Studium Wsparcia Obsługi Klienta oraz Standardy Kierowania Zespołem Handlowym

Tylko do 29 października trwają zapisy na dwusemestralne studium Wsparcie Obsługi Klienta dla Liderów oraz Standardy Kierowania Zespołem Handlowym. To pierwszy w Polsce praktyczny kierunek przeznaczony przede wszystkim dla dyrektorów i menedżerów działów obsługi klienta i sprzedaży oraz dla osób pełniących funkcje account menedżerów, koordynatorów, coachów ds. sprzedaży, jak również dla osób aspirujących do obsady stanowisk menedżerskich w w/w zagadnieniach.

 

W programie Studium między innymi:

1. Rynkowe uwarunkowania i nowe ryzyka dla obsługi klienta

2. Organizacja obsługi klienta, stacjonarnej i mobilnej

3. Operacyjne zarządzanie zespołem handlowym

4. Komunikacja przywódcza w obsłudze klienta

5. Innowacje w dziale obsługi klienta i trening kreatywności

6. Kluczowe aspekty prawne sprzedaży i obsługi klienta – rozumienie konsekwencji i narzędzi

7. Ambasador zdrowia – konkretne wytyczne i programy prewencyjne dla menadżerów

8. Przywództwo, rekrutacja, a selekcja zadaniowa członków zespołu

9. Plany naprawcze i restrukturyzacja obszarów.

10. Wsparcie obsługi klienta – Szef/Lider jako coach

 

Rolę wykładowców pełnić będą wyłącznie uznani eksperci, o ugruntowanej pozycji w swoich dziedzinach, posiadający unikalne doświadczenie w praktycznej realizacji obsługi klienta i zarządzania sprzedażą: Robert Krool (pomysłodawca i główny autor koncepcji Studium), i w zależności od miasta (Warszawa/Gdańsk) prof. Krzysztof Rybiński (Rektor Uczelni Vistula), prof. Jan Fazlagić (Kierownik Studium) oraz dr Marcin Geryk (Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku). Do wykładów zaproszeni zostali także: Lech Dworaczyński, mec. Waldemar Podel, dr Jarosław Sikora, Robert Buszta, Joanna Malinowska-Parzydło, dr Marcin Chłodnicki,  Krzysztof Pawlak,  Michał Gołaś

 

Zapisy i informacje szczegółowe o Studium:

Warszawa: www.vistula.edu.pl

Gdańsk: www.wsz.pl 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl