Studium Wsparcia Obsługi Klienta oraz Standardy Kierowania Zespołem Handlowym

Tylko do 29 października trwają zapisy na dwusemestralne studium Wsparcie Obsługi Klienta dla Liderów oraz Standardy Kierowania Zespołem Handlowym. To pierwszy w Polsce praktyczny kierunek przeznaczony przede wszystkim dla dyrektorów i menedżerów działów obsługi klienta i sprzedaży oraz dla osób pełniących funkcje account menedżerów, koordynatorów, coachów ds. sprzedaży, jak również dla osób aspirujących do obsady stanowisk menedżerskich w w/w zagadnieniach.

 

W programie Studium między innymi:

1. Rynkowe uwarunkowania i nowe ryzyka dla obsługi klienta

2. Organizacja obsługi klienta, stacjonarnej i mobilnej

3. Operacyjne zarządzanie zespołem handlowym

4. Komunikacja przywódcza w obsłudze klienta

5. Innowacje w dziale obsługi klienta i trening kreatywności

6. Kluczowe aspekty prawne sprzedaży i obsługi klienta – rozumienie konsekwencji i narzędzi

7. Ambasador zdrowia – konkretne wytyczne i programy prewencyjne dla menadżerów

8. Przywództwo, rekrutacja, a selekcja zadaniowa członków zespołu

9. Plany naprawcze i restrukturyzacja obszarów.

10. Wsparcie obsługi klienta – Szef/Lider jako coach

 

Rolę wykładowców pełnić będą wyłącznie uznani eksperci, o ugruntowanej pozycji w swoich dziedzinach, posiadający unikalne doświadczenie w praktycznej realizacji obsługi klienta i zarządzania sprzedażą: Robert Krool (pomysłodawca i główny autor koncepcji Studium), i w zależności od miasta (Warszawa/Gdańsk) prof. Krzysztof Rybiński (Rektor Uczelni Vistula), prof. Jan Fazlagić (Kierownik Studium) oraz dr Marcin Geryk (Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku). Do wykładów zaproszeni zostali także: Lech Dworaczyński, mec. Waldemar Podel, dr Jarosław Sikora, Robert Buszta, Joanna Malinowska-Parzydło, dr Marcin Chłodnicki,  Krzysztof Pawlak,  Michał Gołaś

 

Zapisy i informacje szczegółowe o Studium:

Warszawa: www.vistula.edu.pl

Gdańsk: www.wsz.pl