Ryzyko w pracy menedżera sprzedaży

img_884
Menedżerowie codziennie w swojej pracy ryzykują podejmując decyzje, wykonując pewne obowiązki, realizując plan sprzedażowy. Jakie ryzyko jest niebezpieczne w pracy menedżera, a z jakim można sobie poradzić?

 

Menedżer często działa jak saper i myli się tylko raz. Czy zatem to ryzykowne stanowisko, mogą dzierżyć ludzie o niskiej skłonności do ryzyka? Na takich stanowiskach zetknąć się możemy zarówno z dużymi ryzykantami, jak i z ludźmi bardzo ostrożnymi. Zatem pod skrzydłami jakiego menedżera lepiej się znaleźć, jako członek zespołu?Wszyscy kiedyś musimy zaryzykować w mniejszym lub większym stopniu. Skłonni do działań ryzykownych, nie tylko pierwsi przechodzą do działania, ale są także motorem napędowym prowadzenia innowacyjnych działań. Menedżerowie, którzy bardziej ostrożnie podchodzą do działania, niechętnie wprowadzają nowości i czekają na przetarcie ścieżek przez innych. Prowadzą swoje działania w sposób bardziej metodyczny, potrafią bardziej analitycznie oceniać nowe sytuacje. Takie przewidywalne zachowania powinny być analizowane podczas decyzji o rozpoczęciu pewnych działań i wyznaczeniu osób do ich realizacji.Ryzyko może mieć wiele twarzy. Może być związane z przebiegiem własnej kariery zawodowej, z wyzwaniami intelektualnymi, niezbędną kreatywnością czy relacjami międzyludzkimi. Istnieją narzędzia do oceny ryzyka, za pomocą których można je mierzyć i analizować. Oznacza to możliwość porównywania pod tym kątem różnych osób.  Ryzyko na pewno jest zmienne, stąd poziom do akceptacji ryzyka może ulegać zmianie. W dzisiejszym, coraz szybszym i zmieniającym się otoczeniu biznesowym, skuteczni menedżerowie muszą wykazywać się zdolnością do inicjatywy oraz innowacji.Styl przywództwa  powinien umożliwiać nadążanie za zmianami rynkowymi. Nie skupiając się tylko na wynikach podwładnych, ale na ich działaniach, menedżer wspólnie z podwładnym wypracowuje bardziej skuteczne metody działania. Niewiele zespołów sprzedażowych jest w stanie funkcjonować, a potem odnosić sukcesy bez udoskonalania swoich działań. Innowacja zawsze wiąże się z ryzykiem, a to oznacza niepewny wynik.Należy zachęcić podwładnych sprzedawców do podejmowania niezbędnej inicjatywy. Menedżer musi doceniać aktywne działania, nawet jeśli nie zawsze kończą się one oczekiwanym wynikiem. Wyzwanie to wymaga takiego samego traktowania efektów działań, bez względu na to, czy  przyniosły spodziewany wynik, czy nie. Na uwagę menedżera i jego uznanie, zasługują tylko takie działania, które były realizowane z pełnym zaangażowaniem. Nie jest łatwo namówić podwładnych do bardziej ryzykownych zachowań. Zależy to bowiem od ich podejścia do ryzyka, a bez niego nie ma dużych sukcesów, zawsze ktoś musi być pionierem.

Jakim typem menedżera jesteśmy pod kątem zdolności do podejmowania ryzyka? Może być to kluczowe do oceny naszych działań i możliwości osiągania spodziewanych wyników. Skłonność podwładnych do podejmowania ryzyka też musi być nam znana, co umożliwi skuteczną komunikację. Zachęcanie podwładnych do nowych, określonych działań, niesie także nowe wyzwania, które mogą być kłopotliwe. W sprzedaży nagradza się za wyniki.Systematyczne działanie na właściwych kierunkach i w odpowiedni sposób jest fundamentem sukcesu w sprzedaży. Ze względu na to, że rynek zmienia się bardzo szybko, trzeba ewoluować wraz nim. Trzeba podejmować ryzyko i innowacyjne działania. Zapoznajmy się zatem z własnym stosunkiem do ryzyka i podejściem podwładnych, dobierzmy metody działania i zacznijmy skutecznie sprzedawać.Lech Dworaczyński