Prewencja na wypadek katastrofy

Jednym z najważniejszych elementów skutecznego zarządzania czasem jest umiejętność wykorzystywania tego czasu na czynności, które przynoszą najwięcej korzyści.Tak więc każdego dnia staramy się rozwiązać problem braku czasu – prawdziwie „wąskie gardło” każdego menedżera. Skupiamy się, by robićvrzeczy, których nikt inny za nas nie zrobi, a inne delegujemy. Staramy się spędzać więcej czasu z naszymi klientami, a jednocześnie mniej czasu tracić na robotę papierkową. Tak aranżujemy nasz dzień pracy, by był jak najbardziej efektywny.  W tym celu również inwestujemy w nowe systemy komputerowe, bo sądzimy, że usprawnią znacznie naszą pracę w przyszłości. Menedżerowie zapominają jednak o jednym ważnym elemencie, który pozwala na olbrzymie oszczędności czasu, a mianowicie przygotowanie planu na wypadek katastrofy.Co to jest? To Twój plan, który zapewni kontynuację prowadzenia sprzedaży na wypadek wyjątkowo negatywnych wydarzeń, na które nie miałeś żadnego wpływu i kontroli. Mówiąc katastrofa, mam na uwadze wszystkie możliwe sytuacje od powodzi, huragany po awarię systemów informatycznych czy linii telefonicznych, gdy nagle stracisz kontakt z całą strukturą sprzedaży np. w regionie.W takich sytuacjach, by minimalizować straty, potrzebny jest plan reagowania. Musisz taki plan stworzyć już teraz, gdy nie działasz pod presją czasu (a będziesz musiał działać natychmiast, gdy już dojdzie do katastrofy). Upewnij się, że plan będzie zawierał następujące elementy:

  • Prognozę dotyczącą obszarów, w których może dojść do zakłóceń oraz z jakich względów.
  • Listę osób, które tworzyć będą zespół reagowania (w tym lista obowiązków każdego członka zespołu).
  • Środki i narzędzia, które będą do dyspozycji zespołu.
  • Uprawnienia koordynatora działań.
  • Procedurę postępowania (w tym raportowania).
  • Kryteria sukcesu i porażki.Lista jest oczywiście niepełna, więc zastanów się nad obszarami charakterystycznymi dla Twojej branży.

Pamiętaj, czas, który poświęcisz na przygotowanie takiego planu z pewnością okaże się dobrą inwestycją.

Dave Kahle, od 21 lat praktyk w zarządzaniu sprzedażą . W swojej karierze wyszkolił ponad 1000 menedżerów i tysiące sprzedawców. Autor 8 książek w tym 10 secrets of Time Management for Salespeople, Question Your Way to Sales Success, które zostały przetłumaczone na 8 języków i wydane w 20 krajach. Wydawca e-zina Thinking about Sales. Na swoim koncie ma ponad 1000 artykułów.

 

by Dave Kahle, copyright (2010) www.davekahle.com