Sukces ostatnich lat, czyli największy problem – jutra

img_508
W ciągu ostatnich lat menedżerowie większości firm dobrze wywiązywali się z podstawowych zadań. Mieliśmy wzrosty, łatwy i dobrze chłonący rynek. Obserwując ubiegłoroczne debiuty giełdowe oraz wyniki badań tzw. „mystery shoppera” na przestrzeni minionych 3 lat, łatwo zauważyć, że klient sam kupował i to na potęgę. Paradoksalnie w tym kryje się jeden z największych problemów rynkowych. Jeśli dotychczasowe metody pracy są tak efektywne, to po co je zmieniać? – zapyta wiele osób. Spora część menedżerów jest też zdania, że ich wiedza i nabyte umiejętności oraz koncepcje rozwojowe są w zupełności wystarczające. Naszym zdaniem polscy menedżerowie w większości branż mają wystarczająco dużo powodów do tzw. „schizofrenii zarządczej”. Z jednej strony wiedzą, że nie podejmując żadnych działań, są postrzegani jako niezdecydowani i słabi, z drugiej widzą, że właśnie to wzbudza w nich poczucie niepewności, bezsilności i zagrożenia. W obecnym czasie (kryzysu rynku finansowego) poczucie te nasilają się.Kiedy inni zaczynają wątpić w zdolności, zdecydowanie czy skuteczność lidera, zwiększa się prawdopodobieństwo niepowodzenia misji. Tak więc menedżerowie muszą się prezentować jako ludzie odważni i pełni wiary w to, że zmiana przynosi korzyści, a nie jest zagrożeniem. Muszą stać twardo na ziemi, nie tracąc przy tym optymizmu. Tym właśnie przywództwo różni się od innych sposobów zarządzania, że liderzy dają zespołowi energię, siłę w tym nadzieję i wiarę. Są ludźmi, którzy w opinii innych potrafią wszystko zmienić na lepsze. W sferze emocjonalnej liderzy pociągają za sobą ludzi, ponieważ potrafią przemienić:

 •     przerażenie w optymizm;
 •     niepewność w wiarę w siebie;
 •     niezdecydowanie w działanie;
 •     słabość w siłę;
 •     niewiedzę w wiedzę;
 •     tchórzostwo w odwagę;
 •     sceptycyzm w optymizm;
 •     przeszłość w doświadczenie służące przyszłości.

W końcu domeną przywództwa nie jest intelekt czy poznanie. Przywództwo to sfera uczuć. Polska gospodarka przechodzi jednocześnie proces fundamentalnych zmian w kilku wymiarach, takich jak przekształcenia własnościowe, restrukturyzacje, reformy, konkurencja w postaci światowych koncernów, otwarcie polskiego rynku i jego podatność na dobrą, bądź złą sytuację innych rynków. Jakie to budzi w nas uczucia? A w naszych menedżerach? A wśród personelu? Każdy z powyższych wymiarów tworzy zagrożenia, ale i uczucia ludzkie, które mogą zachwiać podstawami istnienia firmy, a nawet branży. Specyfika polskiego rynku polega na tym, że w dużej mierze jego przyszłość w niektórych branżach została już określona. A może to właśnie jest błędnym założeniem?

 

Jakie nasuwają się więc wnioski?

 • Studiujmy uważnie, jak wygląda nasza branża w wysoko rozwiniętych krajach – tak najprawdopodobniej może (ale nie musi) wyglądać nasza branżowa przyszłość w Polsce, jeśli nie wykonamy decydujących ruchów już teraz.
 • Analizujmy, jakie ostatnio zaszły najważniejsze zmiany w naszej branży i czy były gwałtowne, czy też przebiegały stopniowo?
 • Dowiedzmy się, jakie były strategie rynkowe firm, które zaadaptowały się do nowych realiów, i jakimi wartościami kierowały się te organizacje?
 • A jakie były strategie i posunięcia tych, którzy przegrali?
 • Jakiego sortu menedżerowie stali za strategiami, które przegrały, a jakiego – za tymi, które wygrały? Wygrały w dłuższej perspektywie.
 •  Którą ze strategii adaptacyjnych jesteśmy w stanie przyjąć z obecnymi umiejętnościami i w obecnej sytuacji?
 •  Zastanówmy się, jakie dodatkowe umiejętności i zasoby musimy pozyskać. Czy obecne zasoby kadrowe są właściwe?
 •  Czy zdołamy odnieść sukces w pojedynkę, czy potrzebujemy wsparcia, fuzji, kapitału lub aliansu strategicznego? A może czas „sprzedać”?Robert Krool – Wiodący Ekspert LANGAS GROUP i Fundacji na rzecz przedsiębiorczości – Instytutu COPERNICUS oraz Fundacji na rzecz bezpieczeństwa liderów – THINK AHEAD. Znany felietonista, autor 6 książek w tym bestsellerów “Wolni i zniewoleni” i „Standardy Kierowania Zespołem Handlowym”.

www.krool.org

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl