Recenzja książki Zespół

Czym tak naprawdę różni się grupa od zespołu i czy zebranie kilku osób i wyznaczenie im projektu do wykonania można nazwać tworzeniem zespołu? Na te pytania odpowiada książka „Zespół” autorstwa Manfreda Gelerta i Clausa Nowaka. Jest to dogłębna analiza procesu budowy zespołu, pracy z zespołem oraz jego szkolenia.

 

Tym trzem zagadnieniom przede wszystkim poświęcona jest ta pozycja, każda z nich jest szczegółowo omówiona. Bardzo dużo tu wiedzy teoretycznej, mniej jest praktycznych przykładów jej zastosowania, aczkolwiek i ich nie brakuje. Menedżer znajdzie w tej pozycji również rozbudowane narzędzia, które może wykorzystać w pracy z zespołem.

Choć jest to obszerna lektura, powinni do niej zajrzeć wszyscy kierownicy, którzy tworzą i pracują z zespołami, z tej prostej przyczyny, iż znajdą tu wszystkie potrzebne informacje istotne przy tego rodzaju zadaniom.

W rozdziale dotyczącym samego zespołu znajdują się wskazówki dotyczące form zespołu, tworzenia ról, wyznaczania celów i zadań, zawierania umów, ustalania kompetencji, udzielania informacji zwrotnej, relacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, czy kulturą zespołu. Do rozdziału dołączono listy kontrolne, odnośnie reguł pracy w zespole,  analizy zespołu, zebrań z zespołem.

Druga kwestia rozważań dotyczy budowania zespołu, czyli ogólnych warunków jego tworzenia, oceny ról, klasyfikacji zachowań, modeli pracy zespołowej, zagadnienia roli kierownika. Tu także znajdują się pomocne narzędzia oraz formularz .

Ostatni rozdział poświęcony jest coachingowi, temu, dlaczego ważne jest szkolenie zespołu, jakie pułapki mogą się pojawić, jak diagnozować sytuacje w zespole, jak rozwiązywać konflikty. Całość ponownie wzbogacona jest o listy kontrolne. 

To oczywiście tylko zarys tego, co czytelnik znajdzie w tej książce.

 

Polecamy tę pozycję każdemu, kto chce poznać dokładne zasady funkcjonowania i budowy zespołu. Lektura ta zdecydowanie pogłębi wiedzę każdego menedżera i choć należy do raczej obszernych pozycji, warta jest czasu zainwestowanego w jej poznanie.Szczegóły znajdują się tutaj