Testy sprzedażowe i rekrutacyjne – Talent Bridge – część 2

We współpracy z Talent Bridge przedstawiamy kolejne testy stosowane w rekrutacji i selekcji pracowników. 

6. Orientacja w działaniu (kwestionariusz)
Niniejszy kwestionariusz przeznaczony jest do rekrutacji na dowolne stanowisko. Diagnozuje podstawowe priorytety kandydata w wykonywaniu obowiązków. Różne podejścia do obowiązków mogą być odmiennie traktowane w różnych firmach.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=3efdc390eda9075de154f0d7c

7. Organizowanie prac zespołu (studium)Niniejsze studium przypadku jest przeznaczone do rekrutacji na stanowiska kierownicze. Diagnozuje kompetencje badanego w zakresie organizowania prac zespołu podwładnych. W trakcie studium badany wciela się w postać menedżera fikcyjnej firmy, zapoznaje się z licznymi dylematami i sytuacjami problemowymi związanymi z zarządzaniem zespołem. Jego zadaniem jest wybór najlepszych rozwiązań tych sytuacji. Całość studium zajmuje kandydatowi maksymalnie 60 minut (tyle wynosi limit czasowy).http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=c4bf7b896e3faffb7d153fc04

8. Motywowanie zespołuTest jest przeznaczony do pomiaru wiedzy kandydata na temat rodzajów, źródeł i sposobów podnoszenia motywacji pracowników. Pytania wiążą się  z szeroko znanymi koncepcjami teoretycznymi (np. McClellanda, Maslowa, Herzberga). Część pytań ma charakter bardziej teoretyczny, a część praktyczny (dotyczy wyboru postępowania w konkretnej sytuacji). Zadaniem kandydata jest udzielanie odpowiedzi na pytania jednokrotnego wyboru. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest ograniczony. Czas wykonania testu wynosi około 10-15 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=59d02c59ba92e80685d751e39

9. Rozwój podwładnych (test)Test jest przeznaczony do pomiaru wiedzy kandydata na temat wspierania rozwoju podwładnych. Pytania wiążą się z oceną kompetencji, prowadzeniem rozmów oceniających i podobnymi działaniami mającymi na celu rozwijanie efektywności i osobowości członków zespołu. Zadaniem kandydata jest udzielanie odpowiedzi na pytania jednokrotnego wyboru. Czas odpowiedzi na każde z nich jest ograniczony. Czas wykonania testu wynosi około 10-15 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=555dcde2813243809b7d5d9ea

10. PMI (test wiedzy)Test jest przeznaczony do pomiaru wiedzy kandydata, dotyczącej kierowania projektami. Opiera się na standardach PMI (Project Management Institute, PMBOK, edycja V). Składa się z pozycji jednokrotnego wyboru. Badają one dokładną wiedzę na temat różnych elementów systemu, na przykład stosowanych standardów dokumentacji, różnych funkcji, procesów, kwestii związanych z kosztami i ryzykiem. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest limitowany. Łączny czas wypełniania testu wynosi maksymalnie 15 minut.http://my.talentbridge.pl/test/index.html?hash=e45f9b35e5e7491aa687dcf9a

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl