Specjaliści i menedżerowie zmienią pracę

Co trzeci specjalista i menedżer zmienił pracę w przeciągu ostatniego roku. 97% z nich rozważy ofertę pracy przedstawioną przez rekrutera. A na ich brak nie mogą narzekać – średnio w ciągu roku otrzymują 5 takich propozycji. Na relokację dla atrakcyjnego stanowiska zdecyduje się 67% badanych. W świetle najnowszych wyników cyklicznego badania Antal International specjaliści i menedżerowie są bardzo otwarci na zmiany zawodowe.

 

Antal International opublikował właśnie wyniki cyklicznego badania „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”. Odpowiedzi 1,5 tys. specjalistów i menedżerów wskazują, że są oni bardzo aktywni zawodowo i otwarci na nowe propozycje dotyczące rozwoju kariery.

 

Aktywność zawodowa specjalistów i menedżerów

91% specjalistów i menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu jest aktywna zawodowo, 9% obecnie nie pracuje. 78% respondentów jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, a 13% pracuje w oparciu o umowę cywilnoprawną, kontrakt, bądź pracę czasową. „Oznacza to, że specjaliści i menedżerowie są bardzo aktywną zawodowo grupą społeczną. Widać to, szczególnie w zestawieniu z ogólnopolskim wskaźnikiem aktywności zawodowej Polaków (BAEL), który w IV kwartale 2011 roku wyniósł 56,3%.” – zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

 

Kto poszukuje pracy?

Co trzeci respondent (33%) poszukuje pracy aktywnie. Ponad połowa respondentów (51%) poszukuje pracy biernie – poprzez zamieszczanie swojego cv na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych oraz przekazywanie go agencjom rekrutacyjnym. Są to osoby otwarte na nowe propozycje zawodowe. Mimo, iż 16% specjalistów i menedżerów deklaruje, że nie szuka zatrudnienia, to aż 84% z nich zdecydowałoby się rozważyć ofertę pracy otrzymaną od rekrutera – to o 4% więcej niż w poprzedniej edycji badania. „Wyniki świadczą o tym jak ważna w dzisiejszych czasach jest proaktywność pracodawców w poszukiwaniach najlepszych specjalistów i menedżerów. W większości wypadków ogłoszenie już nie wystarcza i konieczna jest bardzo dobra znajomość branży i posiadanie bogatej sieci kontaktów, aby pozyskać świetnego pracownika.” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Najwyższy odsetek respondentów najczęściej aktywnie poszukujących pracy został odnotowany wśród:

·         przedstawicieli administracji (45,7%),

·         prawników (40,7%),

·         specjalistów i menedżerów w obszarze sprzedaży i marketingu (38,9%).

 

Z kolei najwyższy odsetek respondentów nie poszukujących pracyzostał odnotowany wśród:

·         finansistów (29,1%),

·         specjalistów i menedżerów IT (26,9%).

 

„Warto zwrócić uwagę, że specjaliści i menedżerowie z obszaru IT i finansów, należą do najbardziej poszukiwanych pracowników (na podstawie wyników cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia Antal Global Snapshot) i jednocześnie, szczególnie przedstawiciele IT najczęściej zmieniają pracę. Pokazuje to, że są pożądani na rynku pracy, i to pracodawcy walczą o ich pozyskanie.” – zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.Średnio respondenci otrzymali 5 ofert pracy w ciągu okresu 1 roku. Jedynie 8% respondentów nie otrzymało w ciągu ostatnich 12 miesięcy żadnej oferty pracy. Co trzeci respondent (33%) w przeciągu ostatniego roku zdecydował się na zmianę pracy. Dotyczy to w takim samym stopniu kobiet jak i mężczyzn, specjalistów jak i menedżerów.

 

Co zadecyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty pracy?

Największy odsetek specjalistów i menedżerów za najważniejsze czynniki, które skłaniają do przyjęcia oferty pracy uznaje większe wynagrodzenie (71,4%), odpowiadający badanym styl zarządzania i kultura organizacyjna (40,1%) oraz wyższy stopień odpowiedzialności i decyzyjności na proponowanym stanowisku (32%). „Wyższe wynagrodzenie wciąż jest podstawową przyczyną przyjęcia innej oferty pracy. Jednak coraz częściej znaczącą rolę gra odpowiadający styl zarządzania i kultura organizacyjna czy dobra opinia o pracodawcy na rynku. Pokazuje to jak ważne dla pracodawców powinny być kwestie employer brandingowe – nie należy zapominać, że jedną z nich jest współpraca z renomowaną firmą rekrutacyjną.” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.Dla większości respondentów (65,3%) zła opinia o pracodawcy jest najważniejszym czynnikiem, dla którego zadecydowaliby się na odrzucenie oferty pracy. Analogicznie do wcześniejszego wykresu o odrzuceniu oferty pracy najczęściej zadecyduje nieodpowiadający styl zarządzania i kultura organizacyjna (37,9%) oraz niższy stopień odpowiedzialności i decyzyjności na proponowanym stanowisku (37,8%).

 

Relokacja?

75% specjalistów i menedżerów dla atrakcyjnej oferty pracy zdecydowałoby się na relokację. Dla co drugiego respondenta (48%) nie miałoby przy tym znaczenia czy relokacja dotyczyłaby Polski czy zagranicy. 19% zmieniłoby miejsce zamieszkania, ale tylko w granicach Polski, a 8% tylko za granicę.

Respondenci odpowiedzieli również, w których miastach najchętniej by zamieszkali w takiej sytuacji. Na czoło wysuwa się Wrocław, który byłby atrakcyjny pod kątem relokacji dla co drugiego respondenta (52,5%). Na drugim miejscu plasuje się Kraków (45,2%), a na trzecim – Warszawa (43%). Wysokie miejsca w rankingu zajmują również Gdańsk (39,1%) i Poznań (36,8%). „Zauważamy, że praca we Wrocławiu jest dodatkowym atutem dla naszych kandydatów – niejednokrotnie są w stanie przystać na nawet nieco niższe wynagrodzenie pracując tutaj, niż na wyższe w mniej atrakcyjnym położeniu geograficznym.” – zauważa Monika Predkiel, koordynator wrocławskiego biura Antal International. „Szczególnie młodzi kandydaci cenią sobie bogactwo rozrywek kulturalnych i atmosferę Krakowa i wybiera tą lokalizację, jako miejsce, gdzie chcą rozwijać swoją karierę” – dodaje Marta Koralewska, koordynator krakowskiego biura Antal International.

O badaniu

Badanie Antal International Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy przeprowadzone było metodą CAWI w terminie 17-23.05.2012. W badaniu udział wzięło 1469 respondentów z Polski, w tym 31% kobiet i 69% mężczyzn. 44% respondentów to specjaliści, a 56% – menedżerowie. Badanie było anonimowe.

 

O Antal International

Antal International jest międzynarodową firmą executive recruitment posiadającą 107 oddziałów w 33 państwach

w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma powstała w 1993 roku, a obecnie zatrudnia ponad

550 konsultantów. Więcej informacji na www.antal.com.źródło:www.antal.pl
.Pełen raport dostępny jest tutaj