Recenzja książki: Siła pozytywnych opinii

Siła pozytywnych opinii to książka o tyle ważna dla każdego menedżera, iż dziś kluczowa wydaje się wiedza, iż siła współczesnego marketingu opiera się przede wszystkim na poleceniach. Ta prosta prawda to główna teza Johna Jantscha.

 

Autor najpierw udowadnia, dlaczego pozytywne opinie są istotne w sprzedaży i budowaniu relacji, ukazując ich wpływ tak na codzienne jak i na biznesowe decyzje. W kolejnych rozdziałach prezentuje strategie uzyskiwania poleceń i budowania sieci kontaktów i rekomendacji, networking, a także sposoby tworzenia całych kampanii rekomendacyjnych.

 

John Jantsch nie skupia się jedynie na networkingu, aczkolwiek wyraźnie przedstawia jego zalety, prezentuje raczej całą filozofię marketingu, zbudowanego na poleceniach. Podkreśla wielokrotnie, iż aby uzyskać pozytywne opinie trzeba zaskoczyć klienta, dać mu coś, czego nie oczekuje, gdyż nudnych i przewidywalnych firm nikt nie będzie polecał. Nie wystarczy oferować produktów lecz trzeba się z nimi wyróżniać. Sam dobry warsztat to za mało, dlatego autor prezentuje liczne przykłady ze swojego doświadczenie i z praktyk innych firm, uwiarygodniające te tezy. Ostatni rozdział Jantsch poświęca warsztatom, czyli praktycznym przykładom, jak stać się mistrzem w uzyskiwaniu rekomendacji.

 

Książka jest warta polecenia menedżerom, aby uświadomić ogromne znaczenie rekomendacji w sprzedaży. To wiedza niezbędna dla sprzedawców, gdyż to oni powinni budować sieć kontaktów i rekomendacji, które przyczynią się do sukcesu firmy.Szczegóły znajdują się tutaj