Recenzja książki Sprzedaż z głową

“Sprzedaż z głową” to kolejne podejście do kwestii sprzedaży, tym razem odnoszące się przede wszystkim do funkcji mózgu, potencjalnych możliwości handlowców i sposobów ćwiczenia pamięci. . Autorzy – Tony Buzan i Richard Izrael – w czterech częściach, dotyczących zachowania handlowca i jego umysłu, pozyskiwania i wykorzystywanie informacji, rozmów z klientami i samoświadomości jako sprzedawcy, przedstawiają jak osiągnąć sukces w sprzedaży.

Każdy z tych tematów podzielony jest na kilka mniejszych etapów. W pierwszej części autorzy zajmują się funkcjonowaniem umysłu handlowca, sprzedaży za pomocą innych zmysłów, a nie wyłącznie mowy, oraz wzbudzania pozytywnego pierwszego wrażenia. Część druga dotyczy zbierania informacji i ich wykorzystania, mapy myśli – autorskiego projektu jednego z autorów, oraz powiązania naszych myśli z zachowaniami. Część trzecia skupia się na kliencie i tego, w jaki sposób z nim rozmawiać, jak go prowadzić, jak go szukać i pozyskiwać. Ostatnia część książki to obraz sprzedawcy idealnego, który jest pewny siebie, dojrzały, w pełni świadomy i zadowolony z wykonywanego zawodu.

Do każdego tematu dołączono ćwiczenia, w sumie jest ich 94. Pozawalają one szkolić nabyte umiejętności. Na pewno dużą wartością książki jest także mapa myśli po każdym rozdziale, która pomaga zapamiętać zebrane informacje.

„Sprzedaż z głową” to na pewno książka, która pozwoli udoskonalić warsztat każdego sprzedawcy. Menedżerowie mogą natomiast śmiało polecać ją swoim handlowcom.