Pozytywne emocje w przedsiębiorstwie

Podobnie jak na fizyczny atak, tak i na emocje reagujemy na różne sposoby. Dajemy się im ponieść, odcinamy się od nich albo akceptujemy je i pożytkujemy. Pozytywne wykorzystanie własnych odczuć to skuteczne narzędzie motywowania siebie oraz pracowników.Mądre wykorzystanie emocji jest przede wszystkim źródłem energii do skutecznego działania. Przydatność wsłuchiwania się w odczucia niesie ze sobą wiele cennych informacji. Emocje nie są przeciwieństwem logiki, ale powinny być jej naturalnym wsparciem. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, gwarantuje bezproblemowe samodzielne zarządzanie energią do działania. Lider, który potrafi rozpoznać i kontrolować emocje swoje i swoich podwładnych, ma ogromny wpływ na produktywność i jakość pracy zespołu.

Podstawowym narzędziem, które pozwala nauczyć się zarządzania emocjami są spotkania z coachem. Zewnętrzny obserwator jest w stanie wskazać niedociągnięcia i zmotywować do dalszej pracy nad słabościami. Taką możliwość daje prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego szkolenie „Inteligencja emocjonalna – własny kapitał twórczy”. Celem sesji jest zrozumienie dynamiki emocji oraz rozwój umiejętności świadomego zarządzania własnym stanem emocjonalnym. Uczestnicy kursu nauczą się praktycznego wykorzystania 5 obszarów inteligencji emocjonalnej: samoświadomości własnych odczuć, kierowania emocjami, zdolności do motywowania się, rozpoznawania emocji u innych oraz nawiązywania i podtrzymywania związków z innymi.

Autorka programu szkolenia, dr Linda Czarkowska od lat współpracuje z firmami szkoleniowymi i doradczymi, prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz treningi indywidualne. Od 1998 roku pełni funkcję wykładowcy w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Jest autorką wielu oryginalnych szkoleń dedykowanych dla przedsiębiorców i osób, które chcą rozwijać swój potencjał przywódczy. Jednym z takim projektów jest właśnie szkolenie „Inteligencja emocjonalna – własny kapitał twórczy”.Program sesji oparty jest na osiągnięciach wybitnych psychologów: Petera Salovey’a z YALE University, Johna D.Mayera z University of New Hampshire czy Daniela Golemana, autora bestelleru pt. Inteligencja emocjonalna, nominowanego dwukrotnie do nagrody Pulitzera.

Szkolenie odbędzie się w  dniach 27-28 V 2013r.