Spodziewane ożywienie na rynku pracy specjalistów i menedżerów

Polska gospodarka lepiej niż inne kraje radzi sobie ze spowolnieniem i widać wyraźne oznaki zbliżającego się ożywienia. 58% pracodawców planuje zatrudniać specjalistów i menedżerów w III kwartale br, a tylko 11% zwalniać – wskazują najnowsze wyniki badania Antal Global Snapshot. Pracowników będą w szczególności poszukiwać firmy z obszaru e-commerce i social media, sektora SSC/BPO oraz ubezpieczeń.
 
Wzrost odsetka pracodawców planujących zatrudnienie specjalistów i menedżerów został odnotowany w większości branż.
Zatrudniać będą przede wszystkim banki, firmy ubezpieczeniowe i consultingowe, a także centra usług wspólnych. 
Wakacje to dobry czas na poszukiwanie nowego zatrudnienia.
 
Antal International opublikował wyniki 14. edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. Wskazują one, że najbliższe miesiące będą czasem wzmożonych rekrutacji na stanowiska średniego i wyższego szczebla w większości branż.

 
„Zbliżające się wakacje będą dobrym momentem na odświeżenie życiorysu i poszukanie nowych wyzwań zawodowych. Wysoki odsetek pracodawców planujących zatrudnienie pozwala sądzić, że na rynku pojawi się wiele atrakcyjnych ofert pracy” – podkreśla Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
Które firmy będą zatrudniać?

 
W III kwartale zdecydowanie zwiększy się odsetek pracodawców zatrudniających w branżach: 
E-commerce i social media (93%), SSC/BPO (92%), Ubezpieczenia (72%), Księgowość i Firmy Consultingowe (71%).
„Wpływ firm z sektora SSC/BPO jest coraz bardziej odczuwalny na rynku specjalistów i menedżerów. Ogromne potrzeby kadrowe generowane przez te struktury zmuszają je do szukania pracowników w firmach consultingowych, biurach rachunkowych i wewnętrznych działach finansowych. W związku z tym i one zmuszone są do prowadzenia kolejnych rekrutacji” – zauważa Anna Piotrowska-Banasiak, menedżer Antal Finance & Accountancy.

 
Wciąż wysoki odsetek pracodawców planuje zatrudniać w sektorze oprogramowania IT (65%) i Bankowości (60%).
„Banki i instytucje finansowe zakończyły większość procesów restrukturyzacyjnych i mogą skoncentrować wszystkie siły na rozwoju. Otwierane linie biznesowe generują nowe potrzeby kadrowe. Obecnie intensywnie poszukujemy kandydatów na stanowiska: doradca SME, dyrektor oddziału, doradca Forex” – informuje Sebastian Sala, menedżer Antal Banking & Insurance.
 
Większość pracodawców z branży transportowej, produkcji przemysłowej, motoryzacji nie planuje zmian kadrowych – plany zarówno zatrudnienia, jak i zwalniania utrzymują się na ustabilizowanym poziomie.
 
„Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że dla specjalistów i menedżerów praca jest. Nie należy jednak zapominać, że pracodawcy szukają osób aktywnych, kreatywnych z pomysłem na rozwój zarówno własny, jak i firmy. Warto zadbać o odpowiednią postawę na rynku pracy, pożądaną przez firmy. Kandydaci bierni, bez sukcesów zawodowych i bez pomysłu na siebie będą mieli coraz większe problemy na dynamicznym, lecz coraz bardziej wymagającym rynku” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

 
Polska na tle innych gospodarek
Polska na tle innych gospodarek pod kątem planów zatrudnienia specjalistów i menedżerów w III kwartale wciąż zajmuje wysoką pozycję (58% pracodawców ma plany rekrutacyjne). Prześcigają ją sąsiedzi – Czechy i Słowacja (63%), a także kraje skandynawskie Dania (61%) oraz Norwegia 58%). Najmniejszy odsetek pracodawców chce zatrudniać w krajach na południu Europy – Hiszpanii (28%), Portugalii (31%) oraz Włoszech (37%). Już od kilku edycji badania niska dynamika zatrudnienia utrzymuje się w Niemczech – tylko 31% respondentów planuje rekrutacje pracowników średniego i wyższego szczebla, ale tylko 12% zwolnienia.


O badaniu

 
Czternasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z 9923 przedsiębiorstwami z 52 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 1690 pracodawców i przeprowadzone było w kwietniu 2013 r.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl