Specjaliści i menedżerowie zmienią pracę

Co trzeci specjalista i menedżer zmienił pracę w przeciągu ostatniego roku. 97% z nich rozważy ofertę pracy przedstawioną przez rekrutera. A na ich brak nie mogą narzekać – średnio w ciągu roku otrzymują 5 takich propozycji. Na relokację dla atrakcyjnego stanowiska zdecyduje się 67% badanych. W świetle najnowszych wyników cyklicznego badania Antal International specjaliści i menedżerowie są bardzo otwarci na zmiany zawodowe.

 

Antal International opublikował właśnie wyniki cyklicznego badania „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”. Odpowiedzi 1,5 tys. specjalistów i menedżerów wskazują, że są oni bardzo aktywni zawodowo i otwarci na nowe propozycje dotyczące rozwoju kariery.

 

Aktywność zawodowa specjalistów i menedżerów

91% specjalistów i menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu jest aktywna zawodowo, 9% obecnie nie pracuje. 78% respondentów jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, a 13% pracuje w oparciu o umowę cywilnoprawną, kontrakt, bądź pracę czasową. „Oznacza to, że specjaliści i menedżerowie są bardzo aktywną zawodowo grupą społeczną. Widać to, szczególnie w zestawieniu z ogólnopolskim wskaźnikiem aktywności zawodowej Polaków (BAEL), który w IV kwartale 2011 roku wyniósł 56,3%.” – zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

 

Kto poszukuje pracy?

Co trzeci respondent (33%) poszukuje pracy aktywnie. Ponad połowa respondentów (51%) poszukuje pracy biernie – poprzez zamieszczanie swojego cv na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych oraz przekazywanie go agencjom rekrutacyjnym. Są to osoby otwarte na nowe propozycje zawodowe. Mimo, iż 16% specjalistów i menedżerów deklaruje, że nie szuka zatrudnienia, to aż 84% z nich zdecydowałoby się rozważyć ofertę pracy otrzymaną od rekrutera – to o 4% więcej niż w poprzedniej edycji badania. „Wyniki świadczą o tym jak ważna w dzisiejszych czasach jest proaktywność pracodawców w poszukiwaniach najlepszych specjalistów i menedżerów. W większości wypadków ogłoszenie już nie wystarcza i konieczna jest bardzo dobra znajomość branży i posiadanie bogatej sieci kontaktów, aby pozyskać świetnego pracownika.” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Najwyższy odsetek respondentów najczęściej aktywnie poszukujących pracy został odnotowany wśród:

·         przedstawicieli administracji (45,7%),

·         prawników (40,7%),

·         specjalistów i menedżerów w obszarze sprzedaży i marketingu (38,9%).

 

Z kolei najwyższy odsetek respondentów nie poszukujących pracyzostał odnotowany wśród:

·         finansistów (29,1%),

·         specjalistów i menedżerów IT (26,9%).

 

„Warto zwrócić uwagę, że specjaliści i menedżerowie z obszaru IT i finansów, należą do najbardziej poszukiwanych pracowników (na podstawie wyników cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia Antal Global Snapshot) i jednocześnie, szczególnie przedstawiciele IT najczęściej zmieniają pracę. Pokazuje to, że są pożądani na rynku pracy, i to pracodawcy walczą o ich pozyskanie.” – zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.Średnio respondenci otrzymali 5 ofert pracy w ciągu okresu 1 roku. Jedynie 8% respondentów nie otrzymało w ciągu ostatnich 12 miesięcy żadnej oferty pracy. Co trzeci respondent (33%) w przeciągu ostatniego roku zdecydował się na zmianę pracy. Dotyczy to w takim samym stopniu kobiet jak i mężczyzn, specjalistów jak i menedżerów.

 

Co zadecyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty pracy?

Największy odsetek specjalistów i menedżerów za najważniejsze czynniki, które skłaniają do przyjęcia oferty pracy uznaje większe wynagrodzenie (71,4%), odpowiadający badanym styl zarządzania i kultura organizacyjna (40,1%) oraz wyższy stopień odpowiedzialności i decyzyjności na proponowanym stanowisku (32%). „Wyższe wynagrodzenie wciąż jest podstawową przyczyną przyjęcia innej oferty pracy. Jednak coraz częściej znaczącą rolę gra odpowiadający styl zarządzania i kultura organizacyjna czy dobra opinia o pracodawcy na rynku. Pokazuje to jak ważne dla pracodawców powinny być kwestie employer brandingowe – nie należy zapominać, że jedną z nich jest współpraca z renomowaną firmą rekrutacyjną.” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.Dla większości respondentów (65,3%) zła opinia o pracodawcy jest najważniejszym czynnikiem, dla którego zadecydowaliby się na odrzucenie oferty pracy. Analogicznie do wcześniejszego wykresu o odrzuceniu oferty pracy najczęściej zadecyduje nieodpowiadający styl zarządzania i kultura organizacyjna (37,9%) oraz niższy stopień odpowiedzialności i decyzyjności na proponowanym stanowisku (37,8%).

 

Relokacja?

75% specjalistów i menedżerów dla atrakcyjnej oferty pracy zdecydowałoby się na relokację. Dla co drugiego respondenta (48%) nie miałoby przy tym znaczenia czy relokacja dotyczyłaby Polski czy zagranicy. 19% zmieniłoby miejsce zamieszkania, ale tylko w granicach Polski, a 8% tylko za granicę.

Respondenci odpowiedzieli również, w których miastach najchętniej by zamieszkali w takiej sytuacji. Na czoło wysuwa się Wrocław, który byłby atrakcyjny pod kątem relokacji dla co drugiego respondenta (52,5%). Na drugim miejscu plasuje się Kraków (45,2%), a na trzecim – Warszawa (43%). Wysokie miejsca w rankingu zajmują również Gdańsk (39,1%) i Poznań (36,8%). „Zauważamy, że praca we Wrocławiu jest dodatkowym atutem dla naszych kandydatów – niejednokrotnie są w stanie przystać na nawet nieco niższe wynagrodzenie pracując tutaj, niż na wyższe w mniej atrakcyjnym położeniu geograficznym.” – zauważa Monika Predkiel, koordynator wrocławskiego biura Antal International. „Szczególnie młodzi kandydaci cenią sobie bogactwo rozrywek kulturalnych i atmosferę Krakowa i wybiera tą lokalizację, jako miejsce, gdzie chcą rozwijać swoją karierę” – dodaje Marta Koralewska, koordynator krakowskiego biura Antal International.

O badaniu

Badanie Antal International Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy przeprowadzone było metodą CAWI w terminie 17-23.05.2012. W badaniu udział wzięło 1469 respondentów z Polski, w tym 31% kobiet i 69% mężczyzn. 44% respondentów to specjaliści, a 56% – menedżerowie. Badanie było anonimowe.

 

O Antal International

Antal International jest międzynarodową firmą executive recruitment posiadającą 107 oddziałów w 33 państwach

w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma powstała w 1993 roku, a obecnie zatrudnia ponad

550 konsultantów. Więcej informacji na www.antal.com.źródło:www.antal.pl
.Pełen raport dostępny jest tutaj

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl