Recenzja książki Sprzedaż z głową

“Sprzedaż z głową” to kolejne podejście do kwestii sprzedaży, tym razem odnoszące się przede wszystkim do funkcji mózgu, potencjalnych możliwości handlowców i sposobów ćwiczenia pamięci. . Autorzy – Tony Buzan i Richard Izrael – w czterech częściach, dotyczących zachowania handlowca i jego umysłu, pozyskiwania i wykorzystywanie informacji, rozmów z klientami i samoświadomości jako sprzedawcy, przedstawiają jak osiągnąć sukces w sprzedaży.

Każdy z tych tematów podzielony jest na kilka mniejszych etapów. W pierwszej części autorzy zajmują się funkcjonowaniem umysłu handlowca, sprzedaży za pomocą innych zmysłów, a nie wyłącznie mowy, oraz wzbudzania pozytywnego pierwszego wrażenia. Część druga dotyczy zbierania informacji i ich wykorzystania, mapy myśli – autorskiego projektu jednego z autorów, oraz powiązania naszych myśli z zachowaniami. Część trzecia skupia się na kliencie i tego, w jaki sposób z nim rozmawiać, jak go prowadzić, jak go szukać i pozyskiwać. Ostatnia część książki to obraz sprzedawcy idealnego, który jest pewny siebie, dojrzały, w pełni świadomy i zadowolony z wykonywanego zawodu.

Do każdego tematu dołączono ćwiczenia, w sumie jest ich 94. Pozawalają one szkolić nabyte umiejętności. Na pewno dużą wartością książki jest także mapa myśli po każdym rozdziale, która pomaga zapamiętać zebrane informacje.

„Sprzedaż z głową” to na pewno książka, która pozwoli udoskonalić warsztat każdego sprzedawcy. Menedżerowie mogą natomiast śmiało polecać ją swoim handlowcom. 


Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl