Kiedy konkurować o kandydata?

img_603
Rzadko się o tym mówi, jednak z mojego doświadczenia wynika, że stosunkowo często zdarzają się sytuacje, kiedy wybrany w procesie rekrutacyjnym kandydat otrzymuje ciekawszą ofertę od innego pracodawcy i chce renegocjować z nami dotychczasowe ustalenia. Jak postąpić w takiej sytuacji? Jedno jest pewne – nie należy unosić się dumą i skreślać takiego kandydata.Kiedy już przytrafi nam się podobna sytuacja należy rozważyć kilka istotnych czynników zanim podejmie się ostateczną decyzję co do podjęcia ponownych negocjacji bądź rezygnacji z kandydata. Kontroferty o których wspominam wyżej (tj. takie, które nie pochodzą od aktualnego pracodawcy kandydata) dowodzą, że decyzja odnośnie kandydata była właściwa. A mianowicie, że jest on pożądanym i atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. Dlatego właśnie warto na spokojnie przyjrzeć się pobudkom, nim odrzuci się jego kandydaturę.Kandydat albo rozgląda się na rynku pracy starając się „wyciągnąć” z rynku ile się da albo też ceni sobie Państwa organizację. Ten drugi wariant jest najbardziej prawdopodobny, gdyż w innym przypadku kandydat nie próbowałby renegocjować warunków współpracy z Państwem, a z miejsca przyjąłby konkurencyjną ofertę. Może być też tak, że kandydat ma wątpliwości dotyczące tej drugiej oferty lub samej organizacji.Warto, aby osoba podejmująca decyzję o ewentualnym zatrudnieniu tego kandydata zastanowiła się, jaką wartość dodaną może stanowić on dla organizacji. Mając na uwadze również czas i środki, które pochłonął proces rekrutacyjny oraz szacując ewentualne straty, jakie ponieść może organizacja przez nieobsadzone stanowisko warto ponownie podjąć negocjacje pamiętając o poniższych wskazówkach:

  •     Nie warto naginać polityki firmy pod wpływem kandydata, gdyż odsłoniłoby to słabe punkty organizacji.
  •     Elastyczność to podstawa biznesu, dlatego warto otworzyć się na kreatywne i innowacyjne rozwiązania takie, jak elastyczny czas pracy czy praca w trybie home office.
  •     Istotne w zaistniałej sytuacji jest dowiedzenie się, dlaczego kandydat zdecydował się renegocjować warunki z Państwem, pomimo tego, że ma lepszą ofertę w ręku. Pytając o przyczyny należy być konkretnym (ale nie surowym) i oczekiwać jasnych odpowiedzi.
  •     Nawiązując do powyższego warto ograniczyć się do dwóch pytań. Pierwsze pytanie to, dlaczego kandydat chce dla Was pracować? Drugie to, dlaczego nie chce pracować dla organizacji, od której dostał kontrofertę? Pamiętajmy, aby pytania te nie były zadawane w sposób emocjonalny, ale profesjonalny.
  •     Jeśli udzielając odpowiedzi kandydat da do zrozumienia, że zależy mu jedynie na wyższym wynagrodzeniu nie należy godzić się na taką postawę przy renegocjacji warunków zatrudnienia. Natomiast, jeśli kandydat jest godny zaufania i obok finansów podaje inne powody chęci pracy dla Państwa organizacji warto ponownie rozważyć jego kandydaturę, gdyż można zyskać lojalnego pracownika.
  •     Zazwyczaj, jeśli chęć pracy właśnie dla Państwa organizacji wynika z takich powodów jak lokalizacja firmy, znajomi już pracujący w firmie czy możliwości dostosowania grafiku do zobowiązań prywatnych wtedy warto ponownie podjąć negocjacje.
  •     Jeśli, poznawszy powody, dla których kandydat chce podjąć ponowne negocjacje z Państwem, zdecydują się Państwo podnieść wynagrodzenie kandydatowi lub zmienić inne warunki zatrudnienia pamiętajmy, aby zrobić to bez uszczerbku dla aktualnych pracowników firmy i bez naruszania siatki płac obowiązującej w firmie.Mając powyższe elementy na uwadze, należy pamiętać jeszcze o dwóch istotnych kwestiach. Po pierwsze na początku zamiast rozmawiać o wynagrodzeniu lepiej wyjść z alternatywą taką, jak np. elastyczny czas pracy. Po drugie, nie warto zgadzać się na podniesienie wynagrodzenia od razu, a dopiero po zakończeniu okresu próbnego.Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat rynku pracy lub współpracą w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych proszę o kontakt:

Małgorzata Wójtowicz

Consultant Antal Sales & Marketing

Email: mwojtowicz@antal.comźródło – www.antal.pl