Praca menedżera sprzedaży, a reguły w biznesie

img_823
Jak powinien działać menedżer sprzedaży? Według jakich reguł planować zadania?

 

Sprawdzone reguły biznesowe zawsze rządzą w organizacji czy zespole sprzedażowym. Menedżer odpowiedzialny za wyniki sprzedaży, który jest odpowiednio skupiony na swoich obowiązkach, doskonale o tym pamięta. Ważną regułą jest szczególne zwracanie uwagi na stały strumień przychodów miesięcznych. Jego wzrost zawsze świadczy o prawidłowym działaniu w sytuacji struktury rozwijającej się według założeń np. rynku wzrostu.Dyskusja o  problemach wzrostu jest mocą napędową każdego poziomu sprzedaży. Dzieje się tak, ponieważ wszyscy gracze rynkowi mają na to wpływ. Resztę możemy tylko zaakceptować. Istotne jest, aby zajmować się tylko dowodami, jakimi dysponujemy. Narzekanie jest chyba tym nierozłącznym elementem pracy menedżera sprzedaży, z którym mamy do czynienia na co dzień. Warto wtedy naszych rozmówców poprosić o skupienie się na dostępnych danych, co powinno mieć miejsce podczas obowiązkowych, cotygodniowych, indywidualnych spotkań z podwładnymi.Należy nie tylko przypominać podwładnym o celach ich własnych i organizacji, ale także nakierować ich na podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie dostępnych danych. Nie straci nigdy ten, kto wprowadzi w swoim zespole kulturę podejmowania decyzji na podstawie dostępnych dowodów. Trzeba przyjrzeć się danym, jakie docierają do każdego członka zespołu, ich logice, przydatności i zgodności z celami organizacji. Obierając niewłaściwy punkt skupienia, cały wysiłek może pójść na marne.Przekazujmy więc prawdziwe dane na temat efektywności pracy każdego członka zespołu. To pozwoli każdemu z nich zorientować się, jak radzi sobie z zawodowymi obowiązkami i dostarczy pełną wiedzę, z czego jest rozliczany. Jedną z głównych funkcji menedżerskich jest bowiem dbanie o właściwy punkt skupienia podwładnego.