Recenzja książki Same słuszne decyzje

„Same słuszne decyzje” to podręcznik, który może przydać się w pracy menedżera zwłaszcza wyższego szczebla. Autorka – Luda Kopeikina – opisuje proces decyzyjny, skupiając się na najważniejszych jego etapach. 

 
Daje wskazówki na podstawie doświadczenia i współpracy z liderami światowego biznesu, jak uzyskać pewność przy rozstrzyganiu problemów. Pomaga wdrożyć proces, składający się z pięciu etapów, który pozwoli uzyskać stan jasności umysłu. Udziela instrukcji, jak wdrożyć się psychicznie w stan klarowności i przejrzystości, który jest konieczny przy podjęciu słusznej decyzji. Opisuje po kolei każdy z etapów, dając wskazówki jak do niego dojść. Przedstawia podstawowe ograniczenia, które mogą być przeszkodą w podjęciu decyzji i pokazuje jak z nimi walczyć. Wskazuje również na stymulujące warunki pomagające wprowadzić umysł w odpowiedni stan. Liczne metody, sztuki wizualizacji, , wzbogacają podręcznik. 
 
W książce znajduje się bardzo dużo teorii, naszym zdaniem, nie do końca niezbędnej, jednak wnioski, jakie wysuwa autorka mogą okazać się naprawdę przydatne. 


Szczegóły książki znajdują się tutaj