Recenzja książki Sprzedając zmianę

‘Sprzedając zmianę’ to książka przydatna dla wszystkich osób, które stoją przed koniecznością wprowadzenia zdecydowanych regulacji i zmian w strukturze sprzedażowej w swoich firmach.

 

Współczesny, zmieniający się rynek, eliminuje tych, którzy pozostają w tyle, aby się do niego dostosować konieczne jest ciągła zmiana. Nie bez kozery mówi się, iż jedynie zmiana jest permanentna. Autor książki idzie jeszcze dalej: „ W dzisiejszym świecie stanowi ona [zmiana – przyp. red] jednak imperatyw. Aby odnieść sukces w biznesie XXI wieku, sprzedawcy i ich firmy muszą nie tylko przystosowywać się do zmian, ale kierować nimi, uzyskując dla swoich klientów relacje korzyści”.

 

Brutt Clay mówi wręcz o strukturze kierowania zmianą i opisuje, w jaki sposób zmianę wprowadzać, jak za pomocą zmiany stymulować sprzedaż, jak dzięki zmianie dawać klientom, to czego naprawdę chcą. Zmiana nie jest tu złem koniecznym ale szansą.Książa podzielona jest na 5 dyscyplin dotyczących przyczyn, dla których podejmujemy się wprowadzenia zmiany, reakcji na zmianę, jej analizy, wartości i jej aktualizacji. W ramach tych 5 dyscyplin prezentowane są poszczególne sekrety. Tym, co na pewno jest atutem książki jest jej klarowna struktura. Niestety nazwy rozdziałów i podrozdziałów mają zazwyczaj tytuły , które niewiele mówią o swojej zawartości i ich humorystyczny aspekt, mający na celu zaintrygowanie czytelnika, często nie spełnia swojej roli.

 

Jeśli przeczytamy jednak książkę od początku do końca tezy w niej zawarte ułożą się w całość i mogą być pomocne, zwłaszcza dla kierowników sprzedaży wyższych szczeblem. Jest tu wiele praktycznych przykładów, konkretne opisy działania oraz to, czego należy się wystrzegać. Brakuje nieco narzędzi, które można by na tej podstawie skonstruować, ale na pewno każdy menedżer poradzi sobie z nimi bez problemu.Szczegóły znajdują się tutaj