Ile powinien zarabiać kierownik?

img_35
Zdaniem większości użytkowników portalu wynagrodzenia.pl, kierownik powinien zarabiać o 50% więcej od swoich podwładnych. Co piąty ankietowany uznał, że praca przełożonego jest warta dwukrotnie więcej.Użytkowników portalu wynagrodzenia.pl spytano, ile ich zdaniem powinni zarabiać kierownicy w stosunku do swoich podwładnych.

41% ankietowanych odpowiedziało, że pensja menedżera powinna wynosić 150% zarobków jego podopiecznych. Co piąty pytany uznał, że lider powinien zarabiać dwa razy więcej. 13% respondentów jest zdania, że kierownik powinien otrzymywać pensję o 300% większą niż jego pracownicy.Ile w rzeczywistości zarabiają osoby piastujące to stanowisko? Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń*, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, mediana całkowitego wynagrodzenia kierowników wyniosła w 2011 roku 5500 zł brutto.

Jednym z czynników wpływających na wysokość zarobków menedżerów była liczebność ich podwładnych. Kierownicy zarządzający małymi zespołami (2–10 osób), z medianą wynoszącą 5300 zł, zarabiali ponad 11% mniej niż ich koledzy odpowiedzialni za prace ponad dziesięciu osób (6000 zł brutto).*Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń to największe niepubliczne badanie płac w Polsce. Po wypełnieniu ankiety uczestnik badania uzyskuje bezpłatną analizę wynagrodzenia dla wybranego stanowiska. Raport zawiera dane o zróżnicowaniu wynagrodzeń w zależności od takich parametrów, jak staż pracy, wykształcenie czy miejsce pracy.źródło – Marketing przy kawie

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl