Recenzja książki Jak oczarować klienta

Książka ‘Jak oczarować klienta’ Jana Batorskiego może pomóc sprzedawcom w ich codziennych kontaktach z klientem. Autor  wskazuje kilka umiejętności, które mogą okazać się niezwykle cenne, by przekonać klienta do swojego produktu.

 

Batorski skupia się przede wszystkim na wiarygodności, uśmiechu, zaufaniu, słuchaniu, empatii, czyli de facto budowaniu relacji. Dokładnie analizuje znaczenie tych cech, a także przytacza ćwiczenia, które mogą być pomocne w ich wykształceniu lub udoskonaleniu.

Autor omawia cały proces kontaktu z klientem, przytacza najczęściej popełniane błędy oraz uczy, jak ich uniknąć, a na co zwrócić największą uwagę. Przedstawia także liczne przykłady zachowań, pytań, gestów, zdań, które mogą być gotowym materiałem dla sprzedawcy.

 

Podręcznik nie jest merytoryczną wykładnią technik sprzedaży, ale może pomóc sprzedawcy w odnalezieniu się w swojej roli, w udoskonalaniu swoich umiejętności i w odniesieniu sukcesu.

 

Szczegóły znajdują się tutaj