Testy sprzedażowe i rekrutacyjne – Talent Bridge – część 2

We współpracy z Talent Bridge przedstawiamy kolejne testy stosowane w rekrutacji i selekcji pracowników. 

6. Orientacja w działaniu (kwestionariusz)
Niniejszy kwestionariusz przeznaczony jest do rekrutacji na dowolne stanowisko. Diagnozuje podstawowe priorytety kandydata w wykonywaniu obowiązków. Różne podejścia do obowiązków mogą być odmiennie traktowane w różnych firmach.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=3efdc390eda9075de154f0d7c

7. Organizowanie prac zespołu (studium)Niniejsze studium przypadku jest przeznaczone do rekrutacji na stanowiska kierownicze. Diagnozuje kompetencje badanego w zakresie organizowania prac zespołu podwładnych. W trakcie studium badany wciela się w postać menedżera fikcyjnej firmy, zapoznaje się z licznymi dylematami i sytuacjami problemowymi związanymi z zarządzaniem zespołem. Jego zadaniem jest wybór najlepszych rozwiązań tych sytuacji. Całość studium zajmuje kandydatowi maksymalnie 60 minut (tyle wynosi limit czasowy).http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=c4bf7b896e3faffb7d153fc04

8. Motywowanie zespołuTest jest przeznaczony do pomiaru wiedzy kandydata na temat rodzajów, źródeł i sposobów podnoszenia motywacji pracowników. Pytania wiążą się  z szeroko znanymi koncepcjami teoretycznymi (np. McClellanda, Maslowa, Herzberga). Część pytań ma charakter bardziej teoretyczny, a część praktyczny (dotyczy wyboru postępowania w konkretnej sytuacji). Zadaniem kandydata jest udzielanie odpowiedzi na pytania jednokrotnego wyboru. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest ograniczony. Czas wykonania testu wynosi około 10-15 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=59d02c59ba92e80685d751e39

9. Rozwój podwładnych (test)Test jest przeznaczony do pomiaru wiedzy kandydata na temat wspierania rozwoju podwładnych. Pytania wiążą się z oceną kompetencji, prowadzeniem rozmów oceniających i podobnymi działaniami mającymi na celu rozwijanie efektywności i osobowości członków zespołu. Zadaniem kandydata jest udzielanie odpowiedzi na pytania jednokrotnego wyboru. Czas odpowiedzi na każde z nich jest ograniczony. Czas wykonania testu wynosi około 10-15 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=555dcde2813243809b7d5d9ea

10. PMI (test wiedzy)Test jest przeznaczony do pomiaru wiedzy kandydata, dotyczącej kierowania projektami. Opiera się na standardach PMI (Project Management Institute, PMBOK, edycja V). Składa się z pozycji jednokrotnego wyboru. Badają one dokładną wiedzę na temat różnych elementów systemu, na przykład stosowanych standardów dokumentacji, różnych funkcji, procesów, kwestii związanych z kosztami i ryzykiem. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest limitowany. Łączny czas wypełniania testu wynosi maksymalnie 15 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=e45f9b35e5e7491aa687dcf9a