Spodziewane ożywienie na rynku pracy specjalistów i menedżerów

Polska gospodarka lepiej niż inne kraje radzi sobie ze spowolnieniem i widać wyraźne oznaki zbliżającego się ożywienia. 58% pracodawców planuje zatrudniać specjalistów i menedżerów w III kwartale br, a tylko 11% zwalniać – wskazują najnowsze wyniki badania Antal Global Snapshot. Pracowników będą w szczególności poszukiwać firmy z obszaru e-commerce i social media, sektora SSC/BPO oraz ubezpieczeń.
 
Wzrost odsetka pracodawców planujących zatrudnienie specjalistów i menedżerów został odnotowany w większości branż.
Zatrudniać będą przede wszystkim banki, firmy ubezpieczeniowe i consultingowe, a także centra usług wspólnych. 
Wakacje to dobry czas na poszukiwanie nowego zatrudnienia.
 
Antal International opublikował wyniki 14. edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. Wskazują one, że najbliższe miesiące będą czasem wzmożonych rekrutacji na stanowiska średniego i wyższego szczebla w większości branż.

 
„Zbliżające się wakacje będą dobrym momentem na odświeżenie życiorysu i poszukanie nowych wyzwań zawodowych. Wysoki odsetek pracodawców planujących zatrudnienie pozwala sądzić, że na rynku pojawi się wiele atrakcyjnych ofert pracy” – podkreśla Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
Które firmy będą zatrudniać?

 
W III kwartale zdecydowanie zwiększy się odsetek pracodawców zatrudniających w branżach: 
E-commerce i social media (93%), SSC/BPO (92%), Ubezpieczenia (72%), Księgowość i Firmy Consultingowe (71%).
„Wpływ firm z sektora SSC/BPO jest coraz bardziej odczuwalny na rynku specjalistów i menedżerów. Ogromne potrzeby kadrowe generowane przez te struktury zmuszają je do szukania pracowników w firmach consultingowych, biurach rachunkowych i wewnętrznych działach finansowych. W związku z tym i one zmuszone są do prowadzenia kolejnych rekrutacji” – zauważa Anna Piotrowska-Banasiak, menedżer Antal Finance & Accountancy.

 
Wciąż wysoki odsetek pracodawców planuje zatrudniać w sektorze oprogramowania IT (65%) i Bankowości (60%).
„Banki i instytucje finansowe zakończyły większość procesów restrukturyzacyjnych i mogą skoncentrować wszystkie siły na rozwoju. Otwierane linie biznesowe generują nowe potrzeby kadrowe. Obecnie intensywnie poszukujemy kandydatów na stanowiska: doradca SME, dyrektor oddziału, doradca Forex” – informuje Sebastian Sala, menedżer Antal Banking & Insurance.
 
Większość pracodawców z branży transportowej, produkcji przemysłowej, motoryzacji nie planuje zmian kadrowych – plany zarówno zatrudnienia, jak i zwalniania utrzymują się na ustabilizowanym poziomie.
 
„Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że dla specjalistów i menedżerów praca jest. Nie należy jednak zapominać, że pracodawcy szukają osób aktywnych, kreatywnych z pomysłem na rozwój zarówno własny, jak i firmy. Warto zadbać o odpowiednią postawę na rynku pracy, pożądaną przez firmy. Kandydaci bierni, bez sukcesów zawodowych i bez pomysłu na siebie będą mieli coraz większe problemy na dynamicznym, lecz coraz bardziej wymagającym rynku” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

 
Polska na tle innych gospodarek
Polska na tle innych gospodarek pod kątem planów zatrudnienia specjalistów i menedżerów w III kwartale wciąż zajmuje wysoką pozycję (58% pracodawców ma plany rekrutacyjne). Prześcigają ją sąsiedzi – Czechy i Słowacja (63%), a także kraje skandynawskie Dania (61%) oraz Norwegia 58%). Najmniejszy odsetek pracodawców chce zatrudniać w krajach na południu Europy – Hiszpanii (28%), Portugalii (31%) oraz Włoszech (37%). Już od kilku edycji badania niska dynamika zatrudnienia utrzymuje się w Niemczech – tylko 31% respondentów planuje rekrutacje pracowników średniego i wyższego szczebla, ale tylko 12% zwolnienia.


O badaniu

 
Czternasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z 9923 przedsiębiorstwami z 52 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 1690 pracodawców i przeprowadzone było w kwietniu 2013 r.