Recenzja książki Zespół

Czym tak naprawdę różni się grupa od zespołu i czy zebranie kilku osób i wyznaczenie im projektu do wykonania można nazwać tworzeniem zespołu? Na te pytania odpowiada książka „Zespół” autorstwa Manfreda Gelerta i Clausa Nowaka. Jest to dogłębna analiza procesu budowy zespołu, pracy z zespołem oraz jego szkolenia.

 

Tym trzem zagadnieniom przede wszystkim poświęcona jest ta pozycja, każda z nich jest szczegółowo omówiona. Bardzo dużo tu wiedzy teoretycznej, mniej jest praktycznych przykładów jej zastosowania, aczkolwiek i ich nie brakuje. Menedżer znajdzie w tej pozycji również rozbudowane narzędzia, które może wykorzystać w pracy z zespołem.

Choć jest to obszerna lektura, powinni do niej zajrzeć wszyscy kierownicy, którzy tworzą i pracują z zespołami, z tej prostej przyczyny, iż znajdą tu wszystkie potrzebne informacje istotne przy tego rodzaju zadaniom.

W rozdziale dotyczącym samego zespołu znajdują się wskazówki dotyczące form zespołu, tworzenia ról, wyznaczania celów i zadań, zawierania umów, ustalania kompetencji, udzielania informacji zwrotnej, relacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, czy kulturą zespołu. Do rozdziału dołączono listy kontrolne, odnośnie reguł pracy w zespole,  analizy zespołu, zebrań z zespołem.

Druga kwestia rozważań dotyczy budowania zespołu, czyli ogólnych warunków jego tworzenia, oceny ról, klasyfikacji zachowań, modeli pracy zespołowej, zagadnienia roli kierownika. Tu także znajdują się pomocne narzędzia oraz formularz .

Ostatni rozdział poświęcony jest coachingowi, temu, dlaczego ważne jest szkolenie zespołu, jakie pułapki mogą się pojawić, jak diagnozować sytuacje w zespole, jak rozwiązywać konflikty. Całość ponownie wzbogacona jest o listy kontrolne. 

To oczywiście tylko zarys tego, co czytelnik znajdzie w tej książce.

 

Polecamy tę pozycję każdemu, kto chce poznać dokładne zasady funkcjonowania i budowy zespołu. Lektura ta zdecydowanie pogłębi wiedzę każdego menedżera i choć należy do raczej obszernych pozycji, warta jest czasu zainwestowanego w jej poznanie.Szczegóły znajdują się tutaj

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl