Recenzja książki Ocena efektywności szkoleń

Niestety bardzo częstym zjawiskiem są nieefektywne szkolenia, czyli takie które nie wnoszą nic do pracy, a są jedynie startą czasu i pieniędzy. W gąszczu ofert szkoleniowych niełatwo jest znaleźć odpowiedni program dla swoich podwładnych. „Ocena efektywności szkoleń” to książka prezentująca metodę właściwego pomiaru sesji szkoleniowych.

 

Książka autorstwa Donalda L. Kirkpatricka prezentuje w przejrzysty sposób podejście do pomiaru efektywności szkoleń. Autor skupia się na tym, czego powinny one dotyczyć, kto powinien brać w nich udział, z jakiej dokładnie dziedziny mają się odbywać, jakich umiejętności można oczekiwań po odbytym szkoleniu. Autor skupia się na czterech elementach oceny szkoleniu – oceny reakcji, oceny procesu uczenia się, oceny zachowania oraz oceny wyników.

 

Technika oceny szkoleń Kirkpatrica poparta jest licznymi przykładami, a także, co chyba najważniejsze, zawarte są w niej liczne formularze, arkusze, które mogą być bardzo przydatne  w ocenie efektywności szkoleń. Ksiązka Kirkpatricka składa się z dwóch rozdziałów- jeden dotyczy samej techniki oceny, a kolejny to prezentacja opisów konkretnych programów szkoleniowych, liczne studia przypadku, dzięki którym możemy dowiedzieć się jak faktycznie i realnie oceniać szkolenie korzystając z programu Kirkpatricka. Dodatkowo czytelnicy znajdą w niej liczne formularze i arkusze, które mogą zastosować w procesie oceny.

 

Warto, aby menedżerowie wysyłający swoich pracowników na szkolenia zapoznali się z powyższą pozycją.Szczegóły znajdują się tutaj

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl