Team coaching czyli oswajanie smoka

Team coaching czyli oswajanie smoka

 

„Bo nikt nie jest taki bystry jak my wszyscy”

                                                                                                                                           przysłowie japońskie

 

 

Zespół w ujęciu team coachingowym przypomina wielogłowego smoka, w którym poszczególne jednostki stanowią określone głowy, a ponadto tworzą wspólnie jeden prężnie działający organizm.  Zespół jest zatem żywym, dynamicznym systemem obdarzonym unikalną osobowością, temperamentem i wizją działania. Stąd też team coaching służy przemianie grupy indywidualności w trwały, kreatywny zespół. Dostrzega, że zespół to znacznie więcej niż zbiór jednostek a byt mający swój cel oraz wewnętrzną inteligencję, która prowadzi go do realizacji celu. Co więcej team coaching szczególną uwagę zwraca na model biznesowy w jakim działa zespół, na istniejące zasoby, możliwości, szanse ale także wyzwania przed jakimi dany zespól stoi. Nadrzędnym motorem do budowania zespołów jest osiąganie większych efektów, niż gdyby jednostki pracowały osobno. Taki zespół uwalnia synergię i w pełni realizuje swój potencjał. Jest stabilny i trwale osiąga dobre wyniki. A zatem zdrowy, żyjący w harmonii smok przyczynia się do sukcesów organizacji.

 

EFEKTYWNOŚĆ I ATMOSFERA jako klucze do sukcesu zespołuPodążając za ideą, iż sukces zostawia ślad, głoszoną przez wybitnych światowych biznesmenów oraz osoby zajmujące się rozwojem potencjału pracowników, możemy bez trudu odkryć czynniki, które wpływają na niewiarygodne sukcesy zespołów a w konsekwencji całych organizacji.  Okazuje się, że zespoły odnoszące największe sukcesy posiadają niezbędne zasoby wpływające na efektywność oraz na atmosferę. Czym są zatem owe tajemnicze zasoby? Otóż efektywność zespołu, czyli jego zdolność do wykonywania wymaganych zadań i dostarczania oczekiwanych rezultatów, zależy przede wszystkim od a) ustalonego celu i strategii działania zespołu b) ustalonych zasad współpracy c) poczucia odpowiedzialności w zespole d) zasobów zespołu e) poczucia decyzyjności i modelu podejmowania decyzji f) pro aktywności zespołu oraz g) przywództwa w zespole.

Natomiast atmosfera zespołu, czyli procesy, relacje i interakcje niezbędne do tego by zespół działał skutecznie, warunkowana jest głównie przez a) zaufanie b) wzajemny szacunek c) koleżeństwo d) optymizm e) różnorodność zespołu f) komunikację w zespole i g) konstruktywne interakcje.

Ujmując zasoby zespołu w sposób metaforyczny można powiedzieć, że te z nich, które wpływają na efektywność są twardymi elementami, a z kolei te regulujące atmosferę są czymś w rodzaju kleju i paliwa, który spaja a zarazem pozwala najbardziej skutecznie pracować owym twardym elementom. Być może dlatego organizacje, które dotychczas zwykle skupiały się na poprawie efektywności, starannie szlifując owe elementy twarde, dziś coraz częściej kładą nacisk na budowanie atmosfery. Wynika to z faktu, iż niemożliwe jest w dłuższej perspektywie utrzymanie wysokiej efektywności bez inwestowania w relacje i interakcje zespołu. Wprawdzie to czynniki efektywności mają bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe, natomiast te twarde elementy same w sobie pozbawione kleju i paliwa nie wystarczą by zespół osiągnął sukces. Nie dziwi więc, że organizacje, które postawiły na intensywny rozwój atmosfery w rezultacie bardzo szybko i samoistnie poprawiają efektywność.

 

ZAUFANIE

Jako, że to atmosfera i relacje w zespole są główną dźwignią determinującą jego sukces artykuł ten poświęcony będzie wpływającemu nań czynnikowi jakim jest  zaufanie. Celowo zaczynamy od zaufania, ponieważ to ono jest najbardziej życiodajne i podstawowe wobec wszystkich innych determinantów pracy zespołowej. Zaufanie jest także fundamentem coachingu, to dzięki niemu możliwe jest budowanie poczucia bezpieczeństwa i otwarta wymiana myśli, refleksji oraz opinii. Zaufanie pozwala członkom zespołu odkrywać się, ujawniać swoje spostrzeżenia i poglądy a także głębiej uczestniczyć w procesie. To właśnie wtedy możliwa jest praca na prawdzie zespołu, na tym co rzeczywiście istnieje w zespole.

 

Zaufanie w zespoleWyobraźmy sobie zespół, przed którym stoi nowe wymagające zadanie, które samo w sobie jest już sporym wyzwaniem. A teraz dodajmy jeszcze informację, że jest to zespół, w którym brakuje zaufania. Jak wpłynie to na decyzje podejmowane przez tego wielogłowego smoka? Jak brak zaufania zdeterminuje czas działania i efekty współpracy? Badania wykazują, że członkowie zespołów charakteryzujących się niedoborem zaufania tracą wiele energii na okopywanie się w swoich fortecach, bronienie się przed zarzutami bądź podejrzliwością innych oraz poszukiwanie niejasnych motywów działania kolegów. W takich zespołach wyrażanie opinii a także nie zgadzanie się, postrzegane jest jako dzielące i nie wspierające. Członek zespołu może widzieć merytoryczne mankamenty w powziętych decyzjach i nie zgadzać się z nimi, ale z powodu braku zaufania decyduje się milczeć z lęku przed obnażeniem w zespole. Podobnie jest w sytuacji wspaniałych rewolucyjnych niekiedy pomysłów, którym brak zaufania nie pozwala wyjść na światło dzienne i sprawia, że pozostają one jedynie w głowach członków zespołu. A zatem gdy w zespole brakuje zaufania członkowie niechętnie wyrażają swoje zdanie i stronią od zadawania pytań a skupiają przede wszystkim na poszukiwaniu ukrytych intencji innych. W rezultacie prowadzi to do sytuacji, w której głowy smoka odwracają się od siebie lub patrzą na siebie podejrzliwie a nie realizują celu, jaki stoi przed zespołem. Czas na wykonanie zadania wydłuża się, dużo trudniej wtedy o dobre decyzje, wiele czynników nie zostaje przedyskutowanych bo w wyniku braku zaufania nikt o nich nie wspomniał a na końcu efekt jest najczęściej niezadowalający.

 

W takiej sytuacji rolą team coacha jest towarzyszenie zespołowi, czyli uświadamianie mu zachodzących procesów i tego jak wpływają na efektywność. Coach pomaga zespołowi zauważyć brak zaufania, bezpiecznie skonfrontować się z nim, przyjrzeć się mu i zadecydować czego ów zespół najbardziej potrzebuje dla swojego zdrowego rozwoju. Przy czym proces team coachingu wydobywa i wzmacnia to, co w poszczególnych członkach zespołu najlepsze i co najbardziej przyczyni się do budowy zaufania, tak, by wielogłowy smok znów mógł funkcjonować jako sprawny system. Praca w zespole najczęściej jest długoterminowa, uczestnicy projektu spędzają ze sobą mnóstwo czasu, i jedynie przy solidnym zaufaniu możliwe jest uniknięcie wielu trudności na drodze do rezultatów biznesowych. Tylko przy zaufaniu zespół staje się kreatywny, odważny w dzieleniu się opiniami, pomysłami, obiekcjami i odczuciami. Ma znacznie więcej energii, bo nie musi już zużywać jej na okopywanie się, a może przeznaczyć na generowanie innowacyjnych pomysłów i pro aktywne działanie. Tylko w zespole, w którym jest zaufanie możliwa jest w pełni otwarta i szczera komunikacja a w rezultacie większa efektywność i znacznie szybsza ścieżka realizacji celów. Cechy, które pożądane są w każdym biznesie.

 

Izabela Janiszewska Evolution Coaching http://www.evolution-coaching.pl/

Zapraszamy także do udziału w programie Narzędzia Coachingowe w Pracy Menedżera