Recenzja książki Coaching, mentoring i zarządzanie

O tym, jak być skutecznym doradcą dla zespołu, menedżer może dowiedzieć się z książki „Coaching, mentoring i zarządzanie”, autorstwa Micki’ego Hollidaya. Jest to pozycja przeznaczona dla tych, którzy zarządzając swoimi zespołami, szkolą je i pomagają osiągać coraz lepsze wyniki, nie skupiając się wyłącznie na rozliczaniu z planów.Autor opiera swoją książkę na modelu StaffCoachingu, który wyróżnia 3 role: coacha, mentora i doradcy. W kolejnych rozdziałach Holliday szczegółowo je omawia, skupiając się tak na ich różnicach, jak i cechach charakterystycznych. Prezentuje również, jaką rolę należy przyjąć przy danych zadaniach.

Autor precyzyjnie opisuje także samą metodę StaffCoachingu – na czym polega jej proces, jakie są techniki, metody, prezentuje pomocne formularze i ćwiczenia. W osobnym rozdziale opisuje sposób zarządzania zespołem w ramach tej metody.

W każdym rozdziale czytelnik znajdzie pomocne case studies z odpowiednimi pytaniami, przykładami rozwiązań i analizami. Ostatni rozdział to ćwiczenie wraz z analizą postępowania coacha.„Coaching, mentoring i zarządzanie” jest oparte na teorii coachingu mówiącej, iż jest to proces polegający na motywowaniu, inspirowaniu do działania i osiągania lepszych wyników. „To proces szkolenia i określania celów pracownika w jego miejscu pracy oraz pomoc w usuwaniu barier uniemożliwiających optymalne działanie. Rola coacha – to przywództwo na najwyższym poziomie – obejmuje ona przekazywanie informacji o celu i przyczynach działania, a następnie pomoc w określeniu sposobu działania (zachowania, jak i nastawienia)”. ( Coaching, mentoring i zarządzanie, M.Holliday, OnePress, Gliwice, s.16). Taką teorię zakłada tak sama metoda StaffCoachingu jak i ta książka.Polecamy tę pozycję dla wszystkich menedżerów, którzy mają na celu udoskonalić kompetencje swojego zespołu.Szczególy znajdują się tutaj