Recenzja książki Same słuszne decyzje

„Same słuszne decyzje” to podręcznik, który może przydać się w pracy menedżera zwłaszcza wyższego szczebla. Autorka – Luda Kopeikina – opisuje proces decyzyjny, skupiając się na najważniejszych jego etapach. 

 
Daje wskazówki na podstawie doświadczenia i współpracy z liderami światowego biznesu, jak uzyskać pewność przy rozstrzyganiu problemów. Pomaga wdrożyć proces, składający się z pięciu etapów, który pozwoli uzyskać stan jasności umysłu. Udziela instrukcji, jak wdrożyć się psychicznie w stan klarowności i przejrzystości, który jest konieczny przy podjęciu słusznej decyzji. Opisuje po kolei każdy z etapów, dając wskazówki jak do niego dojść. Przedstawia podstawowe ograniczenia, które mogą być przeszkodą w podjęciu decyzji i pokazuje jak z nimi walczyć. Wskazuje również na stymulujące warunki pomagające wprowadzić umysł w odpowiedni stan. Liczne metody, sztuki wizualizacji, , wzbogacają podręcznik. 
 
W książce znajduje się bardzo dużo teorii, naszym zdaniem, nie do końca niezbędnej, jednak wnioski, jakie wysuwa autorka mogą okazać się naprawdę przydatne. 


Szczegóły książki znajdują się tutaj 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl