Recenzja książki Ocena efektywności szkoleń

Niestety bardzo częstym zjawiskiem są nieefektywne szkolenia, czyli takie które nie wnoszą nic do pracy, a są jedynie startą czasu i pieniędzy. W gąszczu ofert szkoleniowych niełatwo jest znaleźć odpowiedni program dla swoich podwładnych. „Ocena efektywności szkoleń” to książka prezentująca metodę właściwego pomiaru sesji szkoleniowych.

 

Książka autorstwa Donalda L. Kirkpatricka prezentuje w przejrzysty sposób podejście do pomiaru efektywności szkoleń. Autor skupia się na tym, czego powinny one dotyczyć, kto powinien brać w nich udział, z jakiej dokładnie dziedziny mają się odbywać, jakich umiejętności można oczekiwań po odbytym szkoleniu. Autor skupia się na czterech elementach oceny szkoleniu – oceny reakcji, oceny procesu uczenia się, oceny zachowania oraz oceny wyników.

 

Technika oceny szkoleń Kirkpatrica poparta jest licznymi przykładami, a także, co chyba najważniejsze, zawarte są w niej liczne formularze, arkusze, które mogą być bardzo przydatne  w ocenie efektywności szkoleń. Ksiązka Kirkpatricka składa się z dwóch rozdziałów- jeden dotyczy samej techniki oceny, a kolejny to prezentacja opisów konkretnych programów szkoleniowych, liczne studia przypadku, dzięki którym możemy dowiedzieć się jak faktycznie i realnie oceniać szkolenie korzystając z programu Kirkpatricka. Dodatkowo czytelnicy znajdą w niej liczne formularze i arkusze, które mogą zastosować w procesie oceny.

 

Warto, aby menedżerowie wysyłający swoich pracowników na szkolenia zapoznali się z powyższą pozycją.Szczegóły znajdują się tutaj