Ile powinien zarabiać kierownik?

img_35
Zdaniem większości użytkowników portalu wynagrodzenia.pl, kierownik powinien zarabiać o 50% więcej od swoich podwładnych. Co piąty ankietowany uznał, że praca przełożonego jest warta dwukrotnie więcej.Użytkowników portalu wynagrodzenia.pl spytano, ile ich zdaniem powinni zarabiać kierownicy w stosunku do swoich podwładnych.

41% ankietowanych odpowiedziało, że pensja menedżera powinna wynosić 150% zarobków jego podopiecznych. Co piąty pytany uznał, że lider powinien zarabiać dwa razy więcej. 13% respondentów jest zdania, że kierownik powinien otrzymywać pensję o 300% większą niż jego pracownicy.Ile w rzeczywistości zarabiają osoby piastujące to stanowisko? Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń*, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, mediana całkowitego wynagrodzenia kierowników wyniosła w 2011 roku 5500 zł brutto.

Jednym z czynników wpływających na wysokość zarobków menedżerów była liczebność ich podwładnych. Kierownicy zarządzający małymi zespołami (2–10 osób), z medianą wynoszącą 5300 zł, zarabiali ponad 11% mniej niż ich koledzy odpowiedzialni za prace ponad dziesięciu osób (6000 zł brutto).*Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń to największe niepubliczne badanie płac w Polsce. Po wypełnieniu ankiety uczestnik badania uzyskuje bezpłatną analizę wynagrodzenia dla wybranego stanowiska. Raport zawiera dane o zróżnicowaniu wynagrodzeń w zależności od takich parametrów, jak staż pracy, wykształcenie czy miejsce pracy.źródło – Marketing przy kawie