Recenzja książki Relacje interpersonalne

Książki „Relacje interpersonalne” nie można nazwać podręcznikiem, czy skryptem, jest to kompleksowa pozycja opisująca szczegółowo sposób komunikowania się. Nie jest to na pewno książka, którą można przeczytać w jeden wieczór, ale nie taki był zamiar autorów. To naukowa pozycja dla tych, którzy chcą zgłębić proces komunikacji.Książka jest pełnym studium dotyczącym budowania relacji międzyludzkich. Nie sposób streścić pokrótce o czym traktuje ta pozycja Każda z jej trzech części poświęcona jest nieco innemu zagadnieniu. Pierwsza traktuje o podstawach porozumiewania się, uwarunkowaniach komunikacji, wpływie kultury, samoocenie, która budowana jest na tej podstawie, o budowaniu własnego ja, a także o odbiorze komunikatów przez inne osoby i ich wpływie na naszą osobowość. Część druga to analiza języka, jego wpływu na komunikację. Mowa tu również o komunikacji niewerbalnej, jej rodzajach. Ostatni rozdział z tej części natomiast poświęcony jest umiejętności słuchania. W tej części dowiedzieć się można także wiele na temat o sytuacji komunikacyjnej i wszystkich aspektach z nią związanymi –  dystansie, atmosferze rozmów, konfliktach.Z pewnością „Relacje interpersonalne” to bardzo ciekawa pozycja, choć na pewno nie należy do kanonu literatury o tematyce biznesowej i nie możemy jej nazwać obowiązkową lekturą dla dyrektorów sprzedaży. Warto jednak zainwestować czas, aby zapoznać się z tą książką, ponieważ jest kompleksowa, poparta badaniami naukowymi i obszerną literaturą. Na pewno wnioski, ćwiczenia i informacje w niej zawarte, mogą pomóc w relacjach interpersonalnych, także więc w rozmowach handlowych.Szczegóły znajdują się tutaj