d799bc5072224724

3. PRINCE 2 (test wiedzy)Test jest przeznaczony do pomiaru wiedzy kandydata, dotyczącej kierowania projektami. Opiera się na standardach i metodologii PRINCE 2. Składa się z pozycji jednokrotnego wyboru diagnozujących dokładną wiedzę na temat różnych elementów systemu, na przykład stosowanych standardów dokumentacji, różnych funkcji i procesów. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest limitowany. Łączny czas wypełniania testu wynosi maksymalnie 15 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=26e33148561d349b4e9b8354b

4. Organizacja pracy i czasu (studium przypadku w formie in-basket, albo in-tray)Niniejsze studium przypadku jest przeznaczone do rekrutacji na dowolne stanowisko, przy którym istotne jest samodzielne organizowanie i planowanie pracy własnej, utrzymywanie w niej ładu i pilnowanie terminów. Studium przypomina uproszczoną metodę in-tray; kandydat zapoznaje się z materiałami (głównie w formie wiadomości elektronicznych) dotyczącymi najbliższych prac. Gdy to zrobi, przechodzi do części, w której odpowiada na różne pytania jednokrotnego wyboru dotyczące materiałów, z którymi się zapoznał. Pytania te diagnozują umiejętność planowania, organizacji i priorytetyzowania zadań. Kandydat odpowiada na 21 pytań. Łączny czas trwania studium wynosi 60 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=2cc52d874a46bdd4196fa5e24

5. Komunikatywność (test wiedzy)Test jest przeznaczony do pomiaru wiedzy kandydata na temat komunikacji i relacji międzyludzkich. Pozycje wiążą się zarówno z werbalnym, jak i niewerbalnym kanałem komunikacji, dotyczą znajomości zasad interakcji i reguł społecznych, a także oceny wpływu sygnałów werbalnych i niewerbalnych na komunikację. Reasumując, test diagnozuje znajomość wiedzy o komunikacji, efektywnych strategiach działania i kulturalnym zachowaniu w określonych sytuacjach społecznych. Badany ocenia prawdziwość różnych twierdzeń na dwustopniowej skali: prawda – fałsz. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest limitowany. Łączny czas wypełnienia testu to  maksymalnie 15 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=db2eff42bbba2588af64c6e54